حالت آزمایشی
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۱۲
خرید
0.01
105.346
105.381
سود
‪0.23 USD‬
USDJPY
معامله
#650729
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
105.381
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۱۹
خرید
0.01
1.33559
1.336
سود
‪0.21 USD‬
USDCAD
معامله
#649716
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33559
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.336
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۲۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۲۵
خرید
0.01
0.92279
0.92314
سود
‪0.28 USD‬
USDCHF
معامله
#649552
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.92314
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۵۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۵۸
خرید
0.01
114.105
114.127
سود
‪0.01 USD‬
CHFJPY
معامله
#645142
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
114.105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
114.127
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۴۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۱۵
خرید
0.01
122.918
122.936
سود
‪-0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#645293
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
122.936
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۲
خرید
0.01
0.9209
0.91588
سود
‪-6.59 USD‬
EURGBP
معامله
#637907
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.91588
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.59 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۸
خرید
0.01
1.3337
1.33421
سود
‪0.28 USD‬
USDCAD
معامله
#644854
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3337
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33421
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۰
خرید
0.01
0.92112
0.9216
سود
‪0.42 USD‬
USDCHF
معامله
#645056
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.9216
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۸
خرید
0.01
114.099
114.151
سود
‪0.30 USD‬
CHFJPY
معامله
#644577
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
114.099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
114.151
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۴۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۳
خرید
0.01
122.909
122.959
سود
‪0.28 USD‬
EURJPY
معامله
#644602
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
122.959
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۰۳
خرید
0.01
0.95307
0.94806
سود
‪-3.95 USD‬
AUDCAD
معامله
#627583
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.94806
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.95 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۳۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۲۸
خرید
0.01
1.27247
1.27293
سود
‪0.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#643358
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.27293
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۴۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۱۹
خرید
0.01
122.931
122.978
سود
‪0.25 USD‬
EURJPY
معامله
#641419
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
122.978
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۱
خرید
0.01
114.113
114.14
سود
‪0.06 USD‬
CHFJPY
معامله
#641402
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
114.113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
114.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۵۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
خرید
0.01
1.27252
1.27302
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#642154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27252
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.27302
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۱۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۲۴
خرید
0.01
105.092
105.103
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#634271
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
105.103
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۲۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۳۱
خرید
0.01
1.27248
1.27302
سود
‪0.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#641941
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.27302
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۳۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۰۱
خرید
0.01
1.27255
1.27299
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#641364
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.27299
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۱
خرید
0.01
1.33292
1.33311
سود
‪0.04 USD‬
USDCAD
معامله
#637070
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33292
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.33311
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۳۰
خرید
0.01
114.105
114.149
سود
‪0.22 USD‬
CHFJPY
معامله
#641004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
114.105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
114.149
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۵۳
خرید
0.01
1.27251
1.27301
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#640901
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.27301
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۷
خرید
0.01
1.27243
1.27298
سود
‪0.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#640724
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.27298
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۱۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۰۷
خرید
0.01
0.92016
0.92026
سود
‪0.01 USD‬
USDCHF
معامله
#637325
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92016
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.92026
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۴۳
خرید
0.01
122.9
122.95
سود
‪0.28 USD‬
EURJPY
معامله
#639991
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
122.95
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۳۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۴۷
خرید
0.01
1.2719
1.27208
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#632487
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.27208
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۱۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۳۰
خرید
0.01
0.92081
0.9213
سود
‪0.43 USD‬
EURGBP
معامله
#637370
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.9213
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۸
خرید
0.01
122.785
122.808
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#634561
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
122.808
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۰۹
خرید
0.01
133.19
133.246
سود
‪0.33 USD‬
GBPJPY
معامله
#636979
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
133.246
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۰۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۵
خرید
0.01
0.92074
0.92084
سود
‪0.01 USD‬
USDCHF
معامله
#635101
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.92084
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۲۶
خرید
0.01
133.204
133.254
سود
‪0.28 USD‬
GBPJPY
معامله
#636713
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.204
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
133.254
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۲۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۷:۱۷
خرید
0.01
1.33291
1.33341
سود
‪0.27 USD‬
USDCAD
معامله
#636567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.33341
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۹
خرید
0.01
1.33283
1.33347
سود
‪0.38 USD‬
USDCAD
معامله
#635340
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.33347
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۲۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۴۷
خرید
0.01
133.23
133.278
سود
‪0.26 USD‬
GBPJPY
معامله
#636276
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
133.278
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۷
خرید
0.01
133.175
133.219
سود
‪0.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#635306
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
133.219
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۵
خرید
0.01
0.92087
0.92135
سود
‪0.42 USD‬
USDCHF
معامله
#634243
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.92135
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۱:۲۰
خرید
0.01
122.717
122.767
سود
‪0.28 USD‬
EURJPY
معامله
#633101
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۱:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
122.767
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۳۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۱۸
خرید
0.01
122.705
122.765
سود
‪0.37 USD‬
EURJPY
معامله
#632985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
122.765
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۱:۴۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۲۸
خرید
0.01
105.128
105.14
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#629277
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
105.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۷
خرید
0.01
1.27177
1.27227
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#631443
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.27227
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۲۲:۲۸
خرید
0.01
0.7168
0.7118
سود
‪-5.10 USD‬
AUDUSD
معامله
#627437
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۲۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.7118
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.10 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۱۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۳:۱۹
خرید
0.01
0.92095
0.9211
سود
‪0.06 USD‬
USDCHF
معامله
#629967
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.9211
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۴۴
خرید
0.01
133.748
133.772
سود
‪0.03 USD‬
GBPJPY
معامله
#629326
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
133.772
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۱۱:۵۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۱۴:۰۸
خرید
0.01
133.756
133.803
سود
‪0.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#629180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۱۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۱۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
133.803
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۷:۳۷
خرید
0.01
0.92076
0.92124
سود
‪0.42 USD‬
USDCHF
معامله
#629022
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۷:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.92124
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۴:۴۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۱۷
خرید
0.01
114.111
114.161
سود
‪0.27 USD‬
CHFJPY
معامله
#627895
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
114.111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
114.161
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۵۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۱۱
خرید
0.01
133.753
133.805
سود
‪0.30 USD‬
GBPJPY
معامله
#627913
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
133.805
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۳۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۱۳
خرید
0.01
114.11
114.16
سود
‪0.27 USD‬
CHFJPY
معامله
#627800
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
114.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
114.16
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۵۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۵۶
خرید
0.01
114.101
114.15
سود
‪0.26 USD‬
CHFJPY
معامله
#627367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
114.101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
114.15
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۴۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۱۷
خرید
0.05
1.07711
1.0773
سود
‪0.03 USD‬
EURCHF
معامله
#626322
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.0773
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۰۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۵۷
خرید
0.01
0.91982
0.92005
سود
‪0.15 USD‬
USDCHF
معامله
#627214
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91982
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.92005
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.15 USD‬