حالت آزمایشی
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۴۶
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۳۵
فروش
0.03
1.69814
1.6979
سود
‪0.37 USD‬
GBPCAD
معامله
#164809004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69814
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.6979
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۵۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۵۳
فروش
0.02
0.88673
0.88637
سود
‪0.44 USD‬
NZDCAD
معامله
#164808422
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88673
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.88637
هزینه های کمیسیون
‪-0.14 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۳
فروش
0.01
1.85366
1.85234
سود
‪0.91 USD‬
GBPSGD
معامله
#164806141
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.85234
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۰۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۵
فروش
0.01
0.9307
0.92514
سود
‪4.45 USD‬
AUDCAD
معامله
#164771485
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.92514
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪4.45 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۰
فروش
0.01
0.91944
0.9252
سود
‪-4.75 USD‬
AUDCAD
معامله
#164526383
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91944
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.9252
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-4.75 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۴۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۸
فروش
0.01
0.93078
0.92517
سود
‪4.49 USD‬
AUDCAD
معامله
#164771515
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.92517
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪4.49 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۳۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۸
فروش
0.01
0.91955
0.92518
سود
‪-4.64 USD‬
AUDCAD
معامله
#164526427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.92518
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-4.64 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۱۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۸
فروش
0.01
0.8835
0.88256
سود
‪0.70 USD‬
NZDCAD
معامله
#164705303
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.88256
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۹
فروش
0.01
0.88475
0.88273
سود
‪1.57 USD‬
NZDCAD
معامله
#164711731
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88475
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.88273
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.57 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۴۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
فروش
0.01
0.93214
0.92626
سود
‪4.71 USD‬
AUDCAD
معامله
#164772497
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93214
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.92626
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪4.71 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۲۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
فروش
0.01
0.92017
0.92626
سود
‪-5.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#164532107
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.92626
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-5.01 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۲۹:۲۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۲
فروش
0.03
1.70533
1.70532
سود
‪-0.18 USD‬
GBPCAD
معامله
#164768789
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۲۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70533
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.70532
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪-0.18 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۴:۰۵
خرید
0.01
1.85484
1.85489
سود
‪-0.03 USD‬
GBPSGD
معامله
#164763771
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.85489
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۲۱
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۱۷
خرید
0.03
1.70454
1.7053
سود
‪1.63 USD‬
GBPCAD
معامله
#164767997
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.7053
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪1.63 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۷:۲۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۳۳
خرید
0.03
1.70514
1.7051
سود
‪-0.31 USD‬
GBPCAD
معامله
#164726194
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.7051
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۱:۰۶
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۵۵
خرید
0.01
1.85466
1.85476
سود
‪0.00 USD‬
GBPSGD
معامله
#164725572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.85476
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۵۸
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۲
فروش
0.01
1.85497
1.85472
سود
‪0.11 USD‬
GBPSGD
معامله
#164724834
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85497
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.85472
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۳۱
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۰۲
فروش
0.01
1.85496
1.8546
سود
‪0.19 USD‬
GBPSGD
معامله
#164723010
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.8546
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۹
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۳
خرید
0.01
0.88296
0.88475
سود
‪1.38 USD‬
NZDCAD
معامله
#164700746
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88296
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.88475
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.38 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۵۲
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۱۷
خرید
0.01
0.88261
0.88351
سود
‪0.66 USD‬
NZDCAD
معامله
#164701026
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88351
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۵۲
فروش
0.01
0.8835
0.88262
سود
‪0.64 USD‬
NZDCAD
معامله
#164657295
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.88262
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۹
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۹
فروش
0.01
0.88472
0.88296
سود
‪1.35 USD‬
NZDCAD
معامله
#164665600
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88472
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.88296
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۹
خرید
0.01
0.88297
0.88472
سود
‪1.34 USD‬
NZDCAD
معامله
#164651168
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88297
