حالت آزمایشی
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۳۵
فروش
0.3
1.38714
1.37694
سود
‪268.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#158017553
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38714
بهره
‪-35.67 USD‬
مجموع
‪306.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۳۵
حجم معامله
0.3
خروج
1.37694
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪268.23 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۳۵
فروش
0.3
1.38725
1.37692
سود
‪272.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#158017545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38725
بهره
‪-35.67 USD‬
مجموع
‪309.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۳۵
حجم معامله
0.3
خروج
1.37692
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪272.13 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۸
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۰
فروش
0.5
1.19277
1.18996
سود
‪137.10 USD‬
EURUSD
معامله
#157973113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19277
بهره
‪0.10 USD‬
مجموع
‪140.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.18996
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪137.10 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۶
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۹
فروش
0.5
1.19283
1.18996
سود
‪140.10 USD‬
EURUSD
معامله
#157973097
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19283
بهره
‪0.10 USD‬
مجموع
‪143.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.18996
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪140.10 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۹
فروش
0.5
1.19275
1.18996
سود
‪136.10 USD‬
EURUSD
معامله
#157973115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19275
بهره
‪0.10 USD‬
مجموع
‪139.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.18996
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪136.10 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۲
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۷
فروش
0.5
1.19283
1.18996
سود
‪140.10 USD‬
EURUSD
معامله
#157973092
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19283
بهره
‪0.10 USD‬
مجموع
‪143.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.18996
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪140.10 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۰
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۷
فروش
0.5
1.19283
1.18996
سود
‪140.10 USD‬
EURUSD
معامله
#157973089
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19283
بهره
‪0.10 USD‬
مجموع
‪143.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.18996
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪140.10 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۱۸
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۶
فروش
0.5
1.19283
1.18997
سود
‪139.60 USD‬
EURUSD
معامله
#157973088
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19283
بهره
‪0.10 USD‬
مجموع
‪143.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۵۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.18997
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪139.60 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۷
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۵
خرید
0.5
1.54175
1.535
سود
‪-265.02 USD‬
EURAUD
معامله
#157977071
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.54175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-261.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.535
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-265.02 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۷
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۵
خرید
0.5
1.54175
1.535
سود
‪-265.02 USD‬
EURAUD
معامله
#157976892
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.54175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-261.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.535
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-265.02 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۴۱
خرید
0.5
1.65932
1.66338
سود
‪100.36 USD‬
EURNZD
معامله
#157492542
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.65932
بهره
‪-41.70 USD‬
مجموع
‪145.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۴۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.66338
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪100.36 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۵۳
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۹
فروش
1
85.594
87.437
سود
‪-1 711.53 USD‬
CADJPY
معامله
#157633469
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
85.594
بهره
‪-16.62 USD‬
مجموع
‪-1 687.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۹
حجم معامله
1
خروج
87.437
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 711.53 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۴
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۹
فروش
0.5
83.242
84.246
سود
‪-471.39 USD‬
AUDJPY
معامله
#157633482
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.242
بهره
‪-8.13 USD‬
مجموع
‪-459.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
84.246
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-471.39 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۷
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۸
فروش
1
150.043
150.873
سود
‪-803.91 USD‬
GBPJPY
معامله
#157633511
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.043
بهره
‪-36.76 USD‬
مجموع
‪-760.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۸
حجم معامله
1
خروج
150.873
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-803.91 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۰
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۷
فروش
1
116.314
117.661
سود
‪-1 233.76 USD‬
CHFJPY
معامله
#157633521
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
116.314
بهره
‪6.89 USD‬
مجموع
‪-1 233.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۷
حجم معامله
1
خروج
117.661
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 233.76 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۶
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۶
خرید
1
1.50646
1.48966
سود
‪-1 396.93 USD‬
EURCAD
معامله
#157633560
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.50646
بهره
‪-44.66 USD‬
مجموع
‪-1 345.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۳۶
حجم معامله
1
خروج
1.48966
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 396.93 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۰
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۳۱
فروش
0.5
1690
1700
سود
‪-504.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#157645579
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1690
بهره
‪-0.52 USD‬
مجموع
‪-500.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۳۱
حجم معامله
0.5
خروج
1700
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-504.02 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۴
