حالت آزمایشی

@TradeToEnjoy

-77.38 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪15%‬

Minimum recommended to follow > 100USD.
Setting > % of volume 100% for every 100USD.
Example;
> 200USD = 200%
> 300USD = 300%
> 900USD = 900%
> 1500USD = 1500%
Profit target 5% - 15% monthly.

**If want to lower the risk:
Use setting > % Of Volume 100% for every 200USD
**But the profit target also will be lower.
**FM don't have SL.
**Recommend to cutloss your self.
**Introducer will get 20% from my profit sharing.

Happy Copying!!!
C.A.Y.O.R

خلاصه

مالزی
کشور
۲۰۰ روز
در رتبه بندی
‪~11 USD‬
سرمایه شخصی
‪~261 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
12
تعداد کپی تریدرها
10 ریسک
‪0%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
دسامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۱
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۱
‪0%‬
مارس ۲۰۲۱
‪15.82%‬
آوریل ۲۰۲۱
‪15.79%‬
می ۲۰۲۱
‪-93.56%‬
ژوئن ۲۰۲۱
‪18.63%‬
جولای ۲۰۲۱
‪8%‬
آگوست ۲۰۲۱
‪91.24%‬
سپتامبر ۲۰۲۱
‪6.85%‬
اکتبر ۲۰۲۱
ریسک0
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک0
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک0
ژانویه ۲۰۲۱
ریسک0
فوریه ۲۰۲۱
ریسک0
مارس ۲۰۲۱
ریسک6
آوریل ۲۰۲۱
ریسک6
می ۲۰۲۱
ریسک6
ژوئن ۲۰۲۱
ریسک9
جولای ۲۰۲۱
ریسک7
آگوست ۲۰۲۱
ریسک7
سپتامبر ۲۰۲۱
ریسک10
اکتبر ۲۰۲۱
0
نوامبر ۲۰۲۰
0
دسامبر ۲۰۲۰
0
ژانویه ۲۰۲۱
0
فوریه ۲۰۲۱
0
مارس ۲۰۲۱
7
آوریل ۲۰۲۱
12
می ۲۰۲۱
14
ژوئن ۲۰۲۱
11
جولای ۲۰۲۱
11
آگوست ۲۰۲۱
10
سپتامبر ۲۰۲۱
11
اکتبر ۲۰۲۱

ابزار محبوب

GBPUSD
British Pound to US Dollar
284
trades
‪74.6%‬
سودآور

ترکیب بندی موجودی

284
معاملات، کل
‪100%‬
ارزها