حالت آزمایشی
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۴۷
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
فروش
0.2
1781.84
1750.02
سود
‪627.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#160973746
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1781.84
بهره
‪-7.98 USD‬
مجموع
‪636.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
1750.02
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪627.02 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
فروش
0.2
1741.77
1750.02
سود
‪-166.82 USD‬
XAUUSD
معامله
#160833582
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1741.77
بهره
‪-0.42 USD‬
مجموع
‪-165.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
1750.02
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-166.82 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۲۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
خرید
0.4
1815.62
1805.6
سود
‪-419.81 USD‬
XAUUSD
معامله
#161965089
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1815.62
بهره
‪-16.21 USD‬
مجموع
‪-400.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
حجم معامله
0.4
خروج
1805.6
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪-419.81 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
خرید
0.2
1792.2
1805.6
سود
‪193.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#160633565
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.2
بهره
‪-72.90 USD‬
مجموع
‪268.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
حجم معامله
0.2
خروج
1805.6
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪193.70 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۵۲
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۲۹
فروش
0.2
1765.01
1785
سود
‪-402.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#160833545
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1765.01
بهره
‪-1.05 USD‬
مجموع
‪-399.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۲۹
حجم معامله
0.2
خروج
1785
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-402.25 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۱
خرید
0.2
1782.9
1762
سود
‪-432.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#160594448
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.9
بهره
‪-12.96 USD‬
مجموع
‪-418.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.2
خروج
1762
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-432.36 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۵۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۰
فروش
0.03
1898.68
1781.1
سود
‪352.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#160322759
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.68
بهره
‪-0.18 USD‬
مجموع
‪352.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1781.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪352.35 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1719.2
1807.77
سود
‪-4 470.58 USD‬
XAUUSD
معامله
#158634656
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1719.2
بهره
‪-38.58 USD‬
مجموع
‪-4 428.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-4 470.58 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
3
1869.6
1807
سود
‪18 727.51 USD‬
XAUUSD
معامله
#160171747
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1869.6
بهره
‪-31.49 USD‬
مجموع
‪18 780.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
3
خروج
1807
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪18 727.51 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1783.54
1807.77
سود
‪-1 245.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#158978403
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.54
بهره
‪-30.76 USD‬
مجموع
‪-1 211.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-1 245.76 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
3
1807.77
1807
سود
‪87.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#159508318
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1807.77
بهره
‪-122.80 USD‬
مجموع
‪231.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
3
خروج
1807
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪87.20 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1698.52
1807.77
سود
‪-5 506.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#158611151
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1698.52
بهره
‪-40.15 USD‬
مجموع
‪-5 462.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-5 506.15 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1739.27
1807.77
سود
‪-3 465.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#158739778
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1739.27
بهره
‪-37.02 USD‬
مجموع
‪-3 425.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-3 465.52 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۳۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1763.38
1807.77
سود
‪-2 253.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#158962779
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1763.38
بهره
‪-30.76 USD‬
مجموع
‪-2 219.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-2 253.76 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1678.07
1807.77
سود
‪-6 528.65 USD‬
XAUUSD
معامله
#158574272
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1678.07
بهره
‪-40.15 USD‬
مجموع
‪-6 485.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-6 528.65 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۳۸
فروش
3
1891.5
1858.54
سود
‪9 848.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#160237002
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1891.5
بهره
‪-18.89 USD‬
مجموع
‪9 888.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۳۸
حجم معامله
3
خروج
1858.54
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪9 848.11 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۹
فروش
3
1898.36
1872.79
سود
‪7 646.85 USD‬
XAUUSD
معامله
#160322767
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.36
بهره
‪-3.15 USD‬
مجموع
‪7 671.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۹
حجم معامله
3
خروج
1872.79
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪7 646.85 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۴۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
