Demo-Modus

@DaNang-Finance

650.67 %
profitabilität
Provision 30%

0387404644

Liên hệ qua contact này để được hướng dẫn cách coppy hiệu quả nhất nhé
Với những bạn có số vốn thấp hơn thì khuyến khích follow theo Master Danang_Finance3 nhé

Zusammenfassung

Vietnam
Land
159 Tage
In der Rangliste
~43 000 USD
Persönliches Guthaben
~277 USD
Guthaben der Kopierenden
2
Anzahl der kopierenden Trader
5 Risiko
0%
Jun 2020
0%
Jul 2020
0%
Aug 2020
0%
Sep 2020
0%
Okt 2020
0%
Nov 2020
131.64%
Dez 2020
25.79%
Jan 2020
3.62%
Feb 2021
83.56%
Mrz 2021
20.63%
Apr 2021
12.28%
Mai 2021
Risiko0
Jun 2020
Risiko0
Jul 2020
Risiko0
Aug 2020
Risiko0
Sep 2020
Risiko0
Okt 2020
Risiko0
Nov 2020
Risiko0
Dez 2020
Risiko4
Jan 2020
Risiko4
Feb 2021
Risiko4
Mrz 2021
Risiko7
Apr 2021
Risiko5
Mai 2021
0
Jun 2020
0
Jul 2020
0
Aug 2020
0
Sep 2020
0
Okt 2020
0
Nov 2020
0
Dez 2020
0
Jan 2020
0
Feb 2021
1
Mrz 2021
0
Apr 2021
1
Mai 2021

Beliebte Tools

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1817
Trades
60.6%
Profitabel
USDCADm
US Dollar to Canadian Dollar
1042
Trades
60.3%
Profitabel
EURUSDm
Euro to US Dollar
974
Trades
62.2%
Profitabel
EURGBPm
Euro to British Pound
840
Trades
61.1%
Profitabel
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
821
Trades
62.4%
Profitabel
XAUUSDm
Spot Gold
729
Trades
71.7%
Profitabel
EURJPYm
Euro to Japanese Yen
727
Trades
59.6%
Profitabel
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
681
Trades
61.2%
Profitabel
USDCHFm
US Dollar to Swiss Franc
481
Trades
57.4%
Profitabel
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
400
Trades
59.5%
Profitabel

Nach Instrument sortieren

9073
Trades, insg.
92%
Währungen
8%
Metalle
0%
Aktien NASDAQ
0%
Aktien NYSE