حالت آزمایشی
BE

@Empire FX

-75.53 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون 40%

خلاصه

قبرس
کشور
۴۰۸ روز
در رتبه بندی
~0 USD
سرمایه شخصی
~42 000 USD
سرمایه کپی تریدرها
122
تعداد کپی تریدرها
6 ریسک
0.5%
فوریه ۲۰۱۹
1.4%
مارس ۲۰۱۹
29.9%
آوریل ۲۰۱۹
64.2%
می ۲۰۱۹
80.1%
ژوئن ۲۰۱۹
45.4%
جولای ۲۰۱۹
60.1%
آگوست ۲۰۱۹
-100%
سپتامبر ۲۰۱۹
0%
اکتبر ۲۰۱۹
0%
نوامبر ۲۰۱۹
0%
دسامبر ۲۰۱۹
0%
ژانویه ۲۰۲۰
ریسک3
فوریه ۲۰۱۹
ریسک4
مارس ۲۰۱۹
ریسک4
آوریل ۲۰۱۹
ریسک7
می ۲۰۱۹
ریسک6
ژوئن ۲۰۱۹
ریسک3
جولای ۲۰۱۹
ریسک3
آگوست ۲۰۱۹
ریسک3
سپتامبر ۲۰۱۹
ریسک4
اکتبر ۲۰۱۹
ریسک5
نوامبر ۲۰۱۹
ریسک5
دسامبر ۲۰۱۹
ریسک0
ژانویه ۲۰۲۰
165
فوریه ۲۰۱۹
299
مارس ۲۰۱۹
378
آوریل ۲۰۱۹
376
می ۲۰۱۹
358
ژوئن ۲۰۱۹
324
جولای ۲۰۱۹
279
آگوست ۲۰۱۹
272
سپتامبر ۲۰۱۹
257
اکتبر ۲۰۱۹
231
نوامبر ۲۰۱۹
144
دسامبر ۲۰۱۹
0
ژانویه ۲۰۲۰