حالت آزمایشی
BE

@BTS Empire FX 3

-18.24 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪40%‬

خلاصه

آلمان
کشور
۳۲۴ روز
در رتبه بندی
‪~0 USD‬
سرمایه شخصی
‪~2 100 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
7
تعداد کپی تریدرها
6 ریسک
‪56.8%‬
می ۲۰۱۹
‪80.7%‬
ژوئن ۲۰۱۹
‪3.4%‬
جولای ۲۰۱۹
‪57.3%‬
آگوست ۲۰۱۹
‪-100%‬
سپتامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
اکتبر ۲۰۱۹
‪0%‬
نوامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
دسامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۰
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۰
‪0%‬
مارس ۲۰۲۰
‪0%‬
آوریل ۲۰۲۰
ریسک6
می ۲۰۱۹
ریسک5
ژوئن ۲۰۱۹
ریسک4
جولای ۲۰۱۹
ریسک4
آگوست ۲۰۱۹
ریسک3
سپتامبر ۲۰۱۹
ریسک4
اکتبر ۲۰۱۹
ریسک5
نوامبر ۲۰۱۹
ریسک5
دسامبر ۲۰۱۹
ریسک6
ژانویه ۲۰۲۰
ریسک6
فوریه ۲۰۲۰
ریسک6
مارس ۲۰۲۰
ریسک6
آوریل ۲۰۲۰
121
می ۲۰۱۹
178
ژوئن ۲۰۱۹
191
جولای ۲۰۱۹
157
آگوست ۲۰۱۹
144
سپتامبر ۲۰۱۹
136
اکتبر ۲۰۱۹
122
نوامبر ۲۰۱۹
74
دسامبر ۲۰۱۹
33
ژانویه ۲۰۲۰
11
فوریه ۲۰۲۰
7
مارس ۲۰۲۰
7
آوریل ۲۰۲۰