حالت آزمایشی
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۷
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۴
فروش
0.02
1891.11
1890.99
سود
‪0.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#74998710
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1891.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1890.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۰
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۸
فروش
0.02
1.21552
1.21398
سود
‪3.08 USD‬
EURUSD
معامله
#74762576
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21552
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.21398
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.08 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۵۴
فروش
0.01
1907.64
1906.83
سود
‪0.81 USD‬
XAUUSD
معامله
#74716196
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1907.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1906.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۴
فروش
0.01
1.20434
1.20315
سود
‪0.99 USD‬
USDCAD
معامله
#74710308
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20315
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۳۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۴
فروش
0.01
1.41615
1.41316
سود
‪2.99 USD‬
GBPUSD
معامله
#74625043
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41316
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.99 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۴
فروش
0.01
1.41402
1.41316
سود
‪0.86 USD‬
GBPUSD
معامله
#74506002
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41402
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41316
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۵
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۳۰
فروش
0.01
1.21391
1.22
سود
‪-6.09 USD‬
EURUSD
معامله
#74502453
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.09 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۴۴
فروش
0.01
1.21921
1.21867
سود
‪0.54 USD‬
EURUSD
معامله
#74455447
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.21867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۰۷
فروش
0.01
1.21892
1.21878
سود
‪0.14 USD‬
EURUSD
معامله
#74454936
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21892
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.21878
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۱۵
فروش
0.01
1.21949
1.21903
سود
‪0.46 USD‬
EURUSD
معامله
#74454074
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.21903
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۸
فروش
0.01
0.89819
0.89924
سود
‪-1.17 USD‬
USDCHF
معامله
#74449927
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89819
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.89924
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.17 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۳۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۸
فروش
0.01
0.89626
0.89929
سود
‪-3.37 USD‬
USDCHF
معامله
#74330939
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89626
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.89929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.37 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۳۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۵
فروش
0.01
0.89413
0.89929
سود
‪-5.74 USD‬
USDCHF
معامله
#74291235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.89929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.74 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۲
فروش
0.02
0.89588
0.89929
سود
‪-7.58 USD‬
USDCHF
معامله
#74311695
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.89929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.58 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۲۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۷
فروش
0.02
0.89471
0.89928
سود
‪-10.16 USD‬
USDCHF
معامله
#74360952
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.89928
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.16 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۴۹
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۴
فروش
0.01
0.89467
0.89928
سود
‪-5.13 USD‬
USDCHF
معامله
#74360976
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89928
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.13 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۲۸
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۴۱
خرید
0.01
1909.08
1909.16
سود
‪0.08 USD‬
XAUUSD
معامله
#74359315
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1909.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1909.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۲۹
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۴۷
فروش
0.01
1904.63
1908.63
سود
‪-4.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#74357898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1904.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1908.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.00 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۹
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۴۰
فروش
0.02
1883.12
1895.67
سود
‪-25.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#74315868
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1883.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1895.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-25.10 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۳۳
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۴۰
فروش
0.04
1880.96
1895.67
سود
‪-58.84 USD‬
XAUUSD
معامله
#74314686
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1880.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-58.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۴۰
حجم معامله
0.04
خروج
1895.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-58.84 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۵
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۲۸
خرید
0.02
1881.35
1882.62
سود
‪2.54 USD‬
XAUUSD
معامله
#74312376
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1881.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1882.62
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.54 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۲۹
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۲۲
فروش
0.02
1882.89
1881.19
سود
‪3.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#74310537
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1882.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1881.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۰
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۱۰
فروش
0.02
1882.21
1881.87
سود
‪0.68 USD‬
XAUUSD
معامله
#74307594
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1882.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1881.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۵۴
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۰۱
فروش
0.01
1.95789
1.95402
سود
‪2.81 USD‬
GBPNZD
معامله
#74303841
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.95789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.95402
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.81 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۱۲
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۷
فروش
0.04
1.95488
1.95412
سود
‪2.21 USD‬
GBPNZD
معامله
#74306498
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.95488
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.95412
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۲۴
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۳۵
خرید
0.01
78.557
78.818
سود
‪2.39 USD‬
