حالت آزمایشی
MN

@Fast12

9780.60 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪30%‬

balance is 100000$
for show you safety of account
Never drop in margin call because of always SL
gain 20% per month
calm down in StopLoss

Min invest=1000$

300$ medium risk

خلاصه

ایران
کشور
۴۳۵ روز
در رتبه بندی
‪~100 000 USD‬
سرمایه شخصی
‪~580 000 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
472
تعداد کپی تریدرها
3 ریسک
‪25.27%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪43.53%‬
دسامبر ۲۰۲۰
‪37.97%‬
ژانویه ۲۰۲۱
‪41.58%‬
فوریه ۲۰۲۱
‪34.77%‬
مارس ۲۰۲۱
‪14.02%‬
آوریل ۲۰۲۱
‪11.23%‬
می ۲۰۲۱
‪15.7%‬
ژوئن ۲۰۲۱
‪4.77%‬
جولای ۲۰۲۱
‪9.21%‬
آگوست ۲۰۲۱
‪4.19%‬
سپتامبر ۲۰۲۱
‪13.04%‬
اکتبر ۲۰۲۱
ریسک3
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک10
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک5
ژانویه ۲۰۲۱
ریسک5
فوریه ۲۰۲۱
ریسک5
مارس ۲۰۲۱
ریسک5
آوریل ۲۰۲۱
ریسک3
می ۲۰۲۱
ریسک3
ژوئن ۲۰۲۱
ریسک3
جولای ۲۰۲۱
ریسک4
آگوست ۲۰۲۱
ریسک3
سپتامبر ۲۰۲۱
ریسک4
اکتبر ۲۰۲۱
0
نوامبر ۲۰۲۰
2
دسامبر ۲۰۲۰
4
ژانویه ۲۰۲۱
6
فوریه ۲۰۲۱
31
مارس ۲۰۲۱
39
آوریل ۲۰۲۱
81
می ۲۰۲۱
128
ژوئن ۲۰۲۱
335
جولای ۲۰۲۱
364
آگوست ۲۰۲۱
439
سپتامبر ۲۰۲۱
434
اکتبر ۲۰۲۱

ابزار محبوب

EURUSD
Euro to US Dollar
831
trades
‪74.5%‬
سودآور

ترکیب بندی موجودی

831
معاملات، کل
‪100%‬
ارزها