حالت آزمایشی
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۱۵
فروش
0.01
1.37809
1.37681
سود
‪1.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#80509331
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37681
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۰۷
خرید
0.01
1.37876
1.37919
سود
‪0.43 USD‬
GBPUSD
معامله
#80544638
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37919
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۳۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۱۶
فروش
0.01
1.37738
1.37675
سود
‪0.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#80115382
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37675
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۳۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۳۰
فروش
0.01
1.38125
1.3806
سود
‪0.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#80387737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3806
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۴
فروش
0.01
1.383
1.38236
سود
‪0.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#80469590
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38236
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۳۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۳۹
فروش
0.01
1.383
1.3822
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#80461384
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.3822
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۵۶
فروش
0.01
1.383
1.38236
سود
‪0.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#80431250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38236
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۰۲
فروش
0.01
1.385
1.38405
سود
‪0.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#80369044
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۰۶
خرید
0.01
1.38204
1.38306
سود
‪1.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#80420595
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38204
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38306
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۴۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
خرید
0.01
1.38086
1.382
سود
‪1.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#80375483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۳۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۲۹
فروش
0.01
1.38041
1.38
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#80126919
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۶:۳۹
فروش
0.01
1.38317
1.3828
سود
‪0.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#80288666
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38317
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.3828
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۳
فروش
0.01
1.38725
1.38628
سود
‪0.97 USD‬
GBPUSD
معامله
#80334514
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38628
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۱
خرید
0.01
1.38972
1.39018
سود
‪0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#78466012
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.39018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۲۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۵۷
فروش
0.01
1.38769
1.38708
سود
‪0.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#80330472
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۲۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۳
فروش
0.01
1.38723
1.38652
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#80322821
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38652
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۵۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۱۷
خرید
0.01
1.38333
1.38394
سود
‪0.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#80295966
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۱۷
فروش
0.01
1.38397
1.3831
سود
‪0.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#80268657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3831
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۰۹
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۵۳
فروش
0.01
1.38331
1.38242
سود
‪0.89 USD‬
GBPUSD
معامله
#80147344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38242
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۲۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۵
خرید
0.01
1.384
1.38441
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#79976352
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.384
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38441
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۳۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۳۲
فروش
0.01
1.38343
1.3827
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSD
معامله
#80145147
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3827
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۵۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۵۱
خرید
0.01
1.3781
1.37862
سود
‪0.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#80049407
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37862
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۴۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۴۳
فروش
0.01
1.37695
1.37627
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#80095432
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۶
فروش
0.01
1.376
1.37449
سود
‪1.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#80079914
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37449
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.51 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۹
خرید
0.01
1.37548
1.37603
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#80073228
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37548
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37603
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۰۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۰۰
فروش
0.01
1.37631
1.37565
سود
‪0.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#80068997
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37565
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۲۱
فروش
0.01
1.37612
1.37589
سود
‪0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#80064837
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37612
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37589
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۱۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۳
فروش
0.01
1.37636
1.37535
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#80054225
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37535
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۲۸
فروش
0.01
1.376
1.37579
سود
‪0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#79731184
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37579
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۱:۵۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۰۹
خرید
0.01
1.3783
1.37871
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#80035291
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37871
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۹
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۰۰
خرید
0.01
1.37849
1.37908
سود
‪0.59 USD‬
GBPUSD
معامله
#80022302
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۴
خرید
0.01
1.378
1.3793
سود
‪1.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#80014341
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.378
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.3793
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۵۵
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۷
خرید
0.01
1.37767
1.37851
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#80011055
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۴۶
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۳
فروش
0.01
1.37872
1.3776
سود
‪1.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#79806418
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37872
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۶
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۲۳
فروش
0.01
1.38548
1.38499
سود
‪0.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#79939287
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38548
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۸
خرید
0.01
1.38431
1.38492
سود
‪0.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#79935564
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38492
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۹
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵
فروش
0.01
1.3846
1.38429
سود
‪0.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#79881674
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38429
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۳۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۲۹
فروش
0.01
1.38441
1.38394
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#79872563
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38441
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۴
خرید
0.01
1.38513
1.38602
سود
‪0.89 USD‬
GBPUSD
معامله
#78928637
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38513
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38602
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۶
فروش
0.01
1.38351
1.38285
سود
‪0.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#79856183
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38351
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38285
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۲۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۴۳
فروش
0.01
1.38351
1.38283
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#79853383
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38351
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38283
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۲۶
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۶
خرید
0.01
1.38121
1.38132
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#78956216
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38132
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۴۵
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۰۸
فروش
0.01
1.379
1.37863
سود
‪0.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#79789139
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37863
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۲۷
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۷
فروش
0.01
1.379
1.37832
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#79781491
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۴۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۱۹:۱۷
فروش
0.01
1.37871
1.37802
سود
‪0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#79755137
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37871
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۱۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۳
خرید
0.01
1.37639
1.37708
سود
‪0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#79680540
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۱۸
فروش
0.01
1.376
1.37545
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#79728152
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37545
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۴۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۰۵
فروش
0.01
1.37523
1.37474
سود
‪0.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#79712888
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37523
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37474
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۰۲
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۱۵
فروش
0.01
1.37586
1.37544
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#79617045
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۵
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۵۱
فروش
0.01
1.379
1.37754
سود
‪1.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#79673221
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37754
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.46 USD‬