حالت آزمایشی

@CentralScalperC

-89.31 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪15%‬

Deposit 200$ or 20000 cent Aboveเป็นการใช้ อินดี้ CCI+ การดูข่าวสารในต่างประเทศ เพื่อ เข้าออเดอร์ในจังหวะที่เหมาะ หรือ ทำการเปิด-ปิดออเดอร์ เพื่อทำกำไร-ขาดทุน- ควรมีเงินทุน 200$ ขึ้นไป(บัญชี Cent)

خلاصه

تایلند
کشور
۳۶۲ روز
در رتبه بندی
‪~88 USD‬
سرمایه شخصی
‪~0 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
1
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪163.2%‬
ژوئن ۲۰۱۹
‪-83.7%‬
جولای ۲۰۱۹
‪0%‬
آگوست ۲۰۱۹
‪0%‬
سپتامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
اکتبر ۲۰۱۹
‪0%‬
نوامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
دسامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۰
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۰
‪0%‬
مارس ۲۰۲۰
‪0%‬
آوریل ۲۰۲۰
‪0%‬
می ۲۰۲۰
ریسک6
ژوئن ۲۰۱۹
ریسک9
جولای ۲۰۱۹
ریسک8
آگوست ۲۰۱۹
ریسک3
سپتامبر ۲۰۱۹
ریسک3
اکتبر ۲۰۱۹
ریسک3
نوامبر ۲۰۱۹
ریسک3
دسامبر ۲۰۱۹
ریسک3
ژانویه ۲۰۲۰
ریسک3
فوریه ۲۰۲۰
ریسک3
مارس ۲۰۲۰
ریسک5
آوریل ۲۰۲۰
ریسک5
می ۲۰۲۰
34
ژوئن ۲۰۱۹
39
جولای ۲۰۱۹
22
آگوست ۲۰۱۹
17
سپتامبر ۲۰۱۹
14
اکتبر ۲۰۱۹
10
نوامبر ۲۰۱۹
9
دسامبر ۲۰۱۹
6
ژانویه ۲۰۲۰
4
فوریه ۲۰۲۰
3
مارس ۲۰۲۰
2
آوریل ۲۰۲۰
1
می ۲۰۲۰