حالت آزمایشی

@Amfx

-95.06 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪25%‬

Min 100usd

Low Risk

Target 1%-3% daily

Acc cent

Cut Loss 25% from capital

خلاصه

مالزی
کشور
۵۰۷ روز
در رتبه بندی
‪~0 USD‬
سرمایه شخصی
‪~97 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
44
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪21.77%‬
اکتبر ۲۰۲۰
‪42.68%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪-74.18%‬
دسامبر ۲۰۲۰
‪-89.6%‬
ژانویه ۲۰۲۱
‪1.6%‬
فوریه ۲۰۲۱
‪37.54%‬
مارس ۲۰۲۱
‪13.3%‬
آوریل ۲۰۲۱
‪0%‬
می ۲۰۲۱
‪0%‬
ژوئن ۲۰۲۱
‪0%‬
جولای ۲۰۲۱
‪0%‬
آگوست ۲۰۲۱
‪0%‬
سپتامبر ۲۰۲۱
ریسک4
اکتبر ۲۰۲۰
ریسک6
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک9
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک7
ژانویه ۲۰۲۱
ریسک9
فوریه ۲۰۲۱
ریسک7
مارس ۲۰۲۱
ریسک5
آوریل ۲۰۲۱
ریسک3
می ۲۰۲۱
ریسک2
ژوئن ۲۰۲۱
ریسک2
جولای ۲۰۲۱
ریسک2
آگوست ۲۰۲۱
ریسک2
سپتامبر ۲۰۲۱
55
اکتبر ۲۰۲۰
60
نوامبر ۲۰۲۰
59
دسامبر ۲۰۲۰
50
ژانویه ۲۰۲۱
49
فوریه ۲۰۲۱
49
مارس ۲۰۲۱
48
آوریل ۲۰۲۱
48
می ۲۰۲۱
44
ژوئن ۲۰۲۱
44
جولای ۲۰۲۱
44
آگوست ۲۰۲۱
44
سپتامبر ۲۰۲۱