حالت آزمایشی
LTCUSD
47.15
قیمت
‪0.30%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9614.70
قیمت
‪9.20%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1050
قیمت
‪6.06%‬
Changing (1m)
XMRUSD
67.27
قیمت
‪7.72%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.20394
قیمت
‪-4.41%‬
Changing (1m)
ZECUSD
52.96
قیمت
‪20.42%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00698
قیمت
‪-0.99%‬
Changing (1m)
NEOUSD
10.56
قیمت
‪21.94%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.5311
قیمت
‪112.68%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.2968
قیمت
‪145.70%‬
Changing (1m)
ETHUSD
240.80
قیمت
‪14.52%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00539
قیمت
‪10.22%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.7152
قیمت
‪-4.52%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00489
قیمت
‪-7.91%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02516
قیمت
‪5.05%‬
Changing (1m)