حالت آزمایشی

@GoldenPipLtd

336.83 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪15%‬

EA ATM

- Minimum Recommended To Copy $200

Please Follow This Setting

Copy Setting :
DON'T Tick Copy Opened Order

Copy Type :
$100~$200 = Full size 1:1
$300 = % each trade' volume ( 200%)
$400 = % each trade' volume ( 300%)
$500 = % each trade' volume (400%)
$600 = % each trade' volume ( 500%)
$1000 = % each trade' volume ( 900%)
$2000 = % each trade' volume ( 1000% )

Max $3000 = % each trade' volume ( 2000% )

Join Our Official Telegram Group
https://t.me/atminvestment

خلاصه

مالزی
کشور
۴۷۸ روز
در رتبه بندی
‪~131 USD‬
سرمایه شخصی
‪~74 000 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
313
تعداد کپی تریدرها
3 ریسک
‪12.16%‬
آگوست ۲۰۲۰
‪12.88%‬
سپتامبر ۲۰۲۰
‪2.66%‬
اکتبر ۲۰۲۰
‪4.35%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪8.33%‬
دسامبر ۲۰۲۰
‪7.95%‬
ژانویه ۲۰۲۱
‪5.43%‬
فوریه ۲۰۲۱
‪-8.1%‬
مارس ۲۰۲۱
‪11.13%‬
آوریل ۲۰۲۱
‪4.85%‬
می ۲۰۲۱
‪-11.32%‬
ژوئن ۲۰۲۱
‪8.94%‬
جولای ۲۰۲۱
ریسک4
آگوست ۲۰۲۰
ریسک3
سپتامبر ۲۰۲۰
ریسک4
اکتبر ۲۰۲۰
ریسک3
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک3
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک3
ژانویه ۲۰۲۱
ریسک3
فوریه ۲۰۲۱
ریسک4
مارس ۲۰۲۱
ریسک2
آوریل ۲۰۲۱
ریسک4
می ۲۰۲۱
ریسک4
ژوئن ۲۰۲۱
ریسک6
جولای ۲۰۲۱
4
آگوست ۲۰۲۰
19
سپتامبر ۲۰۲۰
69
اکتبر ۲۰۲۰
87
نوامبر ۲۰۲۰
133
دسامبر ۲۰۲۰
248
ژانویه ۲۰۲۱
424
فوریه ۲۰۲۱
492
مارس ۲۰۲۱
485
آوریل ۲۰۲۱
474
می ۲۰۲۱
426
ژوئن ۲۰۲۱
324
جولای ۲۰۲۱

ابزار محبوب

USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
484
trades
‪58.5%‬
سودآور
EURJPY
Euro to Japanese Yen
330
trades
‪57.9%‬
سودآور
EURUSD
Euro to US Dollar
270
trades
‪57%‬
سودآور
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
264
trades
‪59.1%‬
سودآور

ترکیب بندی موجودی

1348
معاملات، کل
‪100%‬
ارزها