حالت آزمایشی
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۵۱
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۵۱
خرید
0.01
1.38001
1.38147
سود
‪1.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#70472630
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38147
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۰۴
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۶
خرید
0.01
1.38501
1.38605
سود
‪1.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#70408174
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۴۲
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۰۶
فروش
0.01
129.177
129.172
سود
‪0.05 USD‬
EURJPY
معامله
#70371593
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
129.172
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۶
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۴۷
فروش
0.01
83.629
83.535
سود
‪0.88 USD‬
AUDJPY
معامله
#70362377
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
83.535
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۵۳
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۰۷
فروش
0.01
1.39599
1.39489
سود
‪1.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#70341016
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.39489
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۲۷
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۴۹
فروش
0.01
83.62
83.513
سود
‪1.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#70354615
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
83.513
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۴۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۰۷
فروش
0.01
1.39101
1.3908
سود
‪0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#69597088
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۳۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۸
خرید
0.01
1.41186
1.41171
سود
‪-0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#69884903
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.41171
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۰۲
کپی
‪0%‬
‪-16.83%‬
سود
‪-40.73 USD‬
JB
JMY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۱
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۰۲
خروج
‪-16.83%‬
سود
‪-40.73 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۳۷
خرید
0.01
1.41817
1.41877
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#69867110
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.41877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۲۲
خرید
0.01
0.92168
0.90664
سود
‪-16.59 USD‬
USDCHF
معامله
#63005845
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.90664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-16.59 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۴۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۰۷
فروش
0.01
0.77656
0.79124
سود
‪-14.68 USD‬
AUDUSD
معامله
#69642394
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77656
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۴:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.79124
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.68 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۳۱
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۲۹
خرید
0.01
0.90485
0.90333
سود
‪-1.68 USD‬
USDCHF
معامله
#65917661
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.90333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.68 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۲
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۵۳
فروش
0.01
1.77114
1.77903
سود
‪-6.22 USD‬
GBPAUD
معامله
#68442170
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.77114
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.77903
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.22 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۱۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۷
خرید
0.01
1.39455
1.39452
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#69455178
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.39452
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۵
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۲۸
خرید
0.01
1.20383
1.20415
سود
‪0.32 USD‬
EURUSD
معامله
#69570880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20415
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۱۵
خرید
0.01
1.38537
1.38573
سود
‪0.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#69563087
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38537
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38573
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۳۸
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۴۱
خرید
0.01
1.20341
1.20376
سود
‪0.35 USD‬
EURUSD
معامله
#69565374
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20341
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.20376
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۰
خرید
0.01
1.38458
1.38535
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#69560856
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38458
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38535
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۴۳
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۰
خرید
0.01
1.38483
1.38556
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSD
معامله
#69559477
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38556
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۵۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۱
خرید
0.01
1.38546
1.38572
سود
‪0.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#69556202
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۴۹
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۲۱
خرید
0.01
1.38747
1.38758
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#69543811
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38747
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۲۹
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۳۳
خرید
0.01
1.39289
1.39353
سود
‪0.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#69446719
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39353
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۶
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۳۴
خرید
0.01
1.3904
1.39082
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#69433858
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3904
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.39082
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۶
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۱۴
خرید
0.01
1.38982
1.39038
سود
‪0.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#69421593
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38982
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.39038
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۳
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۸
خرید
0.01
1.39017
1.39063
سود
‪0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#69411771
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.39063
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۴۶
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۲
خرید
0.01
1.21232
1.21291
سود
‪0.59 USD‬
EURUSD
معامله
#69401464
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۴۳:۱۲
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۰۷
خرید
0.01
1.3852
1.38575
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#69387469
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۴۳:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38575
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۳۰
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۶
خرید
0.01
1.37988
1.38004
سود
‪0.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#69347919
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38004
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۲۶
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۵
خرید
0.01
1.38277
1.38318
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#69317176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38318
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۰۳
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۱۷
خرید
0.01
1.38268
1.38314
سود
‪0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#69315571
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38314
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۷
خرید
0.01
1.38231
1.38292
سود
‪0.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#69311257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38231
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38292
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۱۸
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۰
خرید
0.01
1.26865
1.26908
سود
‪0.34 USD‬
USDCAD
معامله
#69306357
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.26908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۴۷
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۸
خرید
0.01
1.38492
1.38571
سود
‪0.79 USD‬
GBPUSD
معامله
#69286816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38492
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38571
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۴
خرید
0.01
1.37058
1.371
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#68771021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۱۴
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۳
خرید
0.01
1.19687
1.1972
سود
‪0.33 USD‬
EURUSD
معامله
#69024654
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1972
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۰۸
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۵۲
فروش
0.01
1.36824
1.36755
سود
‪0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#69031280
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.36755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۵
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۱۲
خرید
0.01
1.06166
1.0617
سود
‪0.02 USD‬
AUDNZD
معامله
#68820751
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.0617
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۵
فروش
0.01
0.7608
0.76017
سود
‪0.63 USD‬
AUDUSD
معامله
#68907640
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.76017
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۷
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۸
فروش
0.01
1.36746
1.36685
سود
‪0.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#69000827
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36685
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۷
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۵
فروش
0.01
1.36749
1.36698
سود
‪0.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#68999611
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۰
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۶
خرید
0.01
1.19916
1.19956
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#68996427
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.19956
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۲۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۴
خرید
0.01
1.35919
1.36038
سود
‪1.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#68985198
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35919
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36038
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۳۸
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۳
فروش
0.01
80.239
80.19
سود
‪0.46 USD‬
AUDJPY
معامله
#68970298
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
80.239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
80.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۰
خرید
0.01
1.35928
1.35959
سود
‪0.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#68970685
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.35959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۲۶
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۸:۴۴
خرید
0.01
1.36429
1.36474
سود
‪0.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#68940530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۵۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36474
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۳۸
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۳۱
فروش
0.01
1.36532
1.3649
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#68939253
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36532
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.3649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۸
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۶
فروش
0.01
1.36625
1.36589
سود
‪0.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#68930158
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36625
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36589
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۳
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۷
خرید
0.01
1.3659
1.36622
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#68908921
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36622
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۳۳
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۳۰
خرید
0.01
0.89967
0.8997
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#66033427
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89967
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.8997
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