حالت آزمایشی
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۱۲
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
خرید
0.01
1.75422
1.74989
سود
‪-3.66 USD‬
GBPCAD
معامله
#6903358
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75422
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪-3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.74989
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.66 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۸
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
خرید
0.01
0.90369
0.89883
سود
‪-5.51 USD‬
USDCHF
معامله
#6854315
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.89883
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.51 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۴۳
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
خرید
0.01
1.27946
1.27567
سود
‪-3.09 USD‬
USDCAD
معامله
#6889557
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27946
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪-2.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.27567
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.09 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۲۳
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
خرید
0.01
105.55
105.349
سود
‪-2.03 USD‬
USDJPY
معامله
#6891676
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.55
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪-1.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
105.349
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.03 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۳۲
خرید
0.01
144.752
144.775
سود
‪0.02 USD‬
GBPJPY
معامله
#6905631
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
144.775
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۵
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۲۳
خرید
0.01
1.91591
1.9059
سود
‪-7.41 USD‬
GBPNZD
معامله
#6878935
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.91591
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.9059
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-7.41 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۲
خرید
0.01
144.721
144.815
سود
‪0.69 USD‬
GBPJPY
معامله
#6895033
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.721
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
144.815
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۱۵
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۲۴
خرید
0.01
105.565
105.595
سود
‪0.18 USD‬
USDJPY
معامله
#6890002
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.565
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
105.595
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۲۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۵۹
خرید
0.01
144.721
144.795
سود
‪0.50 USD‬
GBPJPY
معامله
#6890534
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.721
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
144.795
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۵۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۷
خرید
0.01
1.27933
1.28018
سود
‪0.56 USD‬
USDCAD
معامله
#6887085
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.28018
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۳
خرید
0.01
1.27949
1.28042
سود
‪0.63 USD‬
USDCAD
معامله
#6881705
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28042
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۶
خرید
0.01
105.601
105.675
سود
‪0.60 USD‬
USDJPY
معامله
#6879588
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
105.675
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۰۶
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۱
خرید
0.01
144.676
144.761
سود
‪0.61 USD‬
GBPJPY
معامله
#6882006
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
144.761
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
خرید
0.01
1.281
1.28211
سود
‪0.77 USD‬
USDCAD
معامله
#6854279
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28211
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۵۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
خرید
0.01
1.36877
1.36929
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#6877985
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36877
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36929
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۲۰
خرید
0.01
1.3697
1.36984
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#6862960
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3697
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36984
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۱۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۰۷
خرید
0.01
144.471
144.564
سود
‪0.68 USD‬
GBPJPY
معامله
#6870040
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
144.564
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۲۴
خرید
0.01
1.75241
1.75263
سود
‪-0.03 USD‬
GBPCAD
معامله
#6860619
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.75263
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۴۰
خرید
0.01
105.498
105.513
سود
‪0.04 USD‬
USDJPY
معامله
#6854314
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.498
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
105.513
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۵۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۲۷
خرید
0.01
1.91056
1.91155
سود
‪0.51 USD‬
GBPNZD
معامله
#6859104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.91056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.91155
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۳۵
خرید
0.01
126.203
126.301
سود
‪0.73 USD‬
EURJPY
معامله
#6859134
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.203
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
126.301
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۰۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۲
خرید
0.01
1.75236
1.75325
سود
‪0.49 USD‬
GBPCAD
معامله
#6858888
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.75325
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۹
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۰
خرید
0.01
1.75243
1.75324
سود
‪0.43 USD‬
GBPCAD
معامله
#6857770
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.75324
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۰۶
خرید
0.01
1.91063
1.91156
سود
‪0.47 USD‬
GBPNZD
معامله
#6855035
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.91063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.91156
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۰۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۷
خرید
0.01
1.75255
1.75354
سود
‪0.57 USD‬
GBPCAD
معامله
#6854574
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.75354
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۲۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۰
خرید
0.01
126.216
126.249
سود
‪0.12 USD‬
EURJPY
معامله
#6852486
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
126.249
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۱۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۶
خرید
0.01
1.36788
1.36854
سود
‪0.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#6851818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36854
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۵۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۶
خرید
0.01
144.352
144.372
سود
‪-0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#6838463
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.352
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
144.372
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۳۰
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۵۱
خرید
0.01
0.97455
0.97482
سود
‪0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#6836492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.97482
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۱۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۹
خرید
0.01
0.76003
0.76014
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#6837351
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.76003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.76014
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۴۷
خرید
0.01
1.91344
1.91399
سود
‪0.19 USD‬
GBPNZD
معامله
#6845511
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.91344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.91399
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۱۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۵۰
خرید
0.01
116.704
116.727
سود
‪0.02 USD‬
CHFJPY
معامله
#6842923
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
116.704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
116.727
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۲۵
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۰۱
خرید
0.01
0.90428
0.9044
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#6845721
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.9044
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۵۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۱۳
خرید
0.01
105.543
105.555
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#6845961
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
105.555
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۱۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۰۰
خرید
0.01
1.28194
1.28236
سود
‪0.23 USD‬
USDCAD
معامله
#6838961
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.28236
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۲۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۳
خرید
0.01
0.90375
0.90395
سود
‪0.12 USD‬
USDCHF
معامله
#6839414
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.90395
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۲۶
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۳۵
خرید
0.01
0.90393
0.90414
سود
‪0.13 USD‬
USDCHF
معامله
#6836669
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.90414
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۳۵
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۳۸
خرید
0.01
1.28195
1.28234
سود
‪0.20 USD‬
USDCAD
معامله
#6836678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.28234
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۴۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۱۸
خرید
0.01
0.75993
0.76064
سود
‪0.61 USD‬
AUDUSD
معامله
#6835388
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.76064
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۱:۴۴
خرید
0.01
1.75373
1.75385
سود
‪-0.17 USD‬
GBPCAD
معامله
#6831253
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75373
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.75385
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۰۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۱۶
خرید
0.01
1.28205
1.28228
سود
‪0.08 USD‬
USDCAD
معامله
#6834851
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28205
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.28228
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۷:۴۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۳۸
خرید
0.01
0.90394
0.90411
سود
‪0.09 USD‬
USDCHF
معامله
#6834821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.90411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۳۲:۱۹
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۲۰
خرید
0.01
1.90896
1.90982
سود
‪0.42 USD‬
GBPNZD
معامله
#6835005
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۳۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.90896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.90982
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۱۶
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۱۲
خرید
0.01
0.97461
0.97494
سود
‪0.04 USD‬
AUDCAD
معامله
#6832768
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97461
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.97494
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۳۲
خرید
0.01
1.9098
1.91019
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#6831821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.9098
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.91019
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۲۷:۴۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۳۵
خرید
0.01
0.7600800000000001
0.76024
سود
‪0.06 USD‬
AUDUSD
معامله
#6833165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۲۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7600800000000001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.76024
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۰
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۲
خرید
0.01
144.28
144.324
سود
‪0.15 USD‬
GBPJPY
معامله
#6831819
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.28
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
144.324
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۳۷:۱۷
خرید
0.01
105.539
105.523
سود
‪-0.25 USD‬
USDJPY
معامله
#6832978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۳۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
105.523
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.25 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۷
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۳۸
خرید
0.01
1.28302
1.28318
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#6828007
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28302
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.28318
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۲۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۵۶
خرید
0.01
0.97466
0.97493
سود
‪0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#6831775
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.97493
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