حالت آزمایشی
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۵۲
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۱
فروش
2
1738.88
1755.18
سود
‪-3 260.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57639776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 260.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۱
حجم معامله
2
خروج
1755.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 260.00 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۱
فروش
2
1737.88
1755.18
سود
‪-3 460.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57639832
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1737.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 460.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۱
حجم معامله
2
خروج
1755.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 460.00 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۷
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۱
فروش
2
1739.88
1755.18
سود
‪-3 060.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57639794
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1739.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 060.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۱
حجم معامله
2
خروج
1755.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 060.00 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
خرید
0.5
0.9532
0.95202
سود
‪-61.97 USD‬
USDCHF.
معامله
#57414086
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9532
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-61.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
0.5
خروج
0.95202
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-61.97 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
فروش
0.5
107.206
106.891
سود
‪147.35 USD‬
USDJPY.
معامله
#57424232
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪147.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
0.5
خروج
106.891
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪147.35 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
فروش
2
1736.99
1755.18
سود
‪-3 638.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57611895
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1736.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 638.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
2
خروج
1755.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 638.00 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۰
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
فروش
2
1737.99
1755.18
سود
‪-3 438.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57320171
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1737.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 438.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
2
خروج
1755.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 438.00 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۰
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
فروش
3.2
1.11921
1.11856
سود
‪208.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#57722682
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪208.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
3.2
خروج
1.11856
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪208.00 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۴۵
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
خرید
1
1.05222
1.06484
سود
‪1 325.60 USD‬
EURCHF.
معامله
#55810949
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 325.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
1
خروج
1.06484
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 325.60 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۷
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
فروش
2
1739.99
1755.18
سود
‪-3 038.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57031250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1739.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 038.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
2
خروج
1755.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 038.00 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
فروش
2
1735.99
1755.18
سود
‪-3 838.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57611888
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1735.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 838.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
2
خروج
1755.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 838.00 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۵۴
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
فروش
1.2
1.40988
1.36069
سود
‪4 338.09 USD‬
USDCAD.
معامله
#56151735
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 338.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
1.2
خروج
1.36069
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 338.09 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۱۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
فروش
2
1739.88
1755.18
سود
‪-3 060.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57401480
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1739.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 060.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
2
خروج
1755.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 060.00 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۲۲
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
فروش
2
1.53888
1.52193
سود
‪2 491.38 USD‬
EURCAD.
معامله
#57449880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.53888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 491.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۰
حجم معامله
2
خروج
1.52193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 491.38 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۱۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۲۵
خرید
1.2
1.05122
1.06506
سود
‪1 744.56 USD‬
EURCHF.
معامله
#55895033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 744.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۲۵
حجم معامله
1.2
خروج
1.06506
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 744.56 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۱۷
فروش
1.2
1.40888
1.36017
سود
‪4 297.40 USD‬
USDCAD.
معامله
#56151721
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 297.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۱۷
حجم معامله
1.2
خروج
1.36017
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 297.40 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۲۶
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۷
فروش
2
1.53999
1.52192
سود
‪2 656.48 USD‬
EURCAD.
معامله
#57239753
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.53999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 656.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۷
حجم معامله
2
خروج
1.52192
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 656.48 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۳۶
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۴
فروش
2
1.53899
1.52189
سود
‪2 513.89 USD‬
EURCAD.
معامله
#57239749
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.53899
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 513.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۴
حجم معامله
2
خروج
1.52189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 513.89 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۳۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۰
فروش
2
1.53799
1.52189
سود
‪2 366.81 USD‬
EURCAD.
معامله
#57239747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.53799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 366.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۰
حجم معامله
2
خروج
1.52189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 366.81 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۴۶
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۵۳
فروش
2
1727.99
1752.36
سود
‪-4 874.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57485747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1727.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 874.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۵۳
حجم معامله
2
خروج
1752.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 874.00 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۵۳
فروش
2
1728.88
1752.36
سود
‪-4 696.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57642950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1728.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 696.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۵۳
حجم معامله
2
خروج
1752.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 696.00 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۸
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۵۳
فروش
2
1729.99
1752.35
سود
‪-4 472.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57483914
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1729.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 472.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۵۳
حجم معامله
2
خروج
1752.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 472.00 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۵۳
فروش
2
1728.99
1752.4
سود
‪-4 682.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57483913
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1728.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 682.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۵۳
حجم معامله
2
خروج
1752.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 682.00 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۵۴
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۵۳
فروش
2
1729.88
1752.39
سود
‪-4 502.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57642961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1729.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 502.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۰:۵۳
حجم معامله
2
خروج
1752.39
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 502.00 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۱۵
خرید
1.6
1.12993
1.12057
سود
‪-1 497.60 USD‬
EURUSD.
