حالت آزمایشی
BE

@BTS Empire FX 3

0.00 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪40%‬

خلاصه

آلمان
کشور
۵۲۵ روز
در رتبه بندی
‪~0 USD‬
سرمایه شخصی
‪~348 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
3
تعداد کپی تریدرها
6 ریسک
‪0%‬
نوامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
دسامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۰
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۰
‪0%‬
مارس ۲۰۲۰
‪0%‬
آوریل ۲۰۲۰
‪0%‬
می ۲۰۲۰
‪0%‬
ژوئن ۲۰۲۰
‪0%‬
جولای ۲۰۲۰
‪0%‬
آگوست ۲۰۲۰
‪0%‬
سپتامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
اکتبر ۲۰۲۰
ریسک5
نوامبر ۲۰۱۹
ریسک5
دسامبر ۲۰۱۹
ریسک6
ژانویه ۲۰۲۰
ریسک6
فوریه ۲۰۲۰
ریسک6
مارس ۲۰۲۰
ریسک6
آوریل ۲۰۲۰
ریسک6
می ۲۰۲۰
ریسک6
ژوئن ۲۰۲۰
ریسک6
جولای ۲۰۲۰
ریسک6
آگوست ۲۰۲۰
ریسک0
سپتامبر ۲۰۲۰
ریسک0
اکتبر ۲۰۲۰
122
نوامبر ۲۰۱۹
74
دسامبر ۲۰۱۹
33
ژانویه ۲۰۲۰
11
فوریه ۲۰۲۰
7
مارس ۲۰۲۰
7
آوریل ۲۰۲۰
5
می ۲۰۲۰
3
ژوئن ۲۰۲۰
3
جولای ۲۰۲۰
3
آگوست ۲۰۲۰
0
سپتامبر ۲۰۲۰
0
اکتبر ۲۰۲۰