حالت آزمایشی
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۵۳
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۴۵
خرید
0.01
126.471
126.354
سود
‪-1.32 USD‬
EURJPY
معامله
#2725967
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
126.354
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.32 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۳
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۵۴
خرید
0.01
116.822
116.837
سود
‪-0.06 USD‬
CHFJPY
معامله
#2719874
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
116.822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
116.837
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۴۲
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۱
خرید
0.01
0.90712
0.90415
سود
‪-4.39 USD‬
EURGBP
معامله
#2696675
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90712
بهره
‪-0.20 USD‬
مجموع
‪-3.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.90415
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.39 USD‬
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۸
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۱
خرید
0.01
105.584
104.368
سود
‪-12.23 USD‬
USDJPY
معامله
#1902071
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.584
بهره
‪-0.48 USD‬
مجموع
‪-11.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
104.368
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-12.23 USD‬
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۰
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۱
خرید
0.05
1.31607
1.29154
سود
‪-97.86 USD‬
USDCAD
معامله
#1981211
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31607
بهره
‪-2.40 USD‬
مجموع
‪-94.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.29154
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-97.86 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۵۸
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۱
خرید
0.01
0.89596
0.89342
سود
‪-2.93 USD‬
USDCHF
معامله
#2703742
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89596
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-2.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.89342
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.93 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۷:۲۹
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۷
خرید
0.01
116.844
116.867
سود
‪0.02 USD‬
CHFJPY
معامله
#2718488
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
116.844
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
116.867
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۸:۰۵
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۵۴
خرید
0.01
0.74126
0.74107
سود
‪-0.29 USD‬
AUDUSD
معامله
#2709141
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.74107
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.29 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۷:۵۹
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۳۵
خرید
0.01
0.95665
0.95767
سود
‪0.59 USD‬
AUDCAD
معامله
#2709981
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.95767
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۱:۳۲
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۵۴
خرید
0.01
0.74139
0.74166
سود
‪0.17 USD‬
AUDUSD
معامله
#2708251
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.74166
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۳۴
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۸:۰۳
خرید
0.01
139.627
139.664
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#2705449
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.627
بهره
‪-0.15 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
139.664
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۰۰
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۲۴
خرید
0.01
139.628
139.709
سود
‪0.57 USD‬
GBPJPY
معامله
#2705250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
139.709
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۵۲
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۳۲
خرید
0.01
0.73958
0.73992
سود
‪0.24 USD‬
AUDUSD
معامله
#2703429
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73958
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.73992
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۹
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۱
خرید
0.01
0.9119
0.89509
سود
‪-18.87 USD‬
USDCHF
معامله
#2383036
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9119
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-18.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.89509
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-18.87 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۱۵
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۶
خرید
0.01
126.139
126.241
سود
‪0.77 USD‬
EURJPY
معامله
#2690559
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
126.241
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۵۴
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۲
خرید
0.01
1.33412
1.32911
سود
‪-5.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#2680275
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33412
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.32911
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.11 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۰۸
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۴۷
خرید
0.01
126.18
126.202
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#2685604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
126.202
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۰۲
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۳
خرید
0.01
139.726
139.224
سود
‪-5.00 USD‬
GBPJPY
معامله
#2680281
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
139.224
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.00 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۹:۴۶
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۱۴
خرید
0.01
126.122
126.211
سود
‪0.65 USD‬
EURJPY
معامله
#2682972
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
126.211
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۱۱
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۵۹
خرید
0.01
126.146
126.205
سود
‪0.37 USD‬
EURJPY
معامله
#2678099
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.146
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
126.205
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۴
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۲۲
خرید
0.01
0.90216
0.90262
سود
‪0.41 USD‬
EURGBP
معامله
#2677156
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.90262
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۸
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۰۰
خرید
0.01
126.158
126.19
سود
‪0.11 USD‬
EURJPY
معامله
#2676260
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
126.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۲۱
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۲۳
خرید
0.01
0.90187
0.90266
سود
‪0.85 USD‬
EURGBP
معامله
#2672594
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.90266
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۳۰
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۲۵
خرید
0.01
126.078
126.196
سود
‪0.93 USD‬
EURJPY
معامله
#2665884
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
126.196