فروش
3
1898.61
1892.05
سود
‪1 934.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#160091099
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.61
بهره
‪-12.59 USD‬
مجموع
‪1 968.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
حجم معامله
3
خروج
1892.05
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪1 934.41 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۲۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
فروش
3
1895.02
1892.05
سود
‪857.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#160105061
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1895.02
بهره
‪-12.59 USD‬
مجموع
‪891.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
حجم معامله
3
خروج
1892.05
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪857.41 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۲۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۹
فروش
3
1898.55
1898.94
سود
‪-141.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#160079273
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.55
بهره
‪-3.15 USD‬
مجموع
‪-117.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۹
حجم معامله
3
خروج
1898.94
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪-141.15 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۹
فروش
1.5
1876.39
1906.78
سود
‪-4 573.72 USD‬
XAUUSD
معامله
#159925804
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1876.39
بهره
‪-4.72 USD‬
مجموع
‪-4 558.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۹
حجم معامله
1.5
خروج
1906.78
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪-4 573.72 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۴۷
فروش
1
1876.39
1906.69
سود
‪-3 040.14 USD‬
XAUUSD
معامله
#159925800
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1876.39
بهره
‪-3.14 USD‬
مجموع
‪-3 030.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۴۷
حجم معامله
1
خروج
1906.69
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-3 040.14 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۹
فروش
2.5
1869.71
1906.61
سود
‪-9 263.46 USD‬
XAUUSD
معامله
#159925798
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1869.71
بهره
‪-20.96 USD‬
مجموع
‪-9 225.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۹
حجم معامله
2.5
خروج
1906.61
هزینه های کمیسیون
‪-17.50 USD‬
سود
‪-9 263.46 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۴
فروش
2.5
1876.39
1906.62
سود
‪-7 582.87 USD‬
XAUUSD
معامله
#159925797
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1876.39
بهره
‪-7.87 USD‬
مجموع
‪-7 557.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۴
حجم معامله
2.5
خروج
1906.62
هزینه های کمیسیون
‪-17.50 USD‬
سود
‪-7 582.87 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۲۵
فروش
2.5
1869.71
1906.62
سود
‪-9 265.97 USD‬
XAUUSD
معامله
#159736535
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1869.71
بهره
‪-20.97 USD‬
مجموع
‪-9 227.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۲۵
حجم معامله
2.5
خروج
1906.62
هزینه های کمیسیون
‪-17.50 USD‬
سود
‪-9 265.97 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۱۱
فروش
2
1876.39
1906.45
سود
‪-6 032.29 USD‬
XAUUSD
معامله
#159925792
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1876.39
بهره
‪-6.29 USD‬
مجموع
‪-6 012.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۱۱
حجم معامله
2
خروج
1906.45
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-6 032.29 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۰۳
فروش
1
1876.39
1906.46
سود
‪-3 017.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#159830540
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1876.39
بهره
‪-3.15 USD‬
مجموع
‪-3 007.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1906.46
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-3 017.15 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۰۰
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۳۱
خرید
0.03
1876.33
1888.81
سود
‪36.99 USD‬
XAUUSD
معامله
#159804061
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1876.33
بهره
‪-0.24 USD‬
مجموع
‪37.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
1888.81
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪36.99 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۰۲
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۲۴
خرید
0.03
1877.3
1888.62
سود
‪33.51 USD‬
XAUUSD
معامله
#159803870
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1877.3
بهره
‪-0.24 USD‬
مجموع
‪33.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1888.62
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪33.51 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۱۱
خرید
0.5
1889.55
1888.74
سود
‪-60.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#159787784
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1889.55
بهره
‪-16.21 USD‬
مجموع
‪-40.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
1888.74
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-60.21 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۰
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۲
خرید
0.5
1869.1
1888.19
سود
‪934.79 USD‬
XAUUSD
معامله
#159795316
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1869.1
بهره
‪-16.21 USD‬
مجموع
‪954.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۲
حجم معامله
0.5
خروج
1888.19
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪934.79 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۴:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۰۰
خرید
0.03
1876.62
1877.28
سود
‪1.77 USD‬
XAUUSD
معامله
#159803676
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1876.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1877.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪1.77 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۰۳
خرید
0.03
1875.35
1876.19
سود
‪2.31 USD‬
XAUUSD
معامله
#159803403
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1875.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1876.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪2.31 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۰۲
