حالت آزمایشی
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۰۰
خرید
1.89
1.69451
1.70006
سود
‪8.43 USD‬
GBPCAD
معامله
#46652508
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.69451
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۲:۰۰
حجم معامله
1.89
خروج
1.70006
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.43 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۱۳
خرید
3.68
1.27579
1.27927
سود
‪10.01 USD‬
USDCAD
معامله
#45094718
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۱۳
حجم معامله
3.68
خروج
1.27927
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.01 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۳۲
خرید
3.23
0.92831
0.9243
سود
‪-14.01 USD‬
USDCHF
معامله
#45050198
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92831
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۳۲
حجم معامله
3.23
خروج
0.9243
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۱۳
خرید
6.15
1.03005
1.0327
سود
‪11.54 USD‬
AUDNZD
معامله
#44723284
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03005
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۱۳
حجم معامله
6.15
خروج
1.0327
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.54 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۶
خرید
6.9
1.03234
1.02805
سود
‪-21.12 USD‬
AUDNZD
معامله
#44580231
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03234
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-21.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۶
حجم معامله
6.9
خروج
1.02805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-21.12 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۲۴
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۷:۴۷
فروش
5.47
0.90056
0.90375
سود
‪-13.74 USD‬
NZDCAD
معامله
#44247645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۷:۴۷
حجم معامله
5.47
خروج
0.90375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-13.74 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۲۰
فروش
7
0.9013
0.90358
سود
‪-12.54 USD‬
NZDCAD
معامله
#44126793
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۲۰
حجم معامله
7
خروج
0.90358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.54 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۵۵
خرید
4.76
78.22
78.412
سود
‪8.29 USD‬
NZDJPY
معامله
#43903944
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
78.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۵۵
حجم معامله
4.76
خروج
78.412
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.29 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۴۷
خرید
4.9
0.65139
0.65295
سود
‪8.31 USD‬
NZDCHF
معامله
#43904029
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۴۷
حجم معامله
4.9
خروج
0.65295
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.31 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۸
خرید
5.16
0.71197
0.70954
سود
‪-12.54 USD‬
NZDUSD
معامله
#43903973
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۸
حجم معامله
5.16
خروج
0.70954
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.54 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۱۸
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۱۱
فروش
2.8
1.94269
1.93852
سود
‪8.32 USD‬
GBPNZD
معامله
#43903912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94269
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۱۱
حجم معامله
2.8
خروج
1.93852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.32 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۵
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۲۵
خرید
6.14
0.89309
0.89479
سود
‪8.31 USD‬
NZDCAD
معامله
#43904002
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۲۵
حجم معامله
6.14
خروج
0.89479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.31 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۳۶
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۱۱
خرید
0.01
78.448
78.193
سود
‪-0.02 USD‬
NZDJPY
معامله
#43822155
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
78.448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
78.193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۳۹
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۴۴
خرید
0.01
0.71427
0.7122
سود
‪-0.02 USD‬
NZDUSD
معامله
#43822179
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71427
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.7122
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۲
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۲۲
خرید
6.38
0.65259
0.6508
سود
‪-12.50 USD‬
NZDCHF
معامله
#43891595
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۲۲
حجم معامله
6.38
خروج
0.6508
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.50 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۴۱
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۲۲
خرید
0.01
0.89551
0.89322
سود
‪-0.02 USD‬
NZDCAD
معامله
#43822203
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.89322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۹
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۵۶
خرید
5.71
0.68055
0.68188
سود
‪8.31 USD‬
AUDCHF
معامله
#43870338
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۵۶
حجم معامله
5.71
خروج
0.68188
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.31 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۱۲
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۳
خرید
0.01
0.7436
0.74458
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#43819805
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.74458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۵۳
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۷
خرید
0.01
0.71432
0.71415
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#43822553
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71432
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.71415
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۵۰
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۵
خرید
0.01
78.453
78.416
سود
‪0.00 USD‬
NZDJPY
معامله
#43822529
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
78.453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
78.416
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۵۷
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۳
خرید
0.01
0.8956
0.89504
سود
‪0.00 USD‬
NZDCAD
معامله
#43822579
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8956
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.89504
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۴
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۵
خرید
0.39
1.37479
1.37543
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#43171600
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.39
خروج
1.37543
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۴
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۱
خرید
0.35
1.37747
1.37541
سود
‪-0.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#43157655
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37747
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۱
حجم معامله
0.35
خروج
1.37541
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.72 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۳۹
فروش
1.11
1.37638
1.37562
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#43150701
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37638
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۳۹
حجم معامله
1.11
خروج
1.37562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۴
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۳۷
خرید
0.23
1.37448
1.37538
سود
‪0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#43133103
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۳۷
حجم معامله
0.23
خروج
1.37538
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۳
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۳۵
فروش
0.85
1.37424
1.3756
سود
‪-1.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#43132933
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۳۵
حجم معامله
0.85
خروج
1.3756
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.16 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۳۳
فروش
0.66
1.37179
1.37561
سود
‪-2.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#43082391
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۳۳
حجم معامله
0.66
