حالت آزمایشی

@beloya2u

-98.93 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪25%‬

PLS READ:
This is cents account..
1 USD = 100 USDcents

MIN CAPITAL:
10 USD = 1000 USDcents
I'M using MD + BB + MA50 + Confirmation 3 other trader analysis

خلاصه

مالزی
کشور
۳۶۳ روز
در رتبه بندی
‪~101 USD‬
سرمایه شخصی
‪~1 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
1
تعداد کپی تریدرها
3 ریسک
‪331.4%‬
مارس ۲۰۱۹
‪20.6%‬
آوریل ۲۰۱۹
‪-15.2%‬
می ۲۰۱۹
‪-1.5%‬
ژوئن ۲۰۱۹
‪-28.2%‬
جولای ۲۰۱۹
‪-98.5%‬
آگوست ۲۰۱۹
‪0%‬
سپتامبر ۲۰۱۹
‪39628.2%‬
اکتبر ۲۰۱۹
‪0.8%‬
نوامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
دسامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۰
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۰
ریسک7
مارس ۲۰۱۹
ریسک6
آوریل ۲۰۱۹
ریسک6
می ۲۰۱۹
ریسک6
ژوئن ۲۰۱۹
ریسک6
جولای ۲۰۱۹
ریسک7
آگوست ۲۰۱۹
ریسک9
سپتامبر ۲۰۱۹
ریسک3
اکتبر ۲۰۱۹
ریسک3
نوامبر ۲۰۱۹
ریسک3
دسامبر ۲۰۱۹
ریسک3
ژانویه ۲۰۲۰
ریسک3
فوریه ۲۰۲۰
7
مارس ۲۰۱۹
8
آوریل ۲۰۱۹
9
می ۲۰۱۹
8
ژوئن ۲۰۱۹
7
جولای ۲۰۱۹
4
آگوست ۲۰۱۹
3
سپتامبر ۲۰۱۹
2
اکتبر ۲۰۱۹
2
نوامبر ۲۰۱۹
1
دسامبر ۲۰۱۹
1
ژانویه ۲۰۲۰
1
فوریه ۲۰۲۰