حالت آزمایشی

@tradeglobal

-97.98 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪25%‬

- MINIMA DEPOSIT 1000USD
- SETTING FULL SIZE(1 TO 1)
- LOW RISK
- MONEY MANAGEMENT(MM)
- LEVERAGE 1:500 (CLASSIC ACCOUNT)

خلاصه

مالزی
کشور
۱٬۰۵۴ روز
در رتبه بندی
‪~6 USD‬
سرمایه شخصی
‪~3 800 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
98
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪0.96%‬
آگوست ۲۰۲۰
‪12.87%‬
سپتامبر ۲۰۲۰
‪9.19%‬
اکتبر ۲۰۲۰
‪-21.49%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪-50.93%‬
دسامبر ۲۰۲۰
‪0.87%‬
ژانویه ۲۰۲۱
‪-98.78%‬
فوریه ۲۰۲۱
‪0%‬
مارس ۲۰۲۱
‪0%‬
آوریل ۲۰۲۱
‪0%‬
می ۲۰۲۱
‪0%‬
ژوئن ۲۰۲۱
‪0%‬
جولای ۲۰۲۱
ریسک3
آگوست ۲۰۲۰
ریسک4
سپتامبر ۲۰۲۰
ریسک3
اکتبر ۲۰۲۰
ریسک3
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک6
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک7
ژانویه ۲۰۲۱
ریسک7
فوریه ۲۰۲۱
ریسک8
مارس ۲۰۲۱
ریسک2
آوریل ۲۰۲۱
ریسک2
می ۲۰۲۱
ریسک2
ژوئن ۲۰۲۱
ریسک2
جولای ۲۰۲۱
249
آگوست ۲۰۲۰
211
سپتامبر ۲۰۲۰
186
اکتبر ۲۰۲۰
203
نوامبر ۲۰۲۰
178
دسامبر ۲۰۲۰
150
ژانویه ۲۰۲۱
133
فوریه ۲۰۲۱
122
مارس ۲۰۲۱
114
آوریل ۲۰۲۱
107
می ۲۰۲۱
100
ژوئن ۲۰۲۱
98
جولای ۲۰۲۱