حالت آزمایشی
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۲۱
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
فروش
0.2
1749.49
1769.11
سود
‪-394.85 USD‬
XAUUSD
معامله
#164137097
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1749.49
بهره
‪-1.05 USD‬
مجموع
‪-392.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
حجم معامله
0.2
خروج
1769.11
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-394.85 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۳۸
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۲۸
خرید
0.2
1764
1747.16
سود
‪-339.82 USD‬
XAUUSD
معامله
#164096382
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1764
بهره
‪-1.62 USD‬
مجموع
‪-336.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۲۸
حجم معامله
0.2
خروج
1747.16
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-339.82 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۰
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
فروش
0.2
1754.46
1756.67
سود
‪-45.81 USD‬
XAUUSD
معامله
#164077080
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1754.46
بهره
‪-0.21 USD‬
مجموع
‪-44.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
1756.67
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-45.81 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۱
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۷
فروش
0.2
1755.79
1756.62
سود
‪-18.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#164077187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1755.79
بهره
‪-0.21 USD‬
مجموع
‪-16.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۷
حجم معامله
0.2
خروج
1756.62
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-18.21 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۵
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۳
فروش
0.01
1755.47
1756.72
سود
‪-1.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#164077177
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1755.47
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪-1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1756.72
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-1.33 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۳۴
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۵۸
فروش
0.2
1751.31
1761.31
سود
‪-201.61 USD‬
XAUUSD
معامله
#164013194
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1751.31
بهره
‪-0.21 USD‬
مجموع
‪-200.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
1761.31
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-201.61 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۱۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۳
فروش
0.2
1759.52
1759.6
سود
‪-3.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#164058293
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1759.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۳
حجم معامله
0.2
خروج
1759.6
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-3.00 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۵۶
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۸
فروش
0.2
1748.76
1758.77
سود
‪-201.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#164067108
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1748.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-200.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۸
حجم معامله
0.2
خروج
1758.77
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-201.60 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۵۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۲
فروش
0.2
1748
1758.04
سود
‪-202.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#164064824
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-200.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۲
حجم معامله
0.2
خروج
1758.04
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-202.20 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۳۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۱۳
فروش
0.2
1753.67
1753.68
سود
‪-1.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#164060415
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1753.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۱۳
حجم معامله
0.2
خروج
1753.68
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-1.60 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۱۵
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۶
فروش
0.2
1752.39
1762.4
سود
‪-201.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#164007410
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1752.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-200.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۴۶
حجم معامله
0.2
خروج
1762.4
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-201.60 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۸
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۸
خرید
0.2
1752.29
1757.69
سود
‪106.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#163990468
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1752.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪108.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
1757.69
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪106.60 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۵
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۴
خرید
0.2
1748.47
1757.38
سود
‪176.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#163989183
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1748.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪178.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۴
حجم معامله
0.2
خروج
1757.38
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪176.80 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۴
خرید
0.2
1739.52
1752.63
سود
‪260.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#163986219
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1739.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪262.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۴
حجم معامله
0.2
خروج
1752.63
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪260.80 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۰
خرید
0.2
1738.35
1752.54
سود
‪282.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#163986152
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1738.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪283.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
1752.54
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪282.40 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۳۰
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۴۸
خرید
0.2
1731.21
1752.61
سود
‪426.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#163965030
