Demo-Modus

@TraderHieu

-5.62 %
profitabilität
Provision 30%

1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi
2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở
3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần
4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30%
5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng

Zusammenfassung

Vietnam
Land
19 Tage
In der Rangliste
~14 000 USD
Persönliches Guthaben
~2 200 USD
Guthaben der Kopierenden
3
Anzahl der kopierenden Trader
6 Risiko
0%
Jun 2020
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Okt 2020
0%
Nov 2020
0%
Dez 2020
0%
Jan 2020
0%
Feb 2021
0%
Mrz 2021
-0.51%
Apr 2021
-5.14%
Mai 2021
Risiko0
Jun 2020
Risiko0
Jul 2020
Risiko0
Aug 2020
Risiko0
Sep 2020
Risiko0
Okt 2020
Risiko0
Nov 2020
Risiko0
Dez 2020
Risiko0
Jan 2020
Risiko0
Feb 2021
Risiko0
Mrz 2021
Risiko6
Apr 2021
Risiko6
Mai 2021
0
Jun 2020
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Okt 2020
0
Nov 2020
0
Dez 2020
0
Jan 2020
0
Feb 2021
0
Mrz 2021
2
Apr 2021
3
Mai 2021

Beliebte Tools

XAUUSDm
Spot Gold
34
Trades
61.8%
Profitabel
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
15
Trades
73.3%
Profitabel
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
14
Trades
85.7%
Profitabel
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
13
Trades
30.8%
Profitabel
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
13
Trades
61.5%
Profitabel
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
11
Trades
18.2%
Profitabel
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
11
Trades
54.5%
Profitabel
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
10
Trades
70%
Profitabel
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
9
Trades
77.8%
Profitabel
EURCADm
Euro to Canadian Dollar
9
Trades
55.6%
Profitabel

Nach Instrument sortieren

216
Trades, insg.
84.3%
Währungen
15.7%
Metalle