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۰۳
خرید
0.5
82.792
83.257
سود
‪205.49 USD‬
AUDJPY
معامله
#157463008
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
82.792
بهره
‪-5.40 USD‬
مجموع
‪214.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.5
خروج
83.257
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪205.49 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۲
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
خرید
1
0.77579
0.76353
سود
‪-1 255.81 USD‬
AUDUSD
معامله
#157349627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77579
بهره
‪-22.81 USD‬
مجموع
‪-1 226.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
حجم معامله
1
خروج
0.76353
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 255.81 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۹
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۴۷
فروش
0.5
1.55684
1.55767
سود
‪-35.53 USD‬
EURAUD
معامله
#157460963
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.55684
بهره
‪-0.22 USD‬
مجموع
‪-31.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۴۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.55767
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-35.53 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۵۹
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۸
خرید
0.5
1.65931
1.65913
سود
‪-19.71 USD‬
EURNZD
معامله
#157492540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.65931
بهره
‪-9.69 USD‬
مجموع
‪-6.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.65913
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-19.71 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۲
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۵۰
فروش
1
116.983
116.233
سود
‪696.49 USD‬
CHFJPY
معامله
#157407420
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
116.983
بهره
‪4.38 USD‬
مجموع
‪699.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۵۰
حجم معامله
1
خروج
116.233
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪696.49 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۵۵
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۱۵
خرید
1
1.2713
1.28421
سود
‪1 395.68 USD‬
GBPCHF
معامله
#157349941
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2713
بهره
‪-3.04 USD‬
مجموع
‪1 405.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۱۵
حجم معامله
1
خروج
1.28421
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪1 395.68 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۱۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۲۰
خرید
0.5
1733.01
1724
سود
‪-454.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#157490650
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1733.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-450.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۲۰
حجم معامله
0.5
خروج
1724
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-454.00 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۱۴
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۳
فروش
0.5
0.72427
0.72953
سود
‪-266.50 USD‬
NZDUSD
معامله
#157448112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72427
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-263.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
0.72953
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-266.50 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۶
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۴
فروش
1
128.467
128.895
سود
‪-408.08 USD‬
EURJPY
معامله
#157461339
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-401.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۴
حجم معامله
1
خروج
128.895
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-408.08 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۵۴
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۱
فروش
1
128.385
128.886
سود
‪-476.48 USD‬
EURJPY
معامله
#157450945
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-469.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۰۱
حجم معامله
1
خروج
128.886
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-476.48 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۴۹
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۵۷
فروش
1
128.383
128.886
سود
‪-478.35 USD‬
EURJPY
معامله
#157450942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-471.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۵۷
حجم معامله
1
خروج
128.886
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-478.35 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۳۴:۰۲
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۳۲
فروش
1
1.27148
1.27873
سود
‪-796.62 USD‬
GBPCHF
معامله
#157446519
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۳۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27148
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-789.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۳۲
حجم معامله
1
خروج
1.27873
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-796.62 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۲۳
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۲۶
فروش
1
1721.11
1733.59
سود
‪-1 255.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#157459130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1721.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 248.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1733.59
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 255.00 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۴
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۴۵
خرید
0.5
82.792
83.329
سود
‪246.87 USD‬
AUDJPY
معامله
#157350002
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
82.792
بهره
‪-0.78 USD‬
مجموع
‪251.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
83.329
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪246.87 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۹
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۴۶
فروش
0.5
1.55684
1.54658
سود
‪395.30 USD‬
EURAUD
معامله
#157406987
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.55684
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪398.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.54658
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪395.30 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۱
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۰۹
خرید
1
0.72836
0.72162
سود
‪-683.60 USD‬
NZDUSD
معامله
#157349635
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72836
بهره
‪-2.60 USD‬
مجموع
‪-674.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۰۹
حجم معامله
1
خروج
0.72162
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-683.60 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۲۳
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۲:۱۶
خرید
1
1.39642
1.38816
سود
‪-838.81 USD‬
GBPUSD
معامله
#157380241
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39642
بهره
‪-5.81 USD‬
مجموع
‪-826.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۲:۱۶