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1731.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪428.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۴۸
حجم معامله
0.2
خروج
1752.61
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪426.60 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۲
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۷
فروش
0.2
1737.58
1729.12
سود
‪167.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#163934866
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1737.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪169.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۷
حجم معامله
0.2
خروج
1729.12
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪167.80 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۲
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۲
فروش
0.2
1743.37
1729.03
سود
‪284.77 USD‬
XAUUSD
معامله
#163794677
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1743.37
بهره
‪-0.63 USD‬
مجموع
‪286.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۲
حجم معامله
0.2
خروج
1729.03
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪284.77 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۲۳
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۹
فروش
0.2
1733.77
1729.16
سود
‪80.51 USD‬
XAUUSD
معامله
#162237712
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1733.77
بهره
‪-10.29 USD‬
مجموع
‪92.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۹
حجم معامله
0.2
خروج
1729.16
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪80.51 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۵
فروش
0.2
1749.2
1728.27
سود
‪416.78 USD‬
XAUUSD
معامله
#163850413
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1749.2
بهره
‪-0.42 USD‬
مجموع
‪418.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۵
حجم معامله
0.2
خروج
1728.27
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪416.78 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۳۶
فروش
0.2
1753.51
1728.35
سود
‪499.49 USD‬
XAUUSD
معامله
#163418401
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1753.51
بهره
‪-2.31 USD‬
مجموع
‪503.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۳۶
حجم معامله
0.2
خروج
1728.35
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪499.49 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۵
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۲۶
فروش
0.2
1773
1728.71
سود
‪882.72 USD‬
XAUUSD
معامله
#163418457
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773
بهره
‪-1.68 USD‬
مجموع
‪885.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.2
خروج
1728.71
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪882.72 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۳۵
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۷
فروش
0.2
1790.99
1728.65
سود
‪1 241.83 USD‬
XAUUSD
معامله
#163214605
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1790.99
بهره
‪-3.57 USD‬
مجموع
‪1 246.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۷
حجم معامله
0.2
خروج
1728.65
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪1 241.83 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۳۵
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۴
فروش
0.2
1795.65
1728.75
سود
‪1 332.19 USD‬
XAUUSD
معامله
#163092318
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1795.65
بهره
‪-4.41 USD‬
مجموع
‪1 338.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۴
حجم معامله
0.2
خروج
1728.75
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪1 332.19 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۱۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۰
فروش
0.2
1809.55
1728.66
سود
‪1 610.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#162772872
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1809.55
بهره
‪-6.30 USD‬
مجموع
‪1 617.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۰
حجم معامله
0.2
خروج
1728.66
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪1 610.10 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۴۷
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
فروش
0.2
1781.84
1750.02
سود
‪627.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#160973746
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1781.84
بهره
‪-7.98 USD‬
مجموع
‪636.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
1750.02
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪627.02 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
فروش
0.2
1741.77
1750.02
سود
‪-166.82 USD‬
XAUUSD
معامله
#160833582
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1741.77
بهره
‪-0.42 USD‬
مجموع
‪-165.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
1750.02
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-166.82 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۲۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
خرید
0.4
1815.62
1805.6
سود
‪-419.81 USD‬
XAUUSD
معامله
#161965089
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1815.62
بهره
‪-16.21 USD‬
مجموع
‪-400.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
حجم معامله
0.4
خروج
1805.6
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪-419.81 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
خرید
0.2
1792.2
1805.6
سود
‪193.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#160633565
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.2
بهره
‪-72.90 USD‬
مجموع
‪268.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۳۱
حجم معامله
0.2
خروج
1805.6
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪193.70 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۵۲
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۲۹
فروش
0.2
1765.01
1785
سود
‪-402.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#160833545
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1765.01
بهره
‪-1.05 USD‬
مجموع
‪-399.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۲۹
حجم معامله
0.2
خروج
1785
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-402.25 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۶
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۱
خرید
0.2
1782.9
1762
سود
‪-432.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#160594448
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.9
بهره
‪-12.96 USD‬
مجموع
‪-418.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.2
خروج
1762
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-432.36 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۵۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۰
فروش
0.03
1898.68
1781.1
سود
‪352.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#160322759
