حالت آزمایشی
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۳۸
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۲۴
خرید
0.01
1.37805
1.37908
سود
‪1.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#77735120
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۳۱
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۵۹
خرید
0.01
1.37712
1.37802
سود
‪0.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#77731832
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۴۲
فروش
0.01
1.38
1.37856
سود
‪1.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#77655816
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37856
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۷
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۵
خرید
0.01
1.3822
1.38234
سود
‪0.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#77049998
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38234
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۴
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۳
فروش
0.01
1.37597
1.37492
سود
‪1.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#77639316
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37492
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۷
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۲۶
فروش
0.01
1.377
1.3759
سود
‪1.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#77518869
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۴۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۴۶
خرید
0.01
1.37333
1.37527
سود
‪1.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#77487165
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37527
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.94 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۲:۴۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۲۷
فروش
0.01
1.37677
1.37617
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#77450853
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37617
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۲۵
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۱
فروش
0.01
1.37661
1.37563
سود
‪0.98 USD‬
GBPUSD
معامله
#77423620
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۴۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۴۹
فروش
0.01
1.36212
1.35978
سود
‪2.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#77316194
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.35978
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.34 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۱۶
فروش
0.01
0.68635
0.68876
سود
‪-2.41 USD‬
NZDUSD
معامله
#65213792
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.68876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.41 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۰
فروش
0.01
80.275
80.708
سود
‪-3.94 USD‬
AUDJPY
معامله
#69047732
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
80.275
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
80.708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.94 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۱۱
فروش
0.01
1.37099
1.37081
سود
‪0.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#72321996
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۴۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۰۹
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۵۶
فروش
0.01
1.3729
1.37201
سود
‪0.89 USD‬
GBPUSD
معامله
#77139673
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37201
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۱۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۳:۴۰
فروش
0.01
1.37698
1.37682
سود
‪0.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#76585512
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37682
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۴
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۲۸
فروش
0.01
1.3797
1.37868
سود
‪1.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#76597069
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۱۳
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۱
خرید
0.01
1.38072
1.38165
سود
‪0.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#77048375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38165
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۰۱
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۸
خرید
0.01
1.38261
1.38356
سود
‪0.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#77030443
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۰۷
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۰۳
فروش
0.01
1.38463
1.38381
سود
‪0.82 USD‬
GBPUSD
معامله
#77022453
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۲۹
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۱۳
خرید
0.01
1.38215
1.38326
سود
‪1.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#77009425
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38326
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۰۵
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۵
فروش
0.01
1.38355
1.3824
سود
‪1.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#77005436
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.15 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۰۸
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۴۹
خرید
0.01
1.38286
1.38373
سود
‪0.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#76979739
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38373
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۳۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۲۴
فروش
0.01
1.38376
1.38281
سود
‪0.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#76940165
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38281
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۹
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۲۶
فروش
0.01
1.38765
1.38706
سود
‪0.59 USD‬
GBPUSD
معامله
#76944374
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38765
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38706
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۰
فروش
0.01
1.38499
1.38403
سود
‪0.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#76937217
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38403
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۱۲
خرید
0.01
1.383
1.38385
سود
‪0.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#76927822
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38385
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۴۷
فروش
0.01
1.38529
1.38347
سود
‪1.82 USD‬
GBPUSD
معامله
#76924527
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38347
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.82 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۰۹
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۴۷
خرید
0.01
1.38399
1.38504
سود
‪1.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#76917476
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38504
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۰۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۸:۲۳
فروش
0.01
1.385
1.38402
سود
‪0.98 USD‬
GBPUSD
معامله
#76851901
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38402
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۰۶
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۶
فروش
0.01
1.38822
1.38635
سود
‪1.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#76881750
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38635
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.87 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۴
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۱۳
فروش
0.01
1.38861
1.38742
سود
‪1.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#76871412
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38742
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۲۳
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۴۷
خرید
0.01
1.38606
1.38676
سود
‪0.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#76748477
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38606
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38676
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۰۰
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۲۵
فروش
0.01
1.38478
1.38405
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSD
معامله
#76845394
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۱۸
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۸
فروش
0.01
1.38477
1.38408
سود
‪0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#76841690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۰۴
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۲
فروش
0.01
1.38499
1.38375
سود
‪1.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#76837256
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۹
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۰۴
فروش
0.01
1.38683
1.38613
سود
‪0.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#76697478
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38683
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38613
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۳۷
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۵۸
فروش
0.01
1.39
1.38915
سود
‪0.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#76707754
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38915
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۲۳
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۲۲
فروش
0.01
1.39
1.3894
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#76705877
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3894
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۳
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۷
خرید
0.01
1.38507
1.38584
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#76691918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38507
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38584
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۴
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۶
خرید
0.01
1.38414
1.38497
سود
‪0.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#76691134
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38497
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۱۵
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۱۳
فروش
0.01
1.38675
1.38637
سود
‪0.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#76626264
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38637
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۳۰
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۱۳
فروش
0.01
1.389
1.38869
سود
‪0.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#76344282
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38869
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۴۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۲
فروش
0.01
1.38684
1.38442
سود
‪2.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#76616903
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38442
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.42 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۵۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۵
خرید
0.01
1.38451
1.38527
سود
‪0.76 USD‬
GBPUSD
معامله
#76353935
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38451
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38527
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۹
فروش
0.01
1.37767
1.37704
سود
‪0.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#76584446
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37704
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۵۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۹
خرید
0.01
1.37635
1.37713
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#76581162
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37713
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۳۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۰۷
فروش
0.01
1.37821
1.37721
سود
‪1.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#76577109
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37821
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37721
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۱۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۰۰
فروش
0.01
1.37914
1.37863
سود
‪0.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#76563470
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37914
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37863
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۵۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۰۱
خرید
0.01
1.37597
1.37675
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#76549802
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37675
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۵۲
خرید
0.01
1.37639
1.37698
سود
‪0.59 USD‬
GBPUSD
معامله
#76545633
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