حالت آزمایشی

@DL-GREEN

-44.97 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪20%‬

Investment trading strategy with built-in risk hedging.

1. With an investor Deposit of $ 100-500, the optimal type of copying is 10% of the trader's volume. The potential profit of 60% per month.

2. When an investor deposits $ 1000-3000, the optimal type of copying is 20%-40% of the trader's volume. The potential profit of 40-50% per month.

3. When an investor deposits $ 5000-10000, the optimal type of copying is 50% or 60% of the trader's volume. Potential profit 15%-20% per month

خلاصه

روسیه
کشور
۴۱۲ روز
در رتبه بندی
‪~5 600 USD‬
سرمایه شخصی
‪~0 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
0
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪2.2%‬
جولای ۲۰۲۰
‪-6.92%‬
آگوست ۲۰۲۰
‪-6.53%‬
سپتامبر ۲۰۲۰
‪-31.61%‬
اکتبر ۲۰۲۰
‪-4.12%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪0.2%‬
دسامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۱
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۱
‪0%‬
مارس ۲۰۲۱
‪0%‬
آوریل ۲۰۲۱
‪0%‬
می ۲۰۲۱
‪0%‬
ژوئن ۲۰۲۱
ریسک2
جولای ۲۰۲۰
ریسک2
آگوست ۲۰۲۰
ریسک2
سپتامبر ۲۰۲۰
ریسک2
اکتبر ۲۰۲۰
ریسک2
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک2
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک2
ژانویه ۲۰۲۱
ریسک2
فوریه ۲۰۲۱
ریسک2
مارس ۲۰۲۱
ریسک2
آوریل ۲۰۲۱
ریسک2
می ۲۰۲۱
ریسک2
ژوئن ۲۰۲۱
0
جولای ۲۰۲۰
0
آگوست ۲۰۲۰
0
سپتامبر ۲۰۲۰
0
اکتبر ۲۰۲۰
0
نوامبر ۲۰۲۰
0
دسامبر ۲۰۲۰
0
ژانویه ۲۰۲۱
0
فوریه ۲۰۲۱
0
مارس ۲۰۲۱
0
آوریل ۲۰۲۱
0
می ۲۰۲۱
0
ژوئن ۲۰۲۱

ابزار محبوب

EURUSD
Euro to US Dollar
26
trades
‪38.5%‬
سودآور

ترکیب بندی موجودی

26
معاملات، کل
‪100%‬
ارزها