معامله
#57227907
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 497.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۱۵
حجم معامله
1.6
خروج
1.12057
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 497.60 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۵
خرید
1
1.26633
1.24938
سود
‪-1 695.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#57494227
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 695.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۵
حجم معامله
1
خروج
1.24938
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 695.00 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۱۹
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۵
فروش
2
1736.99
1738.1000000000001
سود
‪-222.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57399662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1736.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-222.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۵
حجم معامله
2
خروج
1738.1000000000001
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-222.00 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۰۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۵
فروش
2
1738.6399999999999
1738
سود
‪128.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57401492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.6399999999999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪128.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۵
حجم معامله
2
خروج
1738
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪128.00 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۵
فروش
2
1738.99
1738.02
سود
‪194.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57296295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪194.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۵
حجم معامله
2
خروج
1738.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪194.00 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۹
خرید
0.5
1.26615
1.2521
سود
‪-702.50 USD‬
GBPUSD.
معامله
#57227896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-702.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.2521
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-702.50 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۶:۰۲
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۲۶
فروش
2
1729.99
1729.2299999999998
سود
‪152.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#57038958
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1729.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪152.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۲۶
حجم معامله
2
خروج
1729.2299999999998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪152.00 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۴:۲۹
فروش
0.5
108.28
107.059
سود
‪570.25 USD‬
USDJPY.
معامله
#57182433
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪570.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۴:۲۹
حجم معامله
0.5
خروج
107.059
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪570.25 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۵۱
فروش
0.5
0.96119
0.95187
سود
‪489.56 USD‬
USDCHF.
معامله
#56984898
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96119
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪489.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۵۱
حجم معامله
0.5
خروج
0.95187
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪489.56 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۵۶
خرید
0.2
108.316
109.361
سود
‪191.11 USD‬
USDJPY.
معامله
#56945699
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪191.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.2
خروج
109.361
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪191.11 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۴۱
فروش
0.08
0.96128
0.95601
سود
‪44.10 USD‬
USDCHF.
معامله
#57021907
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۴۱
حجم معامله
0.08
خروج
0.95601
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪44.10 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۶
فروش
0.04
0.96035
0.96405
سود
‪-15.35 USD‬
USDCHF.
معامله
#56887663
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۶
حجم معامله
0.04
خروج
0.96405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15.35 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۵۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۳۰
خرید
0.5
1.052
1.07397
سود
‪1 143.58 USD‬
EURCHF.
معامله
#55895038
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 143.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۳۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.07397
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 143.58 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۶:۰۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۸
فروش
1.2
1.40688
1.34911
سود
‪5 138.50 USD‬
USDCAD.
معامله
#56093557
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۳۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 138.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
1.2
خروج
1.34911
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 138.50 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۸
فروش
1.2
1.40799
1.34911
سود
‪5 237.23 USD‬
USDCAD.
معامله
#56119820
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 237.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
1.2
خروج
1.34911
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 237.23 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۵۳:۴۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۸
فروش
1.2
1.40788
1.34911
سود
‪5 227.45 USD‬
USDCAD.
معامله
#56093551
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۵۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 227.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۸
حجم معامله
1.2
خروج
1.34911
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 227.45 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۱۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۹
خرید
0.8
107.303
108.225
سود
‪681.54 USD‬
USDJPY.
معامله
#56265462
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.303
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪681.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۹
حجم معامله
0.8
خروج
108.225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪681.54 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۴۷
خرید
1.28
107.553
108.101
سود
‪648.87 USD‬
USDJPY.
معامله
#56808796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪648.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۴۷
حجم معامله
1.28
خروج
108.101
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪648.87 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۴۳
فروش
1.2
1.40699
1.35011
سود
‪5 055.59 USD‬
USDCAD.
معامله
#56119834
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 055.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۴۳
حجم معامله
1.2
خروج
1.35011
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 055.59 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۲۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۴۳
فروش
1.2
1.40999
1.35011
سود
‪5 322.23 USD‬
USDCAD.
معامله
#56120775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 322.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۴۳
حجم معامله
1.2
خروج
1.35011
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 322.23 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۱۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۴۳
فروش
1.2
1.40899
1.35011
سود
‪5 233.35 USD‬
USDCAD.
معامله
#56120771
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40899
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 233.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۴۳
حجم معامله
1.2
خروج
1.35011
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 233.35 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۶
فروش
1.2
1.40299
1.35111
سود
‪4 607.77 USD‬
USDCAD.
معامله
#56506748
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 607.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۶
حجم معامله
1.2
خروج
1.35111
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 607.77 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۶
فروش
1.2
1.40199
1.35111
سود
‪4 518.95 USD‬
USDCAD.
معامله
#56506743
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40199
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 518.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۶
حجم معامله
1.2
خروج
1.35111
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 518.95 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۴۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۶
فروش
1.2
1.40099
1.35111
سود
‪4 430.14 USD‬
USDCAD.
معامله
#56506740
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 430.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۶
حجم معامله
1.2
خروج
1.35111
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 430.14 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۳۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۶
فروش
1.2
1.40399
1.35111
سود
‪4 696.58 USD‬
USDCAD.
معامله
#56507156
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 696.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۶
حجم معامله
1.2
خروج
1.35111
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 696.58 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۷
خرید
2.56
1.23459
1.24644
سود
‪3 033.60 USD‬
GBPUSD.
معامله
#56830504
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 033.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۷
حجم معامله
2.56
خروج
1.24644
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3 033.60 USD‬