Modo demo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
rentabilidad
Comisión 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Resumen general

Vietnam
País
180 días
En el rating
~3 200 USD
Sus fondos
~0 USD
Fondos de copiadores
0
Número de copiadores
3 Riesgo
0%
Abril 2020
0%
May 2020
0%
junio 2020
0%
Julio 2020
0%
Agosto 2020
0%
Setiembre 2020
0%
Octubre 2020
0%
Noviembre 2020
0%
Diciembre 2020
0%
Enero 2020
0%
Febrero 2021
0%
Marzo 2021
Riesgo0
Abril 2020
Riesgo0
May 2020
Riesgo0
junio 2020
Riesgo0
Julio 2020
Riesgo0
Agosto 2020
Riesgo0
Setiembre 2020
Riesgo0
Octubre 2020
Riesgo1
Noviembre 2020
Riesgo3
Diciembre 2020
Riesgo3
Enero 2020
Riesgo3
Febrero 2021
Riesgo3
Marzo 2021
0
Abril 2020
0
May 2020
0
junio 2020
0
Julio 2020
0
Agosto 2020
0
Setiembre 2020
0
Octubre 2020
0
Noviembre 2020
0
Diciembre 2020
0
Enero 2020
0
Febrero 2021
0
Marzo 2021