Modo demo

@KEYMEN

48.56 %
rentabilidad
Comisión 30%

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

Chúng tôi, Đội ngũ ưu tú gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh tiền tệ, trợ giúp bạn có cơ hội kiếm tiền bền vững.

Resumen general

Vietnam
País
76 días
En el rating
~24 000 USD
Sus fondos
~150 000 USD
Fondos de copiadores
6
Número de copiadores
4 Riesgo
0%
Noviembre 2019
0%
Diciembre 2019
0%
Enero 2020
0%
Febrero 2020
0%
Marzo 2020
0%
Abril 2020
0%
May 2020
0%
junio 2020
0%
Julio 2020
19%
Agosto 2020
9.8%
Setiembre 2020
6%
Octubre 2020
Riesgo0
Noviembre 2019
Riesgo0
Diciembre 2019
Riesgo0
Enero 2020
Riesgo0
Febrero 2020
Riesgo0
Marzo 2020
Riesgo0
Abril 2020
Riesgo0
May 2020
Riesgo0
junio 2020
Riesgo0
Julio 2020
Riesgo6
Agosto 2020
Riesgo4
Setiembre 2020
Riesgo3
Octubre 2020
0
Noviembre 2019
0
Diciembre 2019
0
Enero 2020
0
Febrero 2020
0
Marzo 2020
0
Abril 2020
0
May 2020
0
junio 2020
0
Julio 2020
2
Agosto 2020
6
Setiembre 2020
7
Octubre 2020

Instrumentos negociados con frecuencia

EURUSD.
Euro vs US Dollar
2120
transacciones
65.8%
Rentable

Distribución por instrumentos

2120
Total transacciones
100%
Monedas