حالت آزمایشی

@DL-GREEN

-44.86 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪20%‬

Investment trading strategy with built-in risk hedging.

1. With an investor Deposit of $ 100-500, the optimal type of copying is 10% of the trader's volume. The potential profit of 60% per month.

2. When an investor deposits $ 1000-3000, the optimal type of copying is 20%-40% of the trader's volume. The potential profit of 40-50% per month.

3. When an investor deposits $ 5000-10000, the optimal type of copying is 50% or 60% of the trader's volume. Potential profit 15%-20% per month

خلاصه

روسیه
کشور
۲۱۵ روز
در رتبه بندی
‪~5 600 USD‬
سرمایه شخصی
‪~0 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
0
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۰
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۰
‪0%‬
مارس ۲۰۲۰
‪0%‬
آوریل ۲۰۲۰
‪4.7%‬
می ۲۰۲۰
‪-9.9%‬
ژوئن ۲۰۲۰
‪2.5%‬
جولای ۲۰۲۰
‪-6.2%‬
آگوست ۲۰۲۰
‪14%‬
سپتامبر ۲۰۲۰
‪-31.5%‬
اکتبر ۲۰۲۰
‪-3.9%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪0.2%‬
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک0
ژانویه ۲۰۲۰
ریسک0
فوریه ۲۰۲۰
ریسک0
مارس ۲۰۲۰
ریسک0
آوریل ۲۰۲۰
ریسک2
می ۲۰۲۰
ریسک2
ژوئن ۲۰۲۰
ریسک2
جولای ۲۰۲۰
ریسک2
آگوست ۲۰۲۰
ریسک2
سپتامبر ۲۰۲۰
ریسک2
اکتبر ۲۰۲۰
ریسک2
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک2
دسامبر ۲۰۲۰
0
ژانویه ۲۰۲۰
0
فوریه ۲۰۲۰
0
مارس ۲۰۲۰
0
آوریل ۲۰۲۰
0
می ۲۰۲۰
0
ژوئن ۲۰۲۰
0
جولای ۲۰۲۰
0
آگوست ۲۰۲۰
0
سپتامبر ۲۰۲۰
0
اکتبر ۲۰۲۰
0
نوامبر ۲۰۲۰
0
دسامبر ۲۰۲۰

ابزار محبوب

EURUSD
Euro to US Dollar
132
trades
‪75.8%‬
سودآور

ترکیب بندی موجودی

132
معاملات، کل
‪100%‬
ارزها