Demo-Modus

@thuha1998

Truong thi thu ha

14.76 %
profitabilität
Provision 25%

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình

Zusammenfassung

Vietnam
Land
150 Tage
In der Rangliste
~1 USD
Persönliches Guthaben
~0 USD
Guthaben der Kopierenden
0
Anzahl der kopierenden Trader
4 Risiko
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Okt 2020
0%
Nov 2020
0%
Dez 2020
17%
Jan 2020
9.78%
Feb 2021
4.79%
Mrz 2021
2.32%
Apr 2021
0%
Mai 2021
-16.67%
Jun 2021
Risiko0
Jul 2020
Risiko0
Aug 2020
Risiko0
Sep 2020
Risiko0
Okt 2020
Risiko0
Nov 2020
Risiko0
Dez 2020
Risiko4
Jan 2020
Risiko6
Feb 2021
Risiko5
Mrz 2021
Risiko3
Apr 2021
Risiko3
Mai 2021
Risiko4
Jun 2021
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Okt 2020
0
Nov 2020
0
Dez 2020
0
Jan 2020
0
Feb 2021
0
Mrz 2021
0
Apr 2021
0
Mai 2021
0
Jun 2021