Modo demo

@EA_ViP_Gold_2020

-99.99 %
rentabilidad
Comisión 30%

Chiến lược giao dịch của EA ViP Gold 2020:
Heade lệnh 2 vòng mỗi vòng 8 lệnh. Khóa lệnh trạng thái ở vòng 3 với mức âm trạng thái - 8 -10% tài khoản. Rủi do cao nhất là cắt lỗ dưới 15% tài khoản nếu quá trình xử lý lệnh khóa trạng thái không thành công.
Điều kiện tài khoản trên 3000 usd sẽ chạy đúng thông số Taget ở trên.
Với tài khoản nhỏ hơn 3000 usd mức độ rủi do cao hơn thông số taget trên theo tỷ lệ số vốn.

Resumen general

Vietnam
País
426 días
En el rating
~1 USD
Sus fondos
~0 USD
Fondos de copiadores
0
Número de copiadores
2 Riesgo
11.2%
Noviembre 2020
28.74%
Diciembre 2020
-18.67%
Enero 2020
-99.28%
Febrero 2021
4.32%
Marzo 2021
7.25%
Abril 2021
17.87%
May 2021
-100%
junio 2021
0%
Julio 2021
0%
Agosto 2021
0%
Setiembre 2021
0%
Octubre 2021
Riesgo4
Noviembre 2020
Riesgo6
Diciembre 2020
Riesgo6
Enero 2020
Riesgo6
Febrero 2021
Riesgo9
Marzo 2021
Riesgo4
Abril 2021
Riesgo4
May 2021
Riesgo6
junio 2021
Riesgo3
Julio 2021
Riesgo2
Agosto 2021
Riesgo2
Setiembre 2021
Riesgo2
Octubre 2021
0
Noviembre 2020
0
Diciembre 2020
0
Enero 2020
0
Febrero 2021
0
Marzo 2021
0
Abril 2021
0
May 2021
0
junio 2021
0
Julio 2021
0
Agosto 2021
0
Setiembre 2021
0
Octubre 2021

Instrumentos negociados con frecuencia

XAUUSD
Spot Gold
3300
transacciones
71.6%
Rentable
EURUSD
Euro to US Dollar
412
transacciones
75.7%
Rentable
GBPUSD
British Pound to US Dollar
401
transacciones
80.5%
Rentable
XAGUSD
Spot Silver
51
transacciones
68.6%
Rentable
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
1
transacción
0%
Rentable

Distribución por instrumentos

4165
Total transacciones
80.5%
Metales
19.5%
Monedas