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.68
بهره
‪-0.18 USD‬
مجموع
‪352.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1781.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪352.35 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1698.52
1807.77
سود
‪-5 506.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#158611151
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1698.52
بهره
‪-40.15 USD‬
مجموع
‪-5 462.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-5 506.15 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1739.27
1807.77
سود
‪-3 465.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#158739778
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1739.27
بهره
‪-37.02 USD‬
مجموع
‪-3 425.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-3 465.52 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۳۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1763.38
1807.77
سود
‪-2 253.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#158962779
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1763.38
بهره
‪-30.76 USD‬
مجموع
‪-2 219.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-2 253.76 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1678.07
1807.77
سود
‪-6 528.65 USD‬
XAUUSD
معامله
#158574272
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1678.07
بهره
‪-40.15 USD‬
مجموع
‪-6 485.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-6 528.65 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1719.2
1807.77
سود
‪-4 470.58 USD‬
XAUUSD
معامله
#158634656
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1719.2
بهره
‪-38.58 USD‬
مجموع
‪-4 428.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-4 470.58 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
3
1869.6
1807
سود
‪18 727.51 USD‬
XAUUSD
معامله
#160171747
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1869.6
بهره
‪-31.49 USD‬
مجموع
‪18 780.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
3
خروج
1807
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪18 727.51 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
0.5
1783.54
1807.77
سود
‪-1 245.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#158978403
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.54
بهره
‪-30.76 USD‬
مجموع
‪-1 211.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1807.77
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-1 245.76 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
فروش
3
1807.77
1807
سود
‪87.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#159508318
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1807.77
بهره
‪-122.80 USD‬
مجموع
‪231.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۵۸
حجم معامله
3
خروج
1807
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪87.20 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۳۸
فروش
3
1891.5
1858.54
سود
‪9 848.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#160237002
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1891.5
بهره
‪-18.89 USD‬
مجموع
‪9 888.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۳۸
حجم معامله
3
خروج
1858.54
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪9 848.11 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۹
فروش
3
1898.36
1872.79
سود
‪7 646.85 USD‬
XAUUSD
معامله
#160322767
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.36
بهره
‪-3.15 USD‬
مجموع
‪7 671.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۹
حجم معامله
3
خروج
1872.79
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪7 646.85 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۲۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
فروش
3
1895.02
1892.05
سود
‪857.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#160105061
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1895.02
بهره
‪-12.59 USD‬
مجموع
‪891.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
حجم معامله
3
خروج
1892.05
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪857.41 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۴۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
فروش
3
1898.61
1892.05
سود
‪1 934.41 USD‬
XAUUSD
معامله
#160091099
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.61
بهره
‪-12.59 USD‬
مجموع
‪1 968.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۸
حجم معامله
3
خروج
1892.05
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪1 934.41 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۲۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۹
فروش
3
1898.55
1898.94
سود
‪-141.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#160079273
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.55
بهره
‪-3.15 USD‬
مجموع
‪-117.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۹
حجم معامله
3
خروج
1898.94
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪-141.15 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۹
فروش
1.5
1876.39
1906.78
سود
‪-4 573.72 USD‬
XAUUSD
معامله
#159925804
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1876.39
بهره
‪-4.72 USD‬
مجموع
‪-4 558.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۹
حجم معامله
1.5
خروج
1906.78
هزینه های کمیسیون
‪-10.50 USD‬
سود
‪-4 573.72 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۴۷
فروش
1
1876.39
1906.69
سود
‪-3 040.14 USD‬
XAUUSD
معامله
#159925800
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1876.39
بهره
‪-3.14 USD‬
مجموع
‪-3 030.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۴۷
حجم معامله
1
خروج
1906.69
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-3 040.14 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۹
فروش
2.5
1869.71
1906.61
سود
‪-9 263.46 USD‬
XAUUSD
معامله
#159925798
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1869.71
بهره
‪-20.96 USD‬
مجموع
‪-9 225.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۹
حجم معامله
2.5
خروج
1906.61
هزینه های کمیسیون
‪-17.50 USD‬
سود
‪-9 263.46 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۴
فروش
2.5
1876.39
1906.62
سود
‪-7 582.87 USD‬
XAUUSD
معامله
#159925797
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1876.39
بهره
‪-7.87 USD‬
مجموع
‪-7 557.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۴
حجم معامله
2.5
خروج
1906.62
هزینه های کمیسیون
‪-17.50 USD‬
سود
‪-7 582.87 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۲۵
فروش
2.5
1869.71
1906.62
سود
‪-9 265.97 USD‬
XAUUSD
معامله
#159736535
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1869.71
بهره
‪-20.97 USD‬
مجموع
‪-9 227.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۲۵
حجم معامله
2.5
خروج
1906.62
هزینه های کمیسیون
‪-17.50 USD‬
سود
‪-9 265.97 USD‬