Modo demo

@TraderHieu

-5.56 %
rentabilidad
Comisión 30%

1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi
2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở
3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần
4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30%
5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng

Resumen general

Vietnam
País
20 días
En el rating
~14 000 USD
Sus fondos
~2 200 USD
Fondos de copiadores
3
Número de copiadores
6 Riesgo
0%
junio 2020
0%
Julio 2020
0%
Agosto 2020
0%
Setiembre 2020
0%
Octubre 2020
0%
Noviembre 2020
0%
Diciembre 2020
0%
Enero 2020
0%
Febrero 2021
0%
Marzo 2021
-0.51%
Abril 2021
-5.08%
May 2021
Riesgo0
junio 2020
Riesgo0
Julio 2020
Riesgo0
Agosto 2020
Riesgo0
Setiembre 2020
Riesgo0
Octubre 2020
Riesgo0
Noviembre 2020
Riesgo0
Diciembre 2020
Riesgo0
Enero 2020
Riesgo0
Febrero 2021
Riesgo0
Marzo 2021
Riesgo6
Abril 2021
Riesgo6
May 2021
0
junio 2020
0
Julio 2020
0
Agosto 2020
0
Setiembre 2020
0
Octubre 2020
0
Noviembre 2020
0
Diciembre 2020
0
Enero 2020
0
Febrero 2021
0
Marzo 2021
2
Abril 2021
3
May 2021

Instrumentos negociados con frecuencia

XAUUSDm
Spot Gold
34
transacciones
61.8%
Rentable
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
15
transacciones
73.3%
Rentable
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
14
transacciones
92.9%
Rentable
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
13
transacciones
30.8%
Rentable
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
13
transacciones
61.5%
Rentable
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
11
transacciones
18.2%
Rentable
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
11
transacciones
54.5%
Rentable
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
10
transacciones
70%
Rentable
EURCADm
Euro to Canadian Dollar
9
transacciones
55.6%
Rentable
EURUSDm
Euro to US Dollar
9
transacciones
100%
Rentable

Distribución por instrumentos

220
Total transacciones
84.5%
Monedas
15.5%
Metales