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۵
خرید
0.03
1885.5
1875.21
سود
‪-31.81 USD‬
XAUUSD
معامله
#159792610
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1885.5
بهره
‪-0.73 USD‬
مجموع
‪-30.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
1875.21
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪-31.81 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۴
خرید
0.03
1883.2
1875.2
سود
‪-24.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#159793124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1883.2
بهره
‪-0.73 USD‬
مجموع
‪-24.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1875.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪-24.94 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۴
خرید
0.03
1884.03
1875.2
سود
‪-27.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#159792940
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1884.03
بهره
‪-0.73 USD‬
مجموع
‪-26.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1875.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪-27.43 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۳
خرید
0.05
1881.11
1875.2
سود
‪-31.12 USD‬
XAUUSD
معامله
#159793229
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1881.11
بهره
‪-1.22 USD‬
مجموع
‪-29.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1875.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.35 USD‬
سود
‪-31.12 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۳
خرید
0.05
1882.03
1875.2
سود
‪-35.72 USD‬
XAUUSD
معامله
#159793212
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1882.03
بهره
‪-1.22 USD‬
مجموع
‪-34.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1875.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.35 USD‬
سود
‪-35.72 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۲
خرید
0.08
1878.69
1875.21
سود
‪-30.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#159793944
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1878.69
بهره
‪-1.95 USD‬
مجموع
‪-27.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۲
حجم معامله
0.08
خروج
1875.21
هزینه های کمیسیون
‪-0.56 USD‬
سود
‪-30.35 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۲
خرید
0.05
1879.99
1875.21
سود
‪-25.47 USD‬
XAUUSD
معامله
#159793313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1879.99
بهره
‪-1.22 USD‬
مجموع
‪-23.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1875.21
هزینه های کمیسیون
‪-0.35 USD‬
سود
‪-25.47 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۲
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۱
خرید
0.08
1874.16
1875.21
سود
‪5.89 USD‬
XAUUSD
معامله
#159794643
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1874.16
بهره
‪-1.95 USD‬
مجموع
‪8.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۱
حجم معامله
0.08
خروج
1875.21
هزینه های کمیسیون
‪-0.56 USD‬
سود
‪5.89 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۰
خرید
0.08
1873.21
1875.2
سود
‪13.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#159794958
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1873.21
بهره
‪-1.95 USD‬
مجموع
‪15.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۰
حجم معامله
0.08
خروج
1875.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.56 USD‬
سود
‪13.41 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۰
خرید
0.1
1872.24
1875.16
سود
‪26.07 USD‬
XAUUSD
معامله
#159795188
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1872.24
بهره
‪-2.43 USD‬
مجموع
‪29.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1875.16
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪26.07 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۹
خرید
0.1
1869.69
1875.16
سود
‪51.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#159795262
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1869.69
بهره
‪-2.43 USD‬
مجموع
‪54.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
1875.16
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪51.57 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۹
خرید
0.1
1868.41
1875.16
سود
‪64.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#159795368
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1868.41
بهره
‪-2.43 USD‬
مجموع
‪67.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
1875.16
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪64.37 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۸
خرید
0.1
1866.52
1875.16
سود
‪83.27 USD‬
XAUUSD
معامله
#159795600
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1866.52
بهره
‪-2.43 USD‬
مجموع
‪86.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1875.16
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪83.27 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۸
خرید
0.1
1864.41
1875.16
سود
‪104.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#159796772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1864.41
بهره
‪-2.43 USD‬
مجموع
‪107.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1875.16
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪104.37 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۲
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۷
خرید
0.1
1862.32
1875.16
سود
‪125.27 USD‬
XAUUSD
معامله
#159797259
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1862.32
بهره
‪-2.43 USD‬
مجموع
‪128.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۱:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
1875.16
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪125.27 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۰۳
خرید
0.03
1884.76
1885.58
سود
‪2.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#159792201
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1884.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1885.58
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۰
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۳۴
خرید
0.03
1884.35
1884.28
سود
‪-0.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#159791387
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1884.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1884.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪-0.42 USD‬