Demo-Modus

@TONYFX2020

67.45 %
profitabilität
Provision 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Zusammenfassung

Vietnam
Land
319 Tage
In der Rangliste
~24 000 USD
Persönliches Guthaben
~0 USD
Guthaben der Kopierenden
0
Anzahl der kopierenden Trader
4 Risiko
0%
Nov 2020
0.24%
Dez 2020
5.74%
Jan 2020
6.25%
Feb 2021
11.53%
Mrz 2021
3.36%
Apr 2021
4.98%
Mai 2021
2.29%
Jun 2021
3.01%
Jul 2021
6.37%
Aug 2021
7.54%
Sep 2021
1.95%
Okt 2021
Risiko0
Nov 2020
Risiko0
Dez 2020
Risiko0
Jan 2020
Risiko0
Feb 2021
Risiko4
Mrz 2021
Risiko4
Apr 2021
Risiko3
Mai 2021
Risiko5
Jun 2021
Risiko3
Jul 2021
Risiko3
Aug 2021
Risiko3
Sep 2021
Risiko4
Okt 2021
0
Nov 2020
0
Dez 2020
0
Jan 2020
0
Feb 2021
0
Mrz 2021
0
Apr 2021
0
Mai 2021
0
Jun 2021
0
Jul 2021
0
Aug 2021
0
Sep 2021
0
Okt 2021

Beliebte Tools

EURUSDm
Euro to US Dollar
256
Trades
66%
Profitabel
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
185
Trades
69.2%
Profitabel
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
86
Trades
40.7%
Profitabel
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
9
Trades
55.6%
Profitabel

Nach Instrument sortieren

536
Trades, insg.
100%
Währungen