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۲۶
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۲۷
خرید
0.01
116.118
116.181
سود
‪0.40 USD‬
CHFJPY
معامله
#2667294
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
116.118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
116.181
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۵
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۵۹
خرید
0.01
139.854
139.592
سود
‪-2.71 USD‬
GBPJPY
معامله
#2662989
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.854
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
139.592
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.71 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۵۲
خرید
0.01
1.33728
1.33539
سود
‪-1.99 USD‬
GBPUSD
معامله
#2662936
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.33539
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.99 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۳۳
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۳۴
خرید
0.01
0.89964
0.90236
سود
‪3.44 USD‬
EURGBP
معامله
#2660219
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.90236
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.44 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۲۸
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۶
خرید
0.01
0.89944
0.90001
سود
‪0.57 USD‬
EURGBP
معامله
#2658443
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89944
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.90001
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۴۲
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۱۷
خرید
0.01
116.071
116.104
سود
‪0.12 USD‬
CHFJPY
معامله
#2657556
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
116.071
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
116.104
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۲
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۵۳
خرید
0.01
1.34116
1.34194
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#2658575
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.34194
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۰۹
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۳
خرید
0.01
1.34143
1.34164
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#2657448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.34164
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۵۹
خرید
0.01
0.89975
0.89997
سود
‪0.10 USD‬
EURGBP
معامله
#2656090
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89975
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.89997
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۲
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۳۲
خرید
0.01
1.34137
1.34186
سود
‪0.39 USD‬
GBPUSD
معامله
#2656088
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.34186
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۰۱
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۶:۰۹
خرید
0.01
0.73765
0.73777
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#2648503
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73765
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.73777
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۶
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۲۵:۰۹
خرید
0.01
0.95413
0.95493
سود
‪0.42 USD‬
AUDCAD
معامله
#2649231
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.95493
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۴:۵۴
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۵۴:۴۶
خرید
0.01
1.63737
1.6377
سود
‪0.05 USD‬
EURAUD
معامله
#2644902
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.63737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۵۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.6377
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۷:۳۵
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۰۴
خرید
0.01
140.083
140.099
سود
‪-0.09 USD‬
GBPJPY
معامله
#2641310
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.083
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
140.099
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۰:۲۸
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۹:۳۸
خرید
0.01
0.73726
0.73806
سود
‪0.70 USD‬
AUDUSD
معامله
#2647100
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۹:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.73806
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۴۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۲۰
خرید
0.01
0.95321
0.95345
سود
‪-0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#2640589
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95321
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.95345
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۲۹
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۰۹
خرید
0.01
0.73646
0.73674
سود
‪0.18 USD‬
AUDUSD
معامله
#2641230
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73646
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.73674
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۰۷
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۳۱
خرید
0.01
0.89822
0.89852
سود
‪0.20 USD‬
EURGBP
معامله
#2621493
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.89852
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۳۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۵
خرید
0.01
139.603
139.614
سود
‪-0.09 USD‬
GBPJPY
معامله
#2596858
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.603
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
139.614
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۲۹
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۳۷
خرید
0.01
0.89776
0.89838
سود
‪0.62 USD‬
EURGBP
معامله
#2616721
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.89838
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۵۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۹
خرید
0.01
0.89777
0.89842
سود
‪0.67 USD‬
EURGBP
معامله
#2614146
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.89842
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۰
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۴۹
خرید
0.01
124.889
124.923
سود
‪0.12 USD‬
EURJPY
معامله
#2612112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
124.923
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۰:۳۳
خرید
0.01
124.887
124.916
سود
‪0.07 USD‬
EURJPY
معامله
#2610179
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۰:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
124.916
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۵
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۱۰
خرید
0.01
124.887
124.927
سود
‪0.18 USD‬
EURJPY
معامله
#2608855
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
124.927
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۰۵
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۴۹
خرید
0.01
124.882
124.929
سود
‪0.25 USD‬
EURJPY
معامله
#2607180
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
124.929
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۳:۴۹
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۲
خرید
0.01
124.883
124.933
سود
‪0.28 USD‬
EURJPY
معامله
#2605140
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۳:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
124.933
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.28 USD‬