Demo-Modus

@TONYFX2020

NGUYEN NGOC ANH

38.47 %
profitabilität
Provision 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Zusammenfassung

Vietnam
Land
198 Tage
In der Rangliste
~22 000 USD
Persönliches Guthaben
~0 USD
Guthaben der Kopierenden
0
Anzahl der kopierenden Trader
7 Risiko
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Okt 2020
0%
Nov 2020
0.24%
Dez 2020
5.74%
Jan 2020
6.25%
Feb 2021
11.53%
Mrz 2021
3.36%
Apr 2021
4.98%
Mai 2021
1.61%
Jun 2021
Risiko0
Jul 2020
Risiko0
Aug 2020
Risiko0
Sep 2020
Risiko0
Okt 2020
Risiko0
Nov 2020
Risiko0
Dez 2020
Risiko0
Jan 2020
Risiko0
Feb 2021
Risiko4
Mrz 2021
Risiko4
Apr 2021
Risiko3
Mai 2021
Risiko4
Jun 2021
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Okt 2020
0
Nov 2020
0
Dez 2020
0
Jan 2020
0
Feb 2021
0
Mrz 2021
0
Apr 2021
0
Mai 2021
0
Jun 2021

Beliebte Tools

EURUSDm
Euro to US Dollar
399
Trades
60.2%
Profitabel
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1
Trade
0%
Profitabel

Nach Instrument sortieren

400
Trades, insg.
100%
Währungen