حالت آزمایشی
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۲
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۳۷
فروش
0.01
1.37139
1.37029
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45646356
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37029
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۶
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۴۷
خرید
0.01
1.36977
1.37087
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45628054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36977
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۱۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۰
فروش
0.01
1.37141
1.37017
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45617973
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37141
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37017
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۰
فروش
0.01
1.37112
1.37017
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45617795
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37017
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۹
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۰
خرید
0.01
1.36889
1.36999
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45586502
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36999
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۵۴
فروش
0.01
1.36723
1.36613
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45514412
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36613
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۱۶
فروش
0.01
1.36853
1.36743
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45504727
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36743
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۱
فروش
0.01
1.36894
1.36784
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45493110
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36894
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36784
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۴
فروش
0.01
1.37399
1.37289
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45392327
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۳۵
فروش
0.01
1.37184
1.37074
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45371881
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37074
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
خرید
0.01
1.37628
1.37096
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#44913033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37096
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
خرید
0.02
1.37304
1.37096
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#44947089
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.37096
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
خرید
0.01
1.37563
1.37096
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#44916730
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37096
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
خرید
0.03
1.36367
1.37096
سود
‪0.22 USD‬
GBPUSD
معامله
#45218138
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.37096
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۱
فروش
0.01
1.36603
1.36462
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45161531
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36603
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۱
فروش
0.01
1.3654
1.36462
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45161195
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۵
فروش
0.01
1.36723
1.36613
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45087873
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36613
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
فروش
0.01
1.37871
1.37854
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#44827716
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37871
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37854
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
فروش
0.02
1.38019
1.37854
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#44848697
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38019
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.37854
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
فروش
0.01
1.37947
1.37854
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44831167
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37854
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
خرید
0.01
1.38309
1.38397
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44736510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38397
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
خرید
0.01
1.38264
1.38397
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44737994
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38397
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
فروش
0.01
1.38109
1.38167
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44622720
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38109
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38167
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
فروش
0.01
1.38444
1.38167
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#44707240
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38167
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
خرید
0.01
1.38371
1.38468
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44585333
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
خرید
0.03
1.38247
1.38468
سود
‪0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#44587075
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.38468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
خرید
0.01
1.38745
1.38468
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#44556125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
خرید
0.02
1.38323
1.38468
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#44585869
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.38468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
فروش
0.06
1.38212
1.38048
سود
‪0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#44156440
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.38048
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۳۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
فروش
0.01
1.37551
1.38048
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#44088192
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38048
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۵۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
فروش
0.02
1.37615
1.38048
سود
‪-0.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#44090608
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.38048
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
فروش
0.04
1.37746
1.38048
سود
‪-0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#44130732
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.38048
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
فروش
0.09
1.38704
1.38048
سود
‪0.59 USD‬
GBPUSD
معامله
#44515996
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
حجم معامله
0.09
خروج
1.38048
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۴۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
فروش
0.01
1.37596
1.38048
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#44089369
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37596
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38048
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
فروش
0.03
1.37714
1.38048
سود
‪-0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#44117883
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.38048
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۲۴
خرید
0.01
1.38264
1.38374
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44436595
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38374
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خرید
0.03
1.3821
1.38377
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#44371218
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3821
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.38377
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خرید
0.01
1.38443
1.38377
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44330115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38377
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خرید
0.02
1.38358
1.38377
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#44334201
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38358
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.38377
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خرید
0.04
1.38189
1.38377
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#44372875
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.38377
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
خرید
0.01
1.38392
1.38377
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#44333012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38377
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۰۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۵۸
خرید
0.01
1.38467
1.38577
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44216427
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خرید
0.01
1.38326
1.38118
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#43858774
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۵۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خرید
0.03
1.38154
1.38118
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#43927218
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.38118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خرید
0.06
1.37804
1.38118
سود
‪0.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#44006995
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37804
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.38118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خرید
0.01
1.38834
1.38118
سود
‪-0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#43793765
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خرید
0.02
1.38177
1.38118
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#43926551
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.38118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
خرید
0.04
1.37834
1.38118
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#43984086
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.38118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
فروش
0.01
1.37733
1.37623
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#44058051
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۴۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۱۵
فروش
0.01
1.37895
1.37785
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#43990451
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37785
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