حالت آزمایشی
NR

@NTW2

Nitiwat Rungseetanachaipat 1

-100.00 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪50%‬

خلاصه

تایلند
کشور
۳۴۳ روز
در رتبه بندی
‪~1 USD‬
سرمایه شخصی
‪~1 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
2
تعداد کپی تریدرها
3 ریسک
‪25.52%‬
جولای ۲۰۲۰
‪109.27%‬
آگوست ۲۰۲۰
‪-100%‬
سپتامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
اکتبر ۲۰۲۰
‪0%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
دسامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۱
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۱
‪0%‬
مارس ۲۰۲۱
‪0%‬
آوریل ۲۰۲۱
‪0%‬
می ۲۰۲۱
‪0%‬
ژوئن ۲۰۲۱
ریسک6
جولای ۲۰۲۰
ریسک8
آگوست ۲۰۲۰
ریسک9
سپتامبر ۲۰۲۰
ریسک7
اکتبر ۲۰۲۰
ریسک3
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک3
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک3
ژانویه ۲۰۲۱
ریسک3
فوریه ۲۰۲۱
ریسک3
مارس ۲۰۲۱
ریسک3
آوریل ۲۰۲۱
ریسک0
می ۲۰۲۱
ریسک0
ژوئن ۲۰۲۱
4
جولای ۲۰۲۰
9
آگوست ۲۰۲۰
10
سپتامبر ۲۰۲۰
6
اکتبر ۲۰۲۰
6
نوامبر ۲۰۲۰
5
دسامبر ۲۰۲۰
2
ژانویه ۲۰۲۱
2
فوریه ۲۰۲۱
2
مارس ۲۰۲۱
2
آوریل ۲۰۲۱
0
می ۲۰۲۱
0
ژوئن ۲۰۲۱