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.88472
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
خرید
0.01
0.88257
0.88349
سود
‪0.68 USD‬
NZDCAD
معامله
#164651405
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88257
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.88349
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۴۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۵۷
فروش
0.01
0.88227
0.88253
سود
‪-0.28 USD‬
NZDCAD
معامله
#164545995
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88253
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۱۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۷
فروش
0.01
0.88409
0.88256
سود
‪1.17 USD‬
NZDCAD
معامله
#164553565
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88256
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.17 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۳۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۶
فروش
0.01
0.87789
0.88256
سود
‪-3.86 USD‬
NZDCAD
معامله
#164524958
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.88256
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-3.86 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۳
فروش
0.01
0.88487
0.88255
سود
‪1.81 USD‬
NZDCAD
معامله
#164555138
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.88255
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.81 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
فروش
0.01
0.88145
0.88255
سود
‪-0.96 USD‬
NZDCAD
معامله
#164544343
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.88255
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-0.96 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
فروش
0.01
0.88315
0.88255
سود
‪0.41 USD‬
NZDCAD
معامله
#164550350
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88315
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.88255
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
فروش
0.01
0.86732
0.88257
سود
‪-12.44 USD‬
NZDCAD
معامله
#164413809
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.88257
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-12.44 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۷
فروش
0.01
0.88724
0.88254
سود
‪3.74 USD‬
NZDCAD
معامله
#164592553
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88254
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪3.74 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۷
فروش
0.01
0.88586
0.88254
سود
‪2.62 USD‬
NZDCAD
معامله
#164556497
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88254
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪2.62 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۴
فروش
0.01
0.88471
0.88297
سود
‪1.34 USD‬
NZDCAD
معامله
#164625529
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.88297
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۳:۲۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۵
فروش
0.01
1.85796
1.85737
سود
‪0.36 USD‬
GBPSGD
معامله
#164632173
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85796
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.85737
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۱۲
فروش
0.03
1.70627
1.70599
سود
‪0.47 USD‬
GBPCAD
معامله
#164631247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.70599
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۹
خرید
0.01
1.85724
1.85788
سود
‪0.40 USD‬
GBPSGD
معامله
#164629334
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.85788
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
خرید
0.01
0.88301
0.88471
سود
‪1.31 USD‬
NZDCAD
معامله
#164623731
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88301
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88471
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.31 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۰
فروش
0.01
0.88266
0.88303
سود
‪-0.37 USD‬
NZDCAD
معامله
#164548250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.88303
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
فروش
0.01
0.86758
0.88301
سود
‪-12.60 USD‬
NZDCAD
معامله
#164417957
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.88301
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-12.60 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
فروش
0.01
0.88169
0.88304
سود
‪-1.16 USD‬
NZDCAD
معامله
#164544365
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88169
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.88304
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-1.16 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
فروش
0.01
0.8783
0.88301
سود
‪-3.90 USD‬
NZDCAD
معامله
#164525883
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.88301
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-3.90 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۰
فروش
0.01
0.8876
0.88297
سود
‪3.69 USD‬
NZDCAD
معامله
#164594125
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.88297
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪3.69 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
فروش
0.01
0.88446
0.883
سود
‪1.12 USD‬
NZDCAD
معامله
#164553769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.883
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
فروش
0.01
0.88536
0.883
سود
‪1.85 USD‬
NZDCAD
معامله
#164556351
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.883
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۵۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
فروش
0.01
0.88629
0.88297
سود
‪2.62 USD‬
NZDCAD
معامله
#164589600
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.88297
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪2.62 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۸
فروش
0.01
0.88354
0.883
سود
‪0.37 USD‬
NZDCAD
معامله
#164553331
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.883
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۴۰
خرید
0.03
1.70304
1.70327
سود
‪0.35 USD‬
GBPCAD
معامله
#164601390
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.70327
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۳:۴۰
فروش
0.01
1.85736
1.85724
سود
‪0.02 USD‬
GBPSGD
معامله
#164598904
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.85724
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۴:۰۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۳۷
خرید
0.03
1.70285
1.7036
سود
‪1.62 USD‬
GBPCAD
معامله
#164601045
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.7036
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪1.62 USD‬