Demo-Modus

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
profitabilität
Provision 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Zusammenfassung

Vietnam
Land
180 Tage
In der Rangliste
~3 200 USD
Persönliches Guthaben
~0 USD
Guthaben der Kopierenden
0
Anzahl der kopierenden Trader
3 Risiko
0%
Apr 2020
0%
Mai 2020
0%
Jun 2020
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Okt 2020
0%
Nov 2020
0%
Dez 2020
0%
Jan 2020
0%
Feb 2021
0%
Mrz 2021
Risiko0
Apr 2020
Risiko0
Mai 2020
Risiko0
Jun 2020
Risiko0
Jul 2020
Risiko0
Aug 2020
Risiko0
Sep 2020
Risiko0
Okt 2020
Risiko1
Nov 2020
Risiko3
Dez 2020
Risiko3
Jan 2020
Risiko3
Feb 2021
Risiko3
Mrz 2021
0
Apr 2020
0
Mai 2020
0
Jun 2020
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Okt 2020
0
Nov 2020
0
Dez 2020
0
Jan 2020
0
Feb 2021
0
Mrz 2021