Modo demo

@TONYFX2020

67.45 %
rentabilidad
Comisión 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Resumen general

Vietnam
País
319 días
En el rating
~24 000 USD
Sus fondos
~0 USD
Fondos de copiadores
0
Número de copiadores
4 Riesgo
0%
Noviembre 2020
0.24%
Diciembre 2020
5.74%
Enero 2020
6.25%
Febrero 2021
11.53%
Marzo 2021
3.36%
Abril 2021
4.98%
May 2021
2.29%
junio 2021
3.01%
Julio 2021
6.37%
Agosto 2021
7.54%
Setiembre 2021
1.95%
Octubre 2021
Riesgo0
Noviembre 2020
Riesgo0
Diciembre 2020
Riesgo0
Enero 2020
Riesgo0
Febrero 2021
Riesgo4
Marzo 2021
Riesgo4
Abril 2021
Riesgo3
May 2021
Riesgo5
junio 2021
Riesgo3
Julio 2021
Riesgo3
Agosto 2021
Riesgo3
Setiembre 2021
Riesgo4
Octubre 2021
0
Noviembre 2020
0
Diciembre 2020
0
Enero 2020
0
Febrero 2021
0
Marzo 2021
0
Abril 2021
0
May 2021
0
junio 2021
0
Julio 2021
0
Agosto 2021
0
Setiembre 2021
0
Octubre 2021

Instrumentos negociados con frecuencia

EURUSDm
Euro to US Dollar
256
transacciones
66%
Rentable
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
185
transacciones
69.2%
Rentable
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
86
transacciones
40.7%
Rentable
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
9
transacciones
55.6%
Rentable

Distribución por instrumentos

536
Total transacciones
100%
Monedas