حالت آزمایشی
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۱۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۱۴
خرید
0.01
1.02898
1.03071
سود
‪1.18 USD‬
AUDNZD.
معامله
#80474384
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02898
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪1.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.03071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۲۴
خرید
0.03
1.75205
1.75245
سود
‪0.94 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80592133
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75205
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.75245
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۲۴
خرید
0.01
1.75344
1.75245
سود
‪-0.78 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80589780
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.75245
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.78 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۵۵
فروش
0.03
0.89846
0.89807
سود
‪0.92 USD‬
NZDCAD.
معامله
#80592132
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.89807
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.92 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۵۵
فروش
0.01
0.89708
0.89807
سود
‪-0.79 USD‬
NZDCAD.
معامله
#80569301
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89708
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪-0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.89807
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.79 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۸:۵۴
فروش
0.01
1.49598
1.49714
سود
‪-0.91 USD‬
EURCAD.
معامله
#80588772
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۸:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.49714
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.91 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۸:۵۴
فروش
0.03
1.49759
1.49714
سود
‪1.06 USD‬
EURCAD.
معامله
#80589794
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۸:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.49714
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۳۱
فروش
0.01
1.27624
1.27708
سود
‪-0.66 USD‬
USDCAD.
معامله
#80588016
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.27708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.66 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۳۱
فروش
0.03
1.27742
1.27708
سود
‪0.80 USD‬
USDCAD.
معامله
#80589792
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.27708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۱۸
فروش
0.03
1.75324
1.75294
سود
‪0.71 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80589791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.75294
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۱۸
فروش
0.01
1.75224
1.75294
سود
‪-0.54 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80588811
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.75294
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.54 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۲۴
خرید
0.01
1.74486
1.7518
سود
‪5.37 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80542017
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74486
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪5.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7518
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.37 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۱۷
فروش
0.01
1.496
1.49656
سود
‪-0.43 USD‬
EURCAD.
معامله
#80568241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.496
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.49656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.43 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۰:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۱۷
فروش
0.03
1.49681
1.49656
سود
‪0.59 USD‬
EURCAD.
معامله
#80588377
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49681
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۵۸:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.49656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۳:۲۶
فروش
0.03
1.75289
1.75383
سود
‪-2.31 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80574307
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75289
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪-2.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۳:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.75383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.31 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۰:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۳:۲۶
فروش
0.06
1.75472
1.75383
سود
‪4.19 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80588373
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75472
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۳:۲۶
حجم معامله
0.06
خروج
1.75383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.19 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۳:۲۶
فروش
0.01
1.75184
1.75383
سود
‪-1.59 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80572910
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75184
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.75383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.59 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
فروش
0.03
1.27659
1.2761
سود
‪1.15 USD‬
USDCAD.
معامله
#80574303
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.2761
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.15 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
فروش
0.01
1.27483
1.2761
سود
‪-1.00 USD‬
USDCAD.
معامله
#80568244
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.2761
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
خرید
0.06
1.37558
1.37402
سود
‪-9.36 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80562840
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.37402
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.36 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
خرید
0.39
1.37319
1.37402
سود
‪32.37 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80574308
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.39
خروج
1.37402
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪32.37 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۱۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
خرید
0.01
1.37877
1.37402
سود
‪-4.81 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80510933
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37877
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪-4.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37402
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.81 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
خرید
0.03
1.37753
1.37402
سود
‪-10.53 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80558912
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.37402
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.53 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
خرید
0.16
1.37428
1.37402
سود
‪-4.16 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80572381
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.16
خروج
1.37402
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.16 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۵۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۱:۰۹
فروش
0.01
1.03158
1.03285
سود
‪-0.90 USD‬
AUDNZD.
معامله
#80526033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.03285
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۱:۰۹
فروش
0.03
1.03334
1.03285
سود
‪1.04 USD‬
AUDNZD.
معامله
#80535220
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۱:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.03285
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۵۲
فروش
0.03
1.75261
1.75228
سود
‪0.78 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80572360
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.75228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۵۲
فروش
0.01
1.75147
1.75228
سود
‪-0.64 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80569466
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75147
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.75228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.64 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۱۱
خرید
0.01
1.48993
1.49365
سود
‪2.92 USD‬
EURCAD.
معامله
#80542011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.48993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.49365
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.92 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۶
فروش
0.01
1.74764
1.75167
سود
‪-3.16 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80553827
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.75167
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.16 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۶
فروش
0.06
1.75288
1.75167
سود
‪5.70 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80566084
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.06
خروج
1.75167
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.70 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۶
فروش
0.03
1.75075
1.75167
سود
‪-2.16 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80562808
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75075
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.75167
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.16 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۱
فروش
0.03
1.49444
1.49546
سود
‪-2.40 USD‬
EURCAD.
معامله
#80562828
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.49546
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.40 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۱
فروش
0.01
1.49168
1.49546
سود
‪-2.96 USD‬
EURCAD.
معامله
#80547158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.49546
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.96 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۱
فروش
0.06
1.49668
1.49546
سود
‪5.74 USD‬
EURCAD.
معامله
#80566034
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.49546
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.74 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۴
فروش
0.01
0.90256
0.89796
سود
‪3.46 USD‬
NZDCAD.
معامله
#80227408
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90256
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89796
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.46 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۲۳
فروش
0.01
0.93416
0.92755
سود
‪5.05 USD‬
AUDCAD.
معامله
#80239319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93416
بهره
‪-0.13 USD‬
مجموع
‪5.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.92755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.05 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۳
خرید
0.03
0.89618
0.89562
سود
‪-1.32 USD‬
NZDCAD.
معامله
#80522775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.89562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.32 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۳
خرید
0.06
0.89496
0.89562
سود
‪3.11 USD‬
NZDCAD.
معامله
#80542012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۳
حجم معامله
0.06
خروج
0.89562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.11 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۰۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۳
خرید
0.01
0.89741
0.89562
سود
‪-1.41 USD‬
NZDCAD.
معامله
#80512010
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89741
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪-1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.89562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.41 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۳
فروش
0.01
1.26799
1.2679
سود
‪0.07 USD‬
USDCAD.
معامله
#80521865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2679
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۰
فروش
0.01
1.74886
1.74784
سود
‪0.78 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80515977
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74886
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.74784
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۰
فروش
0.03
0.85476
0.85442
سود
‪1.41 USD‬
EURGBP.
معامله
#80544559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.85442
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۰
فروش
0.01
0.8536
0.85442
سود
‪-1.16 USD‬
EURGBP.
معامله
#80509262
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8536
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.85442
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.16 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۵
فروش
0.01
1.49218
1.49202
سود
‪0.13 USD‬
EURCAD.
معامله
#80509258
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49218
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.49202
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۴۸
خرید
0.03
1.26404
1.26437
سود
‪0.78 USD‬
USDCAD.
معامله
#80540560
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.26437
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۴۸
خرید
0.01
1.26514
1.26437
سود
‪-0.61 USD‬
USDCAD.
معامله
#80536948
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.26437
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.61 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۰
خرید
0.01
1.7454
1.74427
سود
‪-0.90 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80538695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.74427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.90 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۰
خرید
0.03
1.74382
1.74427
سود
‪1.06 USD‬
GBPCAD.
معامله
#80540557
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.74427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۵۸
خرید
0.01
1.48772
1.48879
سود
‪0.77 USD‬
EURCAD.
معامله
#80496744
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.48772
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.48879
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