حالت آزمایشی
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۵
خرید
0.04
111.286
111.756
سود
‪16.82 USD‬
USDJPY
معامله
#76109093
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
111.286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
111.756
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.82 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۷
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۹
خرید
0.04
110.896
111.262
سود
‪13.16 USD‬
USDJPY
معامله
#76270759
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۹
حجم معامله
0.04
خروج
111.262
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.16 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۱۶
خرید
0.04
109.97
110.902
سود
‪33.62 USD‬
USDJPY
معامله
#76499621
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
110.902
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.62 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۲۴
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۱۵
خرید
0.04
110.506
110.903
سود
‪14.32 USD‬
USDJPY
معامله
#76391271
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.04
خروج
110.903
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.32 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۳
کپی
‪0.12%‬
‪-25.85%‬
سود
‪-281.96 USD‬
Daily Profits FX
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۸
نقطه ورود
‪0.12%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۳
خروج
‪-25.85%‬
سود
‪-281.96 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۴۸
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۵۷
فروش
0.04
1.17971
1.17065
سود
‪36.24 USD‬
EURUSD
معامله
#78850925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۵۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.17065
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪36.24 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۷
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۵۷
فروش
0.13
1.17401
1.17065
سود
‪43.68 USD‬
EURUSD
معامله
#71750449
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۵۷
حجم معامله
0.13
خروج
1.17065
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪43.68 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۱۵
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
فروش
0.12
128.741
128.271
سود
‪51.48 USD‬
EURJPY
معامله
#71444546
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۱
حجم معامله
0.12
خروج
128.271
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪51.48 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۴
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۱
فروش
0.04
129.675
128.971
سود
‪25.74 USD‬
EURJPY
معامله
#78299015
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۱
حجم معامله
0.04
خروج
128.971
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.74 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۱
فروش
0.04
129.277
128.971
سود
‪11.19 USD‬
EURJPY
معامله
#78201837
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۱
حجم معامله
0.04
خروج
128.971
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.19 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۰
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۴۶
فروش
0.04
1.18265
1.17565
سود
‪28.00 USD‬
EURUSD
معامله
#77783220
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.17565
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪28.00 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۶
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۵۷
فروش
0.04
1.17792
1.17554
سود
‪9.52 USD‬
EURUSD
معامله
#77276369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۵۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.17554
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.52 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۹
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۰۵
فروش
0.04
1.18705
1.17674
سود
‪41.24 USD‬
EURUSD
معامله
#77932483
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.17674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪41.24 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۰۳
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۶
فروش
0.04
129.377
129.304
سود
‪2.68 USD‬
EURJPY
معامله
#77275033
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
129.304
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.68 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۲
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۶
فروش
0.04
129.926
129.304
سود
‪22.83 USD‬
EURJPY
معامله
#77343026
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
129.304
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.83 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۵
فروش
0.04
130.318
129.302
سود
‪37.30 USD‬
EURJPY
معامله
#77921616
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪37.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۵
حجم معامله
0.04
خروج
129.302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪37.30 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۴۰:۰۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۱۹
فروش
0.04
0.90837
0.90372
سود
‪20.58 USD‬
USDCHF
معامله
#75354774
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
0.90372
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.58 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۰
فروش
0.04
0.91456
0.90364
سود
‪48.34 USD‬
USDCHF
معامله
#75401646
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91456
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪48.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۰
حجم معامله
0.04
خروج
0.90364
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪48.34 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۲۶
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۲۳
فروش
0.03
1.1779
1.17693
سود
‪2.91 USD‬
EURUSD
معامله
#71929141
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.17693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.91 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۰۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۲۳
فروش
0.03
1.18675
1.17695
سود
‪29.40 USD‬
EURUSD
معامله
#72093352
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.17695
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪29.40 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۸
فروش
0.03
1.18269
1.17687
سود
‪17.46 USD‬
EURUSD
معامله
#72065866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18269
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.17687
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.46 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۲۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۱۳
فروش
0.14
129.134
128.942
سود
‪24.54 USD‬
EURJPY
معامله
#71694245
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.134
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۱۳
حجم معامله
0.14
خروج
128.942
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.54 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۲
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۱۱
فروش
0.03
1.36822
1.36352
سود
‪14.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#72248829
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.36352
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.10 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۰۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۷
فروش
0.04
1.37215
1.37025
سود
‪7.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#77140783
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.37025
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.60 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۴
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۳۳
فروش
0.17
129.571
129.233
سود
‪52.33 USD‬
EURJPY
معامله
#71804341
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۳۳
حجم معامله
0.17
خروج
129.233
