حالت آزمایشی

@ubonboy

83.73 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪35%‬

Close system RUN Swap

خلاصه

تایلند
کشور
۱۷۶ روز
در رتبه بندی
‪~41 USD‬
سرمایه شخصی
‪~0 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
0
تعداد کپی تریدرها
4 ریسک
‪0%‬
جولای ۲۰۲۰
‪0%‬
آگوست ۲۰۲۰
‪0%‬
سپتامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
اکتبر ۲۰۲۰
‪0%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪12.51%‬
دسامبر ۲۰۲۰
‪-16.02%‬
ژانویه ۲۰۲۱
‪23.38%‬
فوریه ۲۰۲۱
‪-13.73%‬
مارس ۲۰۲۱
‪13.89%‬
آوریل ۲۰۲۱
‪33.43%‬
می ۲۰۲۱
‪20.22%‬
ژوئن ۲۰۲۱
ریسک0
جولای ۲۰۲۰
ریسک0
آگوست ۲۰۲۰
ریسک0
سپتامبر ۲۰۲۰
ریسک0
اکتبر ۲۰۲۰
ریسک0
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک6
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک6
ژانویه ۲۰۲۱
ریسک7
فوریه ۲۰۲۱
ریسک8
مارس ۲۰۲۱
ریسک8
آوریل ۲۰۲۱
ریسک7
می ۲۰۲۱
ریسک4
ژوئن ۲۰۲۱
0
جولای ۲۰۲۰
0
آگوست ۲۰۲۰
0
سپتامبر ۲۰۲۰
0
اکتبر ۲۰۲۰
0
نوامبر ۲۰۲۰
0
دسامبر ۲۰۲۰
0
ژانویه ۲۰۲۱
0
فوریه ۲۰۲۱
0
مارس ۲۰۲۱
0
آوریل ۲۰۲۱
0
می ۲۰۲۱
0
ژوئن ۲۰۲۱