حالت آزمایشی
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۵
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۱
خرید
0.01
153.222
153.089
سود
‪-1.40 USD‬
GBPJPY
معامله
#21612853
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
153.222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
153.089
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.40 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۰۵
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۴
خرید
0.01
1.96357
1.9557
سود
‪-5.77 USD‬
GBPNZD
معامله
#21490469
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.96357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.9557
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.77 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۵
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۴
خرید
0.01
1.38864
1.38555
سود
‪-3.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#21527588
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38864
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38555
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.19 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۳
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۴
خرید
0.01
110.912
110.791
سود
‪-1.19 USD‬
USDJPY
معامله
#21484210
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
110.791
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.19 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۳
خرید
0.01
131.752
131.262
سود
‪-4.62 USD‬
EURJPY
معامله
#21534585
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
131.262
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.62 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۱۲
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۳
خرید
0.01
1.83013
1.82793
سود
‪-1.87 USD‬
GBPAUD
معامله
#21538691
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.82793
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.87 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۴۴
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۳
خرید
0.01
120.42
120.006
سود
‪-3.94 USD‬
CHFJPY
معامله
#21533703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
120.006
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.94 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۴
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۳
خرید
0.01
153.921
153.506
سود
‪-3.94 USD‬
GBPJPY
معامله
#21535334
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
153.921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
153.506
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.94 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۰۴
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۲
خرید
0.01
1.23396
1.23411
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#21489764
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.23411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۲:۵۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۶
خرید
0.01
0.92191
0.92215
سود
‪0.16 USD‬
USDCHF
معامله
#21491146
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92191
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92215
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۰
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۵۰
خرید
0.01
1.57563
1.56553
سود
‪-7.93 USD‬
EURAUD
معامله
#21475632
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.57563
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪-7.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.56553
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-7.93 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۴۵
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
خرید
0.01
120.334
120.361
سود
‪0.04 USD‬
CHFJPY
معامله
#21510756
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
120.361
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۵۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۰۳
خرید
0.01
1.83881
1.8392
سود
‪0.03 USD‬
GBPAUD
معامله
#21475760
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83881
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.8392
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۲۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۱۹
خرید
0.01
0.93079
0.93112
سود
‪0.06 USD‬
AUDCAD
معامله
#21490771
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.93112
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۰
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۹:۴۴
خرید
0.01
153.671
153.694
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#21484046
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
153.671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
153.694
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۲۰
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۹:۰۴
خرید
0.01
0.75405
0.75453
سود
‪0.38 USD‬
AUDUSD
معامله
#21489057
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.75453
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۲۰
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۵۲
خرید
0.01
0.92197
0.92223
سود
‪0.18 USD‬
USDCHF
معامله
#21486555
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.92223
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۱۴
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۲
خرید
0.01
1.23375
1.23436
سود
‪0.39 USD‬
USDCAD
معامله
#21486906
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.23436
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۳۰
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۵۲
خرید
0.01
0.75418
0.75442
سود
‪0.14 USD‬
AUDUSD
معامله
#21483995
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.75442
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۴۳
خرید
0.01
0.92189
0.92221
سود
‪0.25 USD‬
USDCHF
معامله
#21484798
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.92221
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۴۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۲۹:۰۴
خرید
0.01
110.938
110.953
سود
‪0.04 USD‬
USDJPY
معامله
#21480417
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۲۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
110.953
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۲۱:۲۲
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۴:۰۴
خرید
0.01
1.23325
1.23365
سود
‪0.22 USD‬
USDCAD
معامله
#21480775
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۲۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23325
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.23365
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۳
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۲۶:۲۴
خرید
0.01
0.75307
0.7533
سود
‪0.08 USD‬
AUDUSD
معامله
#21477101
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75307
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۲۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.7533
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۷
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۲۲:۳۸
خرید
0.01
110.922
110.942
سود
‪0.08 USD‬
USDJPY
معامله
#21478152
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.922
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۲۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
110.942
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۹:۲۸
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۳۶
خرید
0.01
1.2334
1.23373
سود
‪0.17 USD‬
USDCAD
معامله
#21477037
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.23373
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۵۹
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۱۶
خرید
0.01
0.92191
0.92217
سود
‪0.18 USD‬
USDCHF
معامله
#21476535
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۸:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92191
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.92217
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۲۴
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۴۰
خرید
0.01
1.57562
1.57593
سود
‪0.04 USD‬
EURAUD
معامله
#21475578
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.57562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.57593
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۱۴
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۱۹
خرید
0.01
0.75288
0.75312
سود
‪0.14 USD‬
AUDUSD
معامله
#21475391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.75312
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.14 USD‬