حالت آزمایشی
۲۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۳۴
۲۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۳۲
فروش
0.01
48378.96
49071.76
سود
‪-7.03 USD‬
BTCUSD
معامله
#162737161
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
48378.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
49071.76
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-7.03 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۵۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۲
فروش
1
1799.74
1803.43
سود
‪-391.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#162702697
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۷:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1799.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-369.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۲
حجم معامله
1
خروج
1803.43
هزینه های کمیسیون
‪-22.00 USD‬
سود
‪-391.00 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۰۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۵۹
فروش
1
1.17464
1.17605
سود
‪-161.00 USD‬
EURUSD
معامله
#162698504
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-141.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۵۹
حجم معامله
1
خروج
1.17605
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-161.00 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۹
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۰۹
فروش
0.15
46849.05
47527.71
سود
‪-103.30 USD‬
BTCUSD
معامله
#162696826
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
46849.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-101.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۰۹
حجم معامله
0.15
خروج
47527.71
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪-103.30 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۰۹
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
فروش
0.2
1781.6
1792.94
سود
‪-231.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#162679245
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1781.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-226.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
1792.94
هزینه های کمیسیون
‪-4.40 USD‬
سود
‪-231.20 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۴۸
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
فروش
0.1
1783.61
1792.94
سود
‪-95.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#162679799
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-93.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1792.94
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪-95.50 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۴۳
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
فروش
0.2
1782.78
1792.94
سود
‪-207.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#162679313
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1782.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-203.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
1792.94
هزینه های کمیسیون
‪-4.40 USD‬
سود
‪-207.60 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۳
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۴۶
فروش
0.5
110.031
110.159
سود
‪-68.10 USD‬
USDJPY
معامله
#162678291
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.031
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-58.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
110.159
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-68.10 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۲۵
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۱
فروش
0.1
1793.3
1789.34
سود
‪37.09 USD‬
XAUUSD
معامله
#162631307
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.3
بهره
‪-0.31 USD‬
مجموع
‪39.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
1789.34
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪37.09 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۷
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۱
فروش
0.1
46828.43
47258.5
سود
‪-44.01 USD‬
BTCUSD
معامله
#162677083
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
46828.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-43.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۱
حجم معامله
0.1
خروج
47258.5
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-44.01 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۵۲
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۴
فروش
0.5
0.85665
0.85699
سود
‪-34.35 USD‬
EURGBP
معامله
#162676395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۴
حجم معامله
0.5
خروج
0.85699
هزینه های کمیسیون
‪-11.00 USD‬
سود
‪-34.35 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۰۶
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۵
فروش
0.5
0.85552
0.85744
سود
‪-147.03 USD‬
EURGBP
معامله
#162624527
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85552
بهره
‪-4.19 USD‬
مجموع
‪-131.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۳۵
حجم معامله
0.5
خروج
0.85744
هزینه های کمیسیون
‪-11.00 USD‬
سود
‪-147.03 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۲
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۵۲
فروش
0.15
48761.2
47090.1
سود
‪249.17 USD‬
BTCUSD
معامله
#162660922
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
48761.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪250.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۵۲
حجم معامله
0.15
خروج
47090.1
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪249.17 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۳
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۵
فروش
0.2
48219.19
48830.32
سود
‪-124.23 USD‬
BTCUSD
معامله
#162625937
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
48219.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-122.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۵
حجم معامله
0.2
خروج
48830.32
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-124.23 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۳
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۸
فروش
0.8
0.9123
0.91384
سود
‪-150.82 USD‬
USDCHF
معامله
#162597718
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-134.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۸
حجم معامله
0.8
خروج
0.91384
هزینه های کمیسیون
‪-16.00 USD‬
سود
‪-150.82 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۵۴
