حالت آزمایشی
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۳۴:۱۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۴۹
خرید
0.01
0.9362
0.93648
سود
‪0.02 USD‬
AUDCAD
معامله
#1328585
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۳۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.93648
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۴۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۲۸
خرید
0.01
0.7118
0.712
سود
‪0.10 USD‬
AUDUSD
معامله
#1328685
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۲۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.712
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۲۸:۳۷
خرید
0.01
0.71254
0.71267
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1325939
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۲۸:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.71267
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۳۴
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۰
خرید
0.01
0.71278
0.71326
سود
‪0.23 USD‬
AUDUSD
معامله
#1291764
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71278
بهره
‪-0.15 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.71326
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۳۳:۲۴
خرید
0.01
1.66042
1.66081
سود
‪0.08 USD‬
EURAUD
معامله
#1324397
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.66042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۳۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.66081
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۴:۱۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۵۵
خرید
0.01
0.9347
0.93494
سود
‪-0.02 USD‬
AUDCAD
معامله
#1323965
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.93494
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۲۵
خرید
0.01
0.93484
0.93512
سود
‪0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#1323728
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.93512
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۳۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۵۲
خرید
0.01
0.93481
0.93517
سود
‪0.07 USD‬
AUDCAD
معامله
#1323397
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93481
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.93517
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۵۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۱۵
خرید
0.01
1.31314
1.31333
سود
‪0.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#1303506
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.31333
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۵۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۵۳
خرید
0.01
0.9023
0.90279
سود
‪0.45 USD‬
EURGBP
معامله
#1293761
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9023
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.90279
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۱۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۷
خرید
0.01
1.31356
1.31425
سود
‪0.59 USD‬
GBPUSD
معامله
#1301166
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.31425
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۰۶:۴۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۴
خرید
0.01
0.93538
0.93565
سود
‪0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#1292976
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۰۶:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.93565
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۱:۴۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۳۵:۲۴
خرید
0.01
137.459
137.485
سود
‪0.05 USD‬
GBPJPY
معامله
#1297975
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
137.459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۳۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
137.485
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۵۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۶:۲۵
خرید
0.01
137.45
137.51
سود
‪0.37 USD‬
GBPJPY
معامله
#1297353
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
137.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۶:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
137.51
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۴:۲۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۸:۰۳
خرید
0.01
137.451
137.507
سود
‪0.34 USD‬
GBPJPY
معامله
#1296658
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
137.451
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
137.507
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۱۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۵۱:۱۰
خرید
0.01
137.516
137.556
سود
‪0.04 USD‬
GBPJPY
معامله
#1292066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
137.516
بهره
‪-0.15 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
137.556
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۱۲:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۵۷
خرید
0.01
1.18576
1.1857
سود
‪-0.16 USD‬
EURUSD
معامله
#1293004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۱۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.1857
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.16 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۲:۲۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۵۹
خرید
0.01
0.9353
0.93564
سود
‪0.06 USD‬
AUDCAD
معامله
#1292821
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.93564
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۸:۱۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۸:۵۸
خرید
0.01
0.9355
0.93577
سود
‪0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#1292090
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.93577
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۲۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۴۵
خرید
0.01
137.481
137.548
سود
‪0.44 USD‬
GBPJPY
معامله
#1290893
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
137.481
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
137.548
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۴۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۰۵
خرید
0.01
136.9
137.007
سود
‪0.82 USD‬
GBPJPY
معامله
#1281562
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
137.007
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۵۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۵
خرید
0.01
136.886
136.923
سود
‪0.16 USD‬
GBPJPY
معامله
#1281211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
136.923
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۲۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۵۷
خرید
0.01
0.93153
0.93186
سود
‪0.04 USD‬
AUDCAD
معامله
#1224070
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93153
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.93186
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۱۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۳۲
خرید
0.01
1.30494
1.30572
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#1277066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.30572
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۲۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۲۳
خرید
0.01
136.861
136.947
سود
‪0.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#1276676
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
136.947
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۳۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۴۴
خرید
0.01
136.813
136.87
سود
‪0.35 USD‬
GBPJPY
معامله
#1275524
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.813
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
136.87
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۳۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۱۹
خرید
0.01
136.817
136.905
سود
‪0.64 USD‬
GBPJPY
معامله
#1275105
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
136.905
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۴۶
خرید
0.01
1.30378
1.30477
سود
‪0.89 USD‬
GBPUSD
معامله
#1273476
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30378
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.30477
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۱۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۷
خرید
0.01
124.739
124.795
سود
‪0.33 USD‬
EURJPY
معامله
#1266683
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.739
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
124.795
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۳۴
خرید
0.01
0.91261
0.91289
سود
‪0.16 USD‬
EURGBP
معامله
#1265943
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.91289
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۰
خرید
0.01
0.91269
0.91292
سود
‪0.09 USD‬
EURGBP
معامله
#1264207
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91269
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.91292
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۵۲
خرید
0.01
1.29762
1.29818
سود
‪0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#1264474
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.29818
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۲۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۰
خرید
0.01
116.206
116.235
سود
‪0.07 USD‬
CHFJPY
معامله
#1264211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
116.206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
116.235
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۱۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۵۷
خرید
0.01
1.29766
1.29806
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#1263608
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.29806
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۴:۵۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۴۷
خرید
0.01
0.91273
0.91292
سود
‪0.05 USD‬
EURGBP
معامله
#1263339
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91273
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.91292
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۱۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۷
خرید
0.01
136.667
136.688
سود
‪0.00 USD‬
GBPJPY
معامله
#1261995
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
136.688
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۲:۰۷
خرید
0.01
0.70805
0.70824
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1220515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70805
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.70824
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۷:۲۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۴
خرید
0.01
136.631
136.659
سود
‪0.07 USD‬
GBPJPY
معامله
#1259230
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
136.659
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۲۲
خرید
0.01
136.452
136.478
سود
‪0.04 USD‬
GBPJPY
معامله
#1256432
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.452
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
136.478
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۰۴
خرید
0.01
0.91355
0.91371
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#1248131
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.91371
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۵۰
خرید
0.01
124.814
124.861
سود
‪0.25 USD‬
EURJPY
معامله
#1248753
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.814
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
124.861
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۸
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۵۱
خرید
0.01
136.974
136.998
سود
‪-0.03 USD‬
GBPJPY
معامله
#1219105
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.974
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
136.998
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۲۸
خرید
0.01
1.2965
1.29143
سود
‪-5.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#1240266
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.29143
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.17 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۴۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۲۱
خرید
0.01
0.90949
0.90994
سود
‪0.39 USD‬
EURGBP
معامله
#1236046
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.90994
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۱۷
خرید
0.01
1.29451
1.29591
سود
‪1.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#1228676
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29451
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.29591
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۷
خرید
0.01
0.90918
0.91022
سود
‪1.15 USD‬
EURGBP
معامله
#1234052
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.91022
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.15 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۰۶
خرید
0.01
124.187
124.25
سود
‪0.40 USD‬
EURJPY
معامله
#1231746
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
124.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۹:۴۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۰۵
خرید
0.01
0.90957
0.90983
سود
‪0.14 USD‬
EURGBP
معامله
#1229902
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90957
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.90983
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۴۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۵۱
خرید
0.01
115.98
116.001
سود
‪0.00 USD‬
CHFJPY
معامله
#1229499
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
115.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
116.001
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۲:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۳۴
خرید
0.01
1.55269
1.55294
سود
‪-0.01 USD‬
EURCAD
معامله
#1222947
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.55269
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.55294
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