Modo demo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-98.42 %
rentabilidad
Comisión 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Resumen general

Vietnam
País
374 días
En el rating
~41 USD
Sus fondos
~0 USD
Fondos de copiadores
0
Número de copiadores
2 Riesgo
0%
Octubre 2020
0%
Noviembre 2020
0%
Diciembre 2020
0%
Enero 2020
0%
Febrero 2021
0%
Marzo 2021
30.3%
Abril 2021
-98.41%
May 2021
-23.67%
junio 2021
0%
Julio 2021
0%
Agosto 2021
0%
Setiembre 2021
Riesgo0
Octubre 2020
Riesgo1
Noviembre 2020
Riesgo3
Diciembre 2020
Riesgo3
Enero 2020
Riesgo3
Febrero 2021
Riesgo3
Marzo 2021
Riesgo4
Abril 2021
Riesgo7
May 2021
Riesgo8
junio 2021
Riesgo5
Julio 2021
Riesgo3
Agosto 2021
Riesgo2
Setiembre 2021
0
Octubre 2020
0
Noviembre 2020
0
Diciembre 2020
0
Enero 2020
0
Febrero 2021
0
Marzo 2021
0
Abril 2021
0
May 2021
0
junio 2021
0
Julio 2021
0
Agosto 2021
0
Setiembre 2021

Instrumentos negociados con frecuencia

XAUUSD.
Spot Gold
29
transacciones
89.7%
Rentable

Distribución por instrumentos

29
Total transacciones
100%
Metales