حالت آزمایشی
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۴۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۵۰
خرید
0.01
1.35961
1.3613
سود
‪1.69 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81511622
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35961
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3613
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۱۲
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۲۵
خرید
0.05
1.35468
1.35398
سود
‪-3.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81085755
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.35398
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.50 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۰۳
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۲۱
خرید
0.05
1.16869
1.15985
سود
‪-44.20 USD‬
EURUSDm
معامله
#81085751
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16869
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-44.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.15985
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-44.20 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۱۹:۳۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۲۲
فروش
0.1
1.36763
1.36774
سود
‪-1.10 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80921268
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۱۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.36774
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.10 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۴۳
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۱۸
فروش
0.1
1.36929
1.36773
سود
‪15.60 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81011180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.36773
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.60 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۳۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۴۰
فروش
0.1
1.37062
1.36711
سود
‪35.10 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80887177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.36711
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪35.10 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۲۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۴۰
فروش
0.03
1.88043
1.88336
سود
‪-6.41 USD‬
GBPAUDm
معامله
#80878183
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88043
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.88336
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.41 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۳۸
فروش
0.1
1749.87
1751
سود
‪-11.30 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80862368
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1749.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.30 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۲۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۴
فروش
0.02
1777.15
1782.87
سود
‪-11.44 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80731572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1777.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1782.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.44 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۴۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۴
فروش
0.01
1748.6
1782.96
سود
‪-34.36 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80596737
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1748.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-34.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1782.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-34.36 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۲۴
خرید
0.05
1765.54
1759.9
سود
‪-28.20 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80660902
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1765.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
1759.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-28.20 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۳
فروش
0.01
1753.64
1765.58
سود
‪-11.94 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80616800
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1753.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1765.58
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.94 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۲۹
فروش
0.02
1766.42
1765.56
سود
‪1.72 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80645818
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1766.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1765.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.72 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۱۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۳
فروش
0.02
128.738
128.369
سود
‪6.75 USD‬
EURJPYm
معامله
#80596606
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
128.369
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.75 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۴۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۸
فروش
0.02
1.38001
1.37286
سود
‪14.30 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80530944
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.37286
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.30 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۲
فروش
0.02
1765.59
1761.45
سود
‪8.28 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80543798
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1765.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1761.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.28 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۵۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۶
فروش
0.02
1.09056
1.09274
سود
‪-4.70 USD‬
EURCHFm
معامله
#80521263
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.09274
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.70 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۱
خرید
0.01
1802.95
1763.31
سود
‪-39.64 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80513830
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-39.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1763.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-39.64 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۸
خرید
0.05
1756.41
1763.12
سود
‪33.55 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80513844
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1756.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
1763.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.55 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۵۲
خرید
0.01
1802.95
1756.06
سود
‪-46.89 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80388934
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-46.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1756.06
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-46.89 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۴۶
فروش
0.02
1778.31
1756.6
سود
‪43.42 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80474185
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1778.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1756.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪43.42 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۵۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۷
خرید
0.01
0.85336
0.84994
سود
‪-4.73 USD‬
EURGBPm
معامله
#80322520
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.84994
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.73 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۰۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۰۷
فروش
0.02
1788.77
1783.76
سود
‪10.02 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80456459
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1788.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1783.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.02 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۲۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۳۷
فروش
0.02
1796.85
1792.22
سود
‪9.26 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80401719
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1796.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1792.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.26 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۲۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۳
فروش
0.01
1799.07
1800.69
سود
‪-1.62 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80359501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1799.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1800.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.62 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۰۳
خرید
0.01
1802.33
1802.99
سود
‪0.66 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80359596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1802.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۷
خرید
0.01
1790.27
1798.38
سود
‪8.11 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80346233
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1790.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1798.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.11 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۶
فروش
0.02
78.259
78.475
سود
‪-3.92 USD‬
NZDJPYm
معامله
#80322178
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
78.259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
78.475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.92 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۱۴
فروش
0.02
1.38361
1.38635
سود
‪-5.48 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80303742
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.38635
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.48 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۳۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۵۷
فروش
0.02
1.38214
1.38473
سود
‪-5.18 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80131476
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38214
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.38473
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.18 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۹
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۸
فروش
0.03
1.38737
1.38456
سود
‪8.43 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80191579
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.38456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.43 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۵۹
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۴
خرید
0.02
1.66058
1.65688
سود
‪-5.26 USD‬
EURNZDm
معامله
#80252376
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.66058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.65688
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.26 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۷
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۴۲
فروش
0.02
0.90008
0.90224
سود
‪-3.41 USD‬
NZDCADm
معامله
#80211375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.90224
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.41 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۰۵
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۸
خرید
0.03
1794.03
1797.4
سود
‪10.11 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80202490
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1794.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1797.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.11 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۵۵
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۴
خرید
0.02
1802.46
1797.38
سود
‪-10.16 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80188545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1797.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.16 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۱
خرید
0.03
1.38364
1.38084
سود
‪-8.40 USD‬
GBPUSDm
معامله
#79990091
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.38084
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.40 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۴۷
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۵۷
خرید
0.01
1.37807
1.38084
سود
‪2.77 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80024021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38084
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.77 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۴۵
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۵۲
خرید
0.03
1819.83
1793.77
سود
‪-78.18 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79990063
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1819.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-78.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1793.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-78.18 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۳۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۴۹
خرید
0.03
1814.81
1793.8
سود
‪-63.03 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79999622
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1814.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-63.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1793.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-63.03 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۴۵
خرید
0.03
1809.56
1793.87
سود
‪-47.07 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80018029
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1809.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-47.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1793.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-47.07 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۴۱
خرید
0.02
1801.57
1793.76
سود
‪-15.62 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80021492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1801.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1793.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15.62 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۵۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۳۷
خرید
0.01
1787.36
1793.72
سود
‪6.36 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80084228
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1787.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1793.72
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.36 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۲۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۳۳
فروش
0.04
1783.94
1794.22
سود
‪-41.12 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80025646
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-41.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
1794.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-41.12 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۴:۰۵
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۲۹
فروش
0.05
1787.88
1794.15
سود
‪-31.35 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80113698
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۴:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1787.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-31.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1794.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-31.35 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۴۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۰۶
فروش
0.03
1793.59
1794.03
سود
‪-1.32 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80125717
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1794.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.32 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۳۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۵۶
فروش
0.05
1792.43
1791.67
سود
‪3.80 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80091049
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1792.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1791.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.80 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۹
خرید
0.02
0.89979
0.90175
سود
‪3.08 USD‬
NZDCADm
معامله
#80084078
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89979
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.90175
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.08 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۱۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۵۶
فروش
0.03
1.37629
1.37349
سود
‪8.40 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80023984
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.37349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.40 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۱۸
فروش
0.05
1791.42
1786.04
سود
‪26.90 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80022682
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1791.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
1786.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.90 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۴۱
فروش
0.02
1797.3
1787.66
سود
‪19.28 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80025469
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1797.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1787.66
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.28 USD‬