حالت آزمایشی
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۲:۵۶
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۲۶
فروش
0.01
1.20289
1.20146
سود
‪1.43 USD‬
EURUSD_S
معامله
#72766472
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۵۵
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۴۳
فروش
0.01
1.10268
1.10289
سود
‪-0.23 USD‬
EURCHF_S
معامله
#72705543
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۴۵
فروش
0.01
1.10397
1.10316
سود
‪0.89 USD‬
EURCHF_S
معامله
#72722456
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10316
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۳۰
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۳
فروش
0.01
1.10396
1.10349
سود
‪0.51 USD‬
EURCHF_S
معامله
#72719891
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۳۷
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۵
فروش
0.01
1.10371
1.1034
سود
‪0.34 USD‬
EURCHF_S
معامله
#72714402
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.1034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۱۷
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۴
خرید
0.01
1.38815
1.38733
سود
‪-0.82 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72039628
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.82 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۱۳
خرید
0.01
1.37657
1.37758
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72570706
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۴۷
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۴۲
خرید
0.01
1.37589
1.37632
سود
‪0.43 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72564708
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37589
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۴۷
خرید
0.01
1.37789
1.37839
سود
‪0.50 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72523146
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۵
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۲
خرید
0.01
1.37375
1.37451
سود
‪0.76 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72396125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37451
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۴۲
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۳
خرید
0.01
1.36839
1.36902
سود
‪0.63 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72312965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36902
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۳۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۰۰
خرید
0.01
1.37378
1.3742
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72240818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37378
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3742
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۴۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۰
خرید
0.01
1.37598
1.37656
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72213986
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۵۰
خرید
0.01
1.37595
1.37648
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72211423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37648
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۴
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲
خرید
0.01
1.37588
1.37691
سود
‪1.03 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72194266
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37691
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۳۶
خرید
0.01
1.38257
1.38299
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72129330
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38257
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۱۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۳۰
خرید
0.01
1.38187
1.38227
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72109789
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38227
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۱۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۲:۱۷
خرید
0.01
1.38228
1.38269
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72102623
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38269
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۰۶
خرید
0.01
1.38224
1.38282
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72085710
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38282
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۶
خرید
0.01
1.38316
1.38357
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72066797
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38357
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۲۲
خرید
0.01
1.38348
1.38503
سود
‪1.55 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#72054149
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38503
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
خرید
0.01
1.39272
1.38919
سود
‪-3.53 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71206603
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39272
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38919
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.53 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۰
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۱۲
فروش
0.01
1.38605
1.38604
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71978189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38604
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۹
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۱
خرید
0.01
1.38366
1.38408
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71965331
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۳۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۴۸
خرید
0.01
1.38193
1.38204
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71943831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38204
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۸
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۵
فروش
0.01
1.38189
1.38187
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71911180
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38187
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
فروش
0.01
1.38264
1.38252
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71910734
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38252
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۳۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۸
فروش
0.01
1.38139
1.38106
سود
‪0.33 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71908817
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۸
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
فروش
0.01
1.3826
1.38229
سود
‪0.31 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71907567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
خرید
0.01
1.37728
1.378
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71892637
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.378
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۴۶
خرید
0.01
1.37677
1.37758
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71873934
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۲۵
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۲۵
فروش
0.01
1.37875
1.37844
سود
‪0.31 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71860438
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۲۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۵۸
فروش
0.01
1.37945
1.37889
سود
‪0.56 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71854644
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37945
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37889
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۵۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
فروش
0.01
1.37927
1.3781
سود
‪1.17 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71847738
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37927
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3781
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.17 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۴۵
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۳۱
خرید
0.01
1.3772
1.37809
سود
‪0.89 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71835069
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3772
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37809
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۲
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۷
فروش
0.01
1.37356
1.37313
سود
‪0.43 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71772972
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37313
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۵۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۸
خرید
0.01
1.37395
1.37425
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71773109
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37395
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37425
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۴۴
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۱۰
خرید
0.01
1.37529
1.37582
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71755035
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۳۹
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
خرید
0.01
1.37528
1.37582
سود
‪0.54 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71754105
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37528
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۲۲
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۳۴
فروش
0.01
1.37756
1.37735
سود
‪0.21 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71742825
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۷
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۴۶
فروش
0.01
1.3775
1.37705
سود
‪0.45 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71739921
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3775
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37705
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۲۸
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۴۲
فروش
0.01
1.37758
1.37649
سود
‪1.09 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71730183
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۷
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۰۶
خرید
0.01
1.38496
1.3844
سود
‪-0.56 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71338220
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.56 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۶
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۷
خرید
0.01
1.17734
1.1784
سود
‪1.06 USD‬
EURUSD_S
معامله
#71703520
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.1784
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۰۸
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۸
خرید
0.02
1.37641
1.37667
سود
‪0.52 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71681930
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.37667
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۲۰
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۰۹
خرید
0.02
1.37863
1.37898
سود
‪0.70 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71369904
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37863
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.37898
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۷
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۴۱
فروش
0.02
1.37645
1.37602
سود
‪0.86 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71619317
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37645
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.37602
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۴
خرید
0.01
1.36855
1.36939
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71548954
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36855
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36939
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۹
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۶
خرید
0.01
1.36854
1.36893
سود
‪0.39 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71468407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36854
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36893
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۲۴
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۴۷
فروش
0.02
1.37669
1.37649
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#71392720
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.37649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