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪52.33 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۴۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۳۲
فروش
0.2
129.957
129.23
سود
‪132.43 USD‬
EURJPY
معامله
#71847358
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.957
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪132.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۳۲
حجم معامله
0.2
خروج
129.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪132.43 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۴۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۳۸
فروش
0.03
1.37217
1.37156
سود
‪1.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#72413388
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.37156
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۳۶
فروش
0.04
1.37612
1.37155
سود
‪18.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#76531369
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37612
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۳۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.37155
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.28 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۹
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۲
فروش
0.04
1.38542
1.37621
سود
‪36.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#76618027
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.37621
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪36.84 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۳۱
فروش
0.04
1.25857
1.25836
سود
‪0.92 USD‬
GBPCHF
معامله
#73529924
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.25836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.92 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۵۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۲۵
فروش
0.04
1.26288
1.25831
سود
‪20.00 USD‬
GBPCHF
معامله
#76522392
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.25831
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.00 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۵:۰۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۵۲
فروش
0.04
1.38364
1.37559
سود
‪32.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#76224152
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.37559
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪32.20 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۵
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۵۲
فروش
0.04
1.37671
1.37559
سود
‪4.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#76194137
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.37559
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.48 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۴۸
فروش
0.04
1.26757
1.26342
سود
‪18.09 USD‬
GBPCHF
معامله
#75070181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۴۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.26342
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.09 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۲۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۴۸
فروش
0.04
1.27156
1.2634
سود
‪35.58 USD‬
GBPCHF
معامله
#75372997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27156
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۴۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.2634
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪35.58 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۱۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۳۳
فروش
0.04
1.26366
1.26334
سود
‪1.40 USD‬
GBPCHF
معامله
#75000025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.26334
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۱
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۵
فروش
0.04
1.38015
1.3751
سود
‪20.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#72598243
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.3751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.20 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۰۸
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
فروش
0.03
1.37608
1.37456
سود
‪4.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#72435281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.37456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.56 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۵۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۵۸
خرید
0.04
110.795
111.265
سود
‪16.90 USD‬
USDJPY
معامله
#75357642
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
111.265
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.90 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۰۹
خرید
0.06
1.27616
1.28247
سود
‪41.25 USD‬
GBPCHF
معامله
#72165700
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۰۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.28247
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪41.25 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۰۵
خرید
0.05
1.28066
1.28251
سود
‪10.08 USD‬
GBPCHF
معامله
#72145366
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28066
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.28251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.08 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۳۳
خرید
0.04
110.267
110.363
سود
‪3.48 USD‬
USDJPY
معامله
#75427063
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
110.363
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۱۰
خرید
0.04
109.873
110.373
سود
‪18.12 USD‬
USDJPY
معامله
#75537629
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۱۰
حجم معامله
0.04
خروج
110.373
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.12 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۵۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۳
کپی
‪2.74%‬
‪-72.66%‬
سود
‪-770.36 USD‬
Sure WIN
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۵۱
نقطه ورود
‪2.74%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۳
خروج
‪-72.66%‬
سود
‪-770.36 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۲۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۵۱
خرید
0.04
110.302
110.772
سود
‪16.97 USD‬
USDJPY
معامله
#74778513
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.302
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۵۱
حجم معامله
0.04
خروج
110.772
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.97 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۷:۳۲
خرید
0.04
109.858
110.237
سود
‪13.75 USD‬
USDJPY
معامله
#75309398
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.858
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۷:۳۲
حجم معامله
0.04
خروج
110.237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.75 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۳۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۳۱
خرید
0.04
132.734
133.511
سود
‪28.22 USD‬
EURJPY
معامله
#75142689
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
133.511
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪28.22 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۲۷
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۹
خرید
0.04
133.122
133.516
سود
‪14.31 USD‬
EURJPY
معامله
#75080440
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
133.516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.31 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۰۷
خرید
0.04
109.809
109.983
سود
‪6.33 USD‬
USDJPY
معامله
#74819718
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
109.983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.33 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۳۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۰۷
خرید
0.04
109.415
109.983
سود
‪20.66 USD‬
USDJPY
معامله
#74874625
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
109.983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.66 USD‬