حجم معامله
1
خروج
1.38816
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-838.81 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۳۰
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۴۳
خرید
1
1.20835
1.20188
سود
‪-659.77 USD‬
EURUSD
معامله
#157349679
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20835
بهره
‪-5.77 USD‬
مجموع
‪-647.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۴۳
حجم معامله
1
خروج
1.20188
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-659.77 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۱۲
خرید
1
148.691
148.446
سود
‪-236.56 USD‬
GBPJPY
معامله
#157422939
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
148.691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-229.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۱۲
حجم معامله
1
خروج
148.446
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-236.56 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۸
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۱۲
خرید
1
149.236
148.446
سود
‪-747.21 USD‬
GBPJPY
معامله
#157349638
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
149.236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-740.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۱۲
حجم معامله
1
خروج
148.446
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-747.21 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۲:۵۹
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۴۵
خرید
1
1748.74
1735.88
سود
‪-1 293.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#157350115
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۵۲:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1748.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 286.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1735.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 293.00 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۲۳
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۴۵
خرید
1
1746
1735.88
سود
‪-1 019.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#157413459
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 012.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1735.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 019.00 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۴۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۱۵
خرید
1
0.90578
0.90759
سود
‪192.85 USD‬
USDCHF
معامله
#157258934
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90578
بهره
‪0.42 USD‬
مجموع
‪199.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۱۵
حجم معامله
1
خروج
0.90759
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪192.85 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۳۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۱۲
خرید
1
0.78243
0.77731
سود
‪-519.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#157269845
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.78243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-512.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۱۲
حجم معامله
1
خروج
0.77731
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-519.00 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۱۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۲۶
فروش
1
1769.06
1762.97
سود
‪602.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#157259093
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1769.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪609.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1762.97
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪602.00 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۴۲
خرید
1.5
1774.11
1761.65
سود
‪-1 879.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#157256286
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1774.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 869.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۴۲
حجم معامله
1.5
خروج
1761.65
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪-1 879.50 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۰
فروش
1
0.90638
0.90423
سود
‪224.85 USD‬
USDCHF
معامله
#157146900
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90638
بهره
‪-5.92 USD‬
مجموع
‪237.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۵۰
حجم معامله
1
خروج
0.90423
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪224.85 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۲
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۶
خرید
1
1.41452
1.40769
سود
‪-690.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#157145079
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41452
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-683.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۶
حجم معامله
1
خروج
1.40769
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-690.00 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۵
خرید
1
1.28232
1.27822
سود
‪-460.81 USD‬
GBPCHF
معامله
#157145075
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-453.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۵
حجم معامله
1
خروج
1.27822
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-460.81 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۳۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۶
خرید
1
1.21667
1.22151
سود
‪477.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157144712
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪484.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۱۶
حجم معامله
1
خروج
1.22151
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪477.00 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۷
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۷
خرید
1
148.025
148.157
سود
‪118.30 USD‬
GBPJPY
معامله
#157058592
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
148.025
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪125.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۷
حجم معامله
1
خروج
148.157
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪118.30 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۳۰
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۶
خرید
1
1.26142
1.26655
سود
‪562.68 USD‬
GBPCHF
معامله
#157058643
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26142
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪569.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۶
حجم معامله
1
خروج
1.26655
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪562.68 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۲
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۴
خرید
1
1807.08
1804
سود
‪-315.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#157055063
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1807.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-308.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۴
حجم معامله
1
خروج
1804
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-315.00 USD‬