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۲۵
فروش
1
0.85702
0.85571
سود
‪154.91 USD‬
EURGBP
معامله
#162571164
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85702
بهره
‪-2.78 USD‬
مجموع
‪179.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۲۵
حجم معامله
1
خروج
0.85571
هزینه های کمیسیون
‪-22.00 USD‬
سود
‪154.91 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۵
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۳۳
فروش
1
1.291
1.28213
سود
‪669.32 USD‬
USDCAD
معامله
#162524801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.291
بهره
‪-2.50 USD‬
مجموع
‪691.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1.28213
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪669.32 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۱۹
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۰۱
فروش
0.8
109.733
109.693
سود
‪13.17 USD‬
USDJPY
معامله
#162511171
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۰۱
حجم معامله
0.8
خروج
109.693
هزینه های کمیسیون
‪-16.00 USD‬
سود
‪13.17 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۸
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۱۱
فروش
0.1
1790
1782.91
سود
‪68.19 USD‬
XAUUSD
معامله
#162417257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1790
بهره
‪-0.51 USD‬
مجموع
‪70.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۱۱
حجم معامله
0.1
خروج
1782.91
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪68.19 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۶
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۰۸
فروش
0.5
1787.31
1782.85
سود
‪209.39 USD‬
XAUUSD
معامله
#162417115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1787.31
بهره
‪-2.61 USD‬
مجموع
‪223.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
1782.85
هزینه های کمیسیون
‪-11.00 USD‬
سود
‪209.39 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۰۵
فروش
1
1.25255
1.25366
سود
‪-111.10 USD‬
USDCAD
معامله
#162330547
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25255
بهره
‪-2.56 USD‬
مجموع
‪-88.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۰۵
حجم معامله
1
خروج
1.25366
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-111.10 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۲
فروش
1.5
0.92222
0.92337
سود
‪-216.82 USD‬
USDCHF
معامله
#162284479
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-186.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۲
حجم معامله
1.5
خروج
0.92337
هزینه های کمیسیون
‪-30.00 USD‬
سود
‪-216.82 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۴۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۶
فروش
0.5
0.92202
0.92256
سود
‪-47.80 USD‬
USDCHF
معامله
#162259997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92202
بهره
‪-8.53 USD‬
مجموع
‪-29.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
0.92256
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-47.80 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۵۷
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۶
فروش
0.5
0.92153
0.92256
سود
‪-74.35 USD‬
USDCHF
معامله
#162259990
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92153
بهره
‪-8.53 USD‬
مجموع
‪-55.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
0.92256
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-74.35 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۴۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۳۱
خرید
0.05
1815.99
1829.85
سود
‪68.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#162033054
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1815.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1829.85
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪68.20 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۲
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۳۳
فروش
0.01
31376.26
38189
سود
‪-71.43 USD‬
BTCUSD
معامله
#161589137
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
31376.26
بهره
‪-3.20 USD‬
مجموع
‪-68.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
38189
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-71.43 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۳۱
فروش
0.01
31376.26
38171.68
سود
‪-71.25 USD‬
BTCUSD
معامله
#161589144
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
31376.26
بهره
‪-3.20 USD‬
مجموع
‪-67.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
38171.68
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-71.25 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۲۸
فروش
0.01
31376.26
38171.68
سود
‪-71.25 USD‬
BTCUSD
معامله
#161589148
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
31376.26
بهره
‪-3.20 USD‬
مجموع
‪-67.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
38171.68
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-71.25 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۱۶
فروش
0.05
38069.1
38152.85
سود
‪-4.69 USD‬
BTCUSD
معامله
#162016869
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
38069.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
38152.85
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-4.69 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۸
فروش
0.1
39908.97
38127.72
سود
‪172.57 USD‬
BTCUSD
معامله
#161946561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
39908.97
بهره
‪-4.56 USD‬
مجموع
‪178.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
38127.72
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪172.57 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۵
خرید
0.03
41146.02
39896.23
سود
‪-38.48 USD‬
BTCUSD
معامله
#161830866
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
41146.02
بهره
‪-0.69 USD‬
مجموع
‪-37.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
39896.23
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-38.48 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
فروش
0.1
39592.76
41146.02
سود
‪-165.45 USD‬
BTCUSD
معامله
#161830849
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
39592.76
بهره
‪-9.12 USD‬
مجموع
‪-155.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
41146.02
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-165.45 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۳۳
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
فروش
0.03
39679.89
41146.02
