حالت آزمایشی

@MasterplanFX

-93.51 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون 25%

Trade based on SETUP
Lambat Janji Selamat
Untuk masa sekarang, capital yang digunakan adalah 70USD
Cepat join!!!

خلاصه

مالزی
کشور
۴۰۵ روز
در رتبه بندی
~0 USD
سرمایه شخصی
~0 USD
سرمایه کپی تریدرها
1
تعداد کپی تریدرها
6 ریسک
0%
دسامبر ۲۰۱۸
-76.5%
ژانویه ۲۰۱۹
9.8%
فوریه ۲۰۱۹
-100%
مارس ۲۰۱۹
0%
آوریل ۲۰۱۹
0%
می ۲۰۱۹
0%
ژوئن ۲۰۱۹
0%
جولای ۲۰۱۹
0%
آگوست ۲۰۱۹
0%
سپتامبر ۲۰۱۹
0%
اکتبر ۲۰۱۹
0%
نوامبر ۲۰۱۹
ریسک6
دسامبر ۲۰۱۸
ریسک8
ژانویه ۲۰۱۹
ریسک9
فوریه ۲۰۱۹
ریسک10
مارس ۲۰۱۹
ریسک7
آوریل ۲۰۱۹
ریسک6
می ۲۰۱۹
ریسک6
ژوئن ۲۰۱۹
ریسک6
جولای ۲۰۱۹
ریسک0
آگوست ۲۰۱۹
ریسک0
سپتامبر ۲۰۱۹
ریسک0
اکتبر ۲۰۱۹
ریسک0
نوامبر ۲۰۱۹
2
دسامبر ۲۰۱۸
15
ژانویه ۲۰۱۹
9
فوریه ۲۰۱۹
8
مارس ۲۰۱۹
7
آوریل ۲۰۱۹
5
می ۲۰۱۹
2
ژوئن ۲۰۱۹
2
جولای ۲۰۱۹
0
آگوست ۲۰۱۹
0
سپتامبر ۲۰۱۹
0
اکتبر ۲۰۱۹
0
نوامبر ۲۰۱۹