Modo demo

@TONYFX2020

NGUYEN NGOC ANH

38.80 %
rentabilidad
Comisión 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Resumen general

Vietnam
País
200 días
En el rating
~22 000 USD
Sus fondos
~0 USD
Fondos de copiadores
0
Número de copiadores
7 Riesgo
0%
Julio 2020
0%
Agosto 2020
0%
Setiembre 2020
0%
Octubre 2020
0%
Noviembre 2020
0.24%
Diciembre 2020
5.74%
Enero 2020
6.25%
Febrero 2021
11.53%
Marzo 2021
3.36%
Abril 2021
4.98%
May 2021
1.86%
junio 2021
Riesgo0
Julio 2020
Riesgo0
Agosto 2020
Riesgo0
Setiembre 2020
Riesgo0
Octubre 2020
Riesgo0
Noviembre 2020
Riesgo0
Diciembre 2020
Riesgo0
Enero 2020
Riesgo0
Febrero 2021
Riesgo4
Marzo 2021
Riesgo4
Abril 2021
Riesgo3
May 2021
Riesgo4
junio 2021
0
Julio 2020
0
Agosto 2020
0
Setiembre 2020
0
Octubre 2020
0
Noviembre 2020
0
Diciembre 2020
0
Enero 2020
0
Febrero 2021
0
Marzo 2021
0
Abril 2021
0
May 2021
0
junio 2021

Instrumentos negociados con frecuencia

EURUSDm
Euro to US Dollar
402
transacciones
60.9%
Rentable
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1
transacción
0%
Rentable

Distribución por instrumentos

403
Total transacciones
100%
Monedas