سود
‪-47.01 USD‬
BTCUSD
معامله
#161810083
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
39679.89
بهره
‪-2.73 USD‬
مجموع
‪-43.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
41146.02
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-47.01 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۴۱
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
فروش
0.02
37561
39708.63
سود
‪-43.61 USD‬
BTCUSD
معامله
#161756838
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
37561
بهره
‪-0.46 USD‬
مجموع
‪-42.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
39708.63
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-43.61 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۴۰
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۳۲
خرید
0.05
38411.44
39637.26
سود
‪59.63 USD‬
BTCUSD
معامله
#161788806
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
38411.44
بهره
‪-1.16 USD‬
مجموع
‪61.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
39637.26
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪59.63 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۲۹
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۴۵
فروش
0.01
32122.22
36777.04
سود
‪-48.02 USD‬
BTCUSD
معامله
#161608525
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32122.22
بهره
‪-1.37 USD‬
مجموع
‪-46.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
36777.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-48.02 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۸
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۹
خرید
0.01
34812.06
36701.15
سود
‪18.56 USD‬
BTCUSD
معامله
#161703178
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
34812.06
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪18.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
36701.15
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪18.56 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۵
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۶
خرید
0.01
34801.76
36713.31
سود
‪18.79 USD‬
BTCUSD
معامله
#161703176
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
34801.76
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪19.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
36713.31
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪18.79 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۳
خرید
0.01
34812.1
36734.46
سود
‪18.89 USD‬
BTCUSD
معامله
#161703175
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
34812.1
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪19.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
36734.46
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪18.89 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۵۸
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۰
خرید
0.01
34800.24
36742.44
سود
‪19.09 USD‬
BTCUSD
معامله
#161703174
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
34800.24
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪19.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
36742.44
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪19.09 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۷
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۴
خرید
0.01
33973.97
33879.04
سود
‪-1.05 USD‬
BTCUSD
معامله
#161701010
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
33973.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
33879.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.05 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۱
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۱
خرید
0.01
33973.97
33878.57
سود
‪-1.05 USD‬
BTCUSD
معامله
#161701009
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
33973.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
33878.57
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.05 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۹
خرید
0.01
33973.97
33861.43
سود
‪-1.23 USD‬
BTCUSD
معامله
#161701008
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
33973.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
33861.43
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.23 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۴
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۶
خرید
0.01
33973.97
33861.43
سود
‪-1.23 USD‬
BTCUSD
معامله
#161701007
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
33973.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
33861.43
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.23 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۳۴
فروش
0.1
129.959
130.029
سود
‪-8.54 USD‬
EURJPY
معامله
#161692174
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
130.029
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪-8.54 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۷
فروش
0.1
0.69607
0.69914
سود
‪-32.86 USD‬
NZDUSD
معامله
#161644465
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69607
بهره
‪-0.16 USD‬
مجموع
‪-30.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.69914
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-32.86 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۲۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۷
فروش
0.1
0.6979
0.69914
سود
‪-14.40 USD‬
NZDUSD
معامله
#161681613
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6979
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.69914
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-14.40 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۲۸
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۸
فروش
0.1
1.37644
1.37615
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#161636222
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37644
بهره
‪-0.43 USD‬
مجموع
‪2.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.37615
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۰۲
فروش
0.1
1.17746
1.17728
سود
‪-0.20 USD‬
EURUSD
معامله
#161676476
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.17728
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۴۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۳
فروش
0.01
1805
1795
سود
‪9.78 USD‬
XAUUSD
معامله
#161676220
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1795
هزینه های کمیسیون
‪-0.22 USD‬
سود
‪9.78 USD‬