NZDJPY
معامله
#74292553
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
78.557
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
78.818
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.39 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۱۱
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۵۵
خرید
0.04
1881.23
1881.56
سود
‪1.32 USD‬
XAUUSD
معامله
#74305698
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1881.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۵۵
حجم معامله
0.04
خروج
1881.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.32 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۵۴
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۳
خرید
0.04
1883.76
1880.16
سود
‪-14.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#74303033
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1883.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۳
حجم معامله
0.04
خروج
1880.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.40 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۵۳
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۵۳
خرید
0.01
1.96322
1.9587
سود
‪-3.27 USD‬
GBPNZD
معامله
#74290781
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.96322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.9587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.27 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۱۹
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۱
خرید
0.01
1.09528
1.09626
سود
‪1.09 USD‬
EURCHF
معامله
#74230459
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09528
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.09626
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۵۹
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۵۰
خرید
0.01
1.09614
1.09618
سود
‪0.04 USD‬
EURCHF
معامله
#74231670
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.09618
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۳:۰۹
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۲۷
خرید
0.01
154.044
154.154
سود
‪1.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#74263926
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
154.044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
154.154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۴۰
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۵
فروش
0.04
1882.39
1881.8
سود
‪2.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#74259921
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1882.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
1881.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۴۵
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۳:۳۵
فروش
0.01
1.26719
1.26999
سود
‪-3.12 USD‬
GBPCHF
معامله
#74241327
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.26999
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.12 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۵۴
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۴۷
خرید
0.01
78.178
78.416
سود
‪2.19 USD‬
NZDJPY
معامله
#74230225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
78.178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
78.416
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۴۹
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۲۵
خرید
0.01
132.699
132.924
سود
‪2.07 USD‬
EURJPY
معامله
#74230378
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
132.924
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.07 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۵
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۳۱
فروش
0.01
83.963
84.299
سود
‪-3.08 USD‬
AUDJPY
معامله
#74233779
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
84.299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.08 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۵
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۰۰
خرید
0.01
1.27224
1.2673
سود
‪-5.51 USD‬
GBPCHF
معامله
#74230124
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2673
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.51 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۵۲
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۲
خرید
0.01
84.193
83.97
سود
‪-2.05 USD‬
AUDJPY
معامله
#74230334
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
83.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.05 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۴
خرید
0.05
1.20664
1.20491
سود
‪-7.18 USD‬
USDCAD
معامله
#73990852
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.20491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.18 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۴۹
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۰
خرید
0.02
1.20528
1.20597
سود
‪1.14 USD‬
USDCAD
معامله
#73990278
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20528
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.20597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۰
فروش
0.05
1.20137
1.2046
سود
‪-13.41 USD‬
USDCAD
معامله
#73968672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.2046
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-13.41 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۲۹
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۰
فروش
0.01
1.20176
1.2046
سود
‪-2.36 USD‬
USDCAD
معامله
#73968525
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2046
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.36 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۷
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۳
خرید
0.01
154.073
154.128
سود
‪0.51 USD‬
GBPJPY
معامله
#73936033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
154.073
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
154.128
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۲
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۱۷
فروش
0.01
0.076
0.07566
سود
‪0.03 USD‬
ETHBTC
معامله
#73889271
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.07566
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۵۳
فروش
0.05
1.20544
1.21282
سود
‪-30.42 USD‬
USDCAD
معامله
#73735676
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20544
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-30.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.21282
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-30.42 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۲۹
فروش
0.05
1.20501
1.21334
سود
‪-34.33 USD‬
USDCAD
معامله
#73735121
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-34.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.21334
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-34.33 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۴۷
فروش
0.02
1.20657
1.20519
سود
‪2.29 USD‬
USDCAD
معامله
#73730572
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.20519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.29 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۸
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۴۲
فروش
0.01
1827.3
1835.59
سود
‪-8.29 USD‬
XAUUSD
معامله
#73680678
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1827.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1835.59
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.29 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۹
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۵۱
فروش
0.01
1818.56
1835.55
سود
‪-16.99 USD‬
XAUUSD
معامله
#73673292
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1818.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1835.55
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-16.99 USD‬