خروج
1.37561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.52 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۳۱
فروش
0.51
1.36998
1.37561
سود
‪-2.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#43066827
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۳۱
حجم معامله
0.51
خروج
1.37561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.87 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۵
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۴
فروش
0.52
1.3682
1.37561
سود
‪-3.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#43053546
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۴
حجم معامله
0.52
خروج
1.37561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.85 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۴
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۲
فروش
0.35
1.37032
1.37561
سود
‪-1.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#43021199
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37032
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۲
حجم معامله
0.35
خروج
1.37561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.85 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۱
فروش
0.23
1.37246
1.37561
سود
‪-0.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#42988075
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37246
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۱
حجم معامله
0.23
خروج
1.37561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.72 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۴
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۰
خرید
0.7
1.88553
1.88406
سود
‪-0.75 USD‬
GBPAUD
معامله
#43168961
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.88553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۰
حجم معامله
0.7
خروج
1.88406
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.75 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۹
خرید
0.54
1.88811
1.88407
سود
‪-1.59 USD‬
GBPAUD
معامله
#43157366
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.88811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۹
حجم معامله
0.54
خروج
1.88407
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.59 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۸
خرید
0.42
1.89077
1.88396
سود
‪-2.09 USD‬
GBPAUD
معامله
#43070384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.89077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۸
حجم معامله
0.42
خروج
1.88396
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.09 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۶
خرید
0.32
1.89348
1.88394
سود
‪-2.23 USD‬
GBPAUD
معامله
#43053194
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.89348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۶
حجم معامله
0.32
خروج
1.88394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.23 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۴
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۵
فروش
16.38
1.89321
1.88458
سود
‪103.20 USD‬
GBPAUD
معامله
#42735673
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89321
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪103.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۵
حجم معامله
16.38
خروج
1.88458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪103.20 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۵۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۳
فروش
17.4
1.91098
1.88459
سود
‪335.23 USD‬
GBPAUD
معامله
#42291520
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪335.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۳
حجم معامله
17.4
خروج
1.88459
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪335.23 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۲
فروش
12.99
1.88425
1.88462
سود
‪-3.51 USD‬
GBPAUD
معامله
#40821946
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۲
حجم معامله
12.99
خروج
1.88462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.51 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۰
فروش
9.99
1.88126
1.88461
سود
‪-24.43 USD‬
GBPAUD
معامله
#38850664
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۰
حجم معامله
9.99
خروج
1.88461
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-24.43 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۱۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۹
فروش
7.69
1.87799
1.8846
سود
‪-37.11 USD‬
GBPAUD
معامله
#38823650
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-37.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۹
حجم معامله
7.69
خروج
1.8846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-37.11 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۰۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۸
فروش
5.91
1.87507
1.8846
سود
‪-41.12 USD‬
GBPAUD
معامله
#38625651
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87507
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-41.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۸
حجم معامله
5.91
خروج
1.8846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-41.12 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۶
فروش
4.55
1.87245
1.8846
سود
‪-40.36 USD‬
GBPAUD
معامله
#38394906
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87245
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۶
حجم معامله
4.55
خروج
1.8846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-40.36 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۴
فروش
3.5
1.86912
1.88456
سود
‪-39.45 USD‬
GBPAUD
معامله
#38344653
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.86912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-39.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۴
حجم معامله
3.5
خروج
1.88456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-39.45 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۳
فروش
2.69
1.8655
1.88455
سود
‪-37.41 USD‬
GBPAUD
معامله
#36972745
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8655
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-37.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۳
حجم معامله
2.69
خروج
1.88455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-37.41 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۴
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۱
فروش
1.95
1.86162
1.88456
سود
‪-32.66 USD‬
GBPAUD
معامله
#36016832
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.86162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۱
حجم معامله
1.95
خروج
1.88456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-32.66 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۹
فروش
1.5
1.85763
1.88453
سود
‪-29.46 USD‬
GBPAUD
معامله
#35131469
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-29.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۹
حجم معامله
1.5
خروج
1.88453
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-29.46 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۸
فروش
1.15
1.85343
1.88452
سود
‪-26.10 USD‬
GBPAUD
معامله
#34869849
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-26.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۸
حجم معامله
1.15
خروج
1.88452
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-26.10 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۰۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۷
فروش
0.86
1.84918
1.8845
سود
‪-22.18 USD‬
GBPAUD
معامله
#34822557
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-22.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۷
حجم معامله
0.86
خروج
1.8845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-22.18 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۰۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۶
فروش
0.66
1.84547
1.88451
سود
‪-18.81 USD‬
GBPAUD
معامله
#34758005
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۶
حجم معامله
0.66
خروج
1.88451
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-18.81 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۵
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۵
فروش
0.51
1.84142
1.88451
سود
‪-16.05 USD‬
GBPAUD
معامله
#34656307
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84142
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۵
حجم معامله
0.51
خروج
1.88451
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-16.05